Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo PTKN FTU

Được đăng lên bởi minhchau2696
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC
NGOẠINHÓM
THƯƠNG HÀ
NỘI
DANH
SÁCH
PTKN
KHOA: KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

NHÓM 5-KHỐI 7-KINH TẾ-K50-FTU
Họ và tên

Lớp

Mã số sinh viên

Phạm Vũ Chí Hiếu

Anh 21

111 111 0678

Nguyễn Diệu Hoa

Anh 22

111 151 0018

Nguyễn Thị Kim Huệ

Anh 22

111 151 0022

Lê Mạnh Hùng

Anh 21

111 111 0219

Nguyễn Duy Vương Hưng

Anh 19

111 111 0562

Phan Thị Linh Hương

Anh 19

111 111 0433

Triệu Lan Hương

TIỂU
AnhLUẬN
21

111 112 0051

Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Phú Huy

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

Anh 19

111 111 0040

Anh 19

111 111 0092

SỰ RA
HƯỚNG
Vũ Quang
HuyĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
Anh 22 CỦA MỘT XU
111
151 0026
TRUYỀN
TRUYỀN
HÌNH THỰC
TẾ0686
Nguyễn Thành
Khang HÌNH MỚI:Anh
21
111 111
Nguyễn Tuấn Khanh

Anh 7-QTKD-K49

100 102 0066

Sinh viên thực hiện: Nhóm 5 - Khối 7 - Kinh tế - K50
Giáo viên hướng dẫn: ThS.Vũ Minh Phương

Hà Nội, 2012

PHẦN 1: BÁO CÁO ĐỀ TÀI
PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày nay, khi ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát triển thì cụm từ
“Truyền hình thực tế” đã không còn là 1 khái niệm xa lạ. Để đi sâu hơn vào vấn
đề này, Nhóm 5 (Khối 7 – Kinh Tế - K50) chúng tôi đã làm 1 bài tìm hiểu thông
qua 1 phóng sự nhỏ mô phỏng lại 1 Show Truyền hình thực tế. Qua bài phóng
sự này, chúng tôi muốn tiếp cận và tìm hiểu vấn đề này 1 cách nghiêm túc, chân
thực và toàn diện nhất, đồng thời mang lại cho người xem những cảm nhận và
cái nhìn khách quan nhất về “xu hướng” giải trí mới này.
Trong quá trình nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu sót hay
những điểm còn chưa đúng và phù hợp, chúng tôi rất mong nhận được những
góp ý để hoàn thiện bài nghiên cứu này.

NỘI DUNG
I.

Lịch sử hình thành và phát triển của truyền hình
Có thể nói, hiện nay truyền hình là phương tiện truyền thông phổ biến nhất
thế giới.Hầu như mọi người không có cơ hôi gặp trực tiếp các nguyên thủ quốc
gia, du hành tới mặt trăng, chứng kiến một cuôc chiến hay xem một trận thi đáu
thể thao….nhưng với truyền hình, họ có cơ hội làm việc đó. Không chỉ là một
phương tiện truyền thông, phương tiện giải trí thuần túy, ngày nay truyền hình
còn được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Bộ phận an
ninh sử dụng truyền hình hư một công cụ bảo vệ giám sát. Ngành tàu điện ngầm
sử dụng truyền hình để điều khiển con tàu từ xa…
Truyền hình là loại phương tiện thông tin đại chúng mới xuất hiện từ
khoảng giữa thế kỉ XX, nhưng đã phts triển rất nhanh chóng mạnh mẽ và được
phổ biến hết sức rộng rãi trong vòng vài ba thập niên trở lại đây. Thế mạnh đặc
trưng của truyền hình là cung cấp t...

NHÓM 5-KHỐI 7-KINH TẾ-K50-FTU
  
Phạm Vũ Chí Hiếu Anh 21 111 111 0678
Nguyễn Diệu Hoa Anh 22 111 151 0018
Nguyễn Thị Kim Huệ Anh 22 111 151 0022
Lê Mạnh Hùng Anh 21 111 111 0219
Nguyễn Duy Vương Hưng Anh 19 111 111 0562
Phan Thị Linh Hương Anh 19 111 111 0433
Triệu Lan Hương Anh 21 111 112 0051
Nguyễn Thị Hường Anh 19 111 111 0040
Nguyễn Phú Huy Anh 19 111 111 0092
Vũ Quang Huy Anh 22 111 151 0026
Nguyễn Thành Khang Anh 21 111 111 0686
Nguyễn Tuấn Khanh Anh 7-QTKD-K49 100 102 0066
 !"# $%
!&'($!)*+'
,**-
.,/0
1.2($.,3%4*"5
.*6785&.*6781'
Sinh viên thực hiện: 9:;<=<><;?
Giáo viên hướng dẫn: ThS.Vũ Minh Phương
@AB?CB
Báo cáo PTKN FTU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo PTKN FTU - Người đăng: minhchau2696
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo PTKN FTU 9 10 792