Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thí nghiệm sức bền

Được đăng lên bởi Nguyễn Kull
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3045 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD:Lê Hùng

Báo cáo TN Thủy lực cơ sở B

BÀI THÍ NGHIỆM
XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT DƯ, CHÂN KHÔNG, TUYỆT ĐỐI - TLĐC01
I. Nhiệm vụ:
1. Tính toán áp suất dư.
2. Tính toán áp suất tuyệt đối.
3. Tính toán áp suất chân không.
4. Xác định trọng lượng riêng của chất lỏng.
II. Thiết bị thí nghiệm:
Thiết bị đo áp suất thủy tĩnh của chất lỏng có sơ đồ như sau:

•

Thiết bị gồm bình A, B chứa chất lỏng (nước). Bình B cố định, bình A có thể nâng lên
hoặc hạ xuống bằng tay quay để tạo áp suất dư (nâng lên) hoặc áp suất chân không(hạ
xuống).
• Không khí trong bình B thông với không khí trong ống số 1,3,5.
• Không khí trong ống số 2,4 thông với khí trời áp suất pa.
• Ống số 5 dùng để biết mực nước trong bình B.
• Chất lỏng trong ống 1-2 và 5 là nước, chất lỏng trong ống 3-4 là dầu.
III. Các bước thí nghiệm:
Bước 1: Tạo áp suất dư.
1. Hạ bình A xuống thấp nhưng tránh tràn nước ra khỏi bình A, mở van K và đợi đến lúc
mực nước ở 2 đầu ống 1-2 và 3-4 cân bằng nhau và mức chất lỏng cố định - lúc này
mực nước 2 bình A, B đã cân bằng, áp suất không khí trong bình B lúc này là pa.
2. Khóa van K, quay tay quay để nâng bình A lên. Chất lỏng chảy từ bình A qua bình B
và làm cho khối không khí đệm có áp suất từ pa => po>pa. Chờ đợi đến khi mực nước

SVTH: Bùi Văn Sang-Lớp 06X3D

Trang: 1

GVHD:Lê Hùng

Báo cáo TN Thủy lực cơ sở B

trong bình A và B cân bằng nhau – lúc này mức chất lỏng trong ống 1-2 và 3-4 thay
đổi do khối không khí đệm trong bình B tăng lên và truyền đi nguyên vẹn đến lớp
không khí trong ống số 6, 1 và 3. Lúc này mức chất lỏng trong các ống 1-2 và 3-4 lần
lượt là: h1, h2, h3, h4. Đọc các trị số và lập bảng tính toán áp suất dư, γ dầu.
Bước 2: Tạo áp chân không.
1. Giữ cố định vị trí bình A sau khi đọc các trị số h ở bước 1. Mở van K và đợi đến lúc
mực nước ở 2 đầu ống 1-2 và 3-4 cân bằng nhau và mức chất lỏng cố định - lúc này
mực nước 2 bình A, B đã cân bằng, áp suất không khí trong bình B lúc này là pa.
2. Khóa van K, hạ bình A xuống thấp nhưng tránh tràn nước ra khỏi bình A. Chất lỏng
chảy từ bình B qua bình A và làm cho khối không khí đệm có áp suất từ p a => po<pa.
Chờ đợi đến khi mực nước trong bình A và B cân bằng nhau – lúc này mức chất lỏng
trong ống 1-2 và 3-4 thay đổi do khối không khí đệm trong bình B giảm xuống và
truyền đi nguyên vẹn đến lớp không khí trong ống số 6, 1 và 3. Lúc này mức chất lỏng
trong các ống 1-2 và 3-4 lần lượt là: h1, h2, h3, h4. Đọc các trị số và lập bảng tính toán
áp suất chân không, γ dầu.
Bước 3: Lặp lại 2 bước trên để thu thập các số...
GVHD:Lê Hùng Báo cáo TN Thủy lực cơ sở B
BÀI THÍ NGHIỆM
XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT DƯ, CHÂN KHÔNG, TUYỆT ĐỐI - TLĐC01
I. Nhiệm vụ:
1. Tính toán áp suất dư.
2. Tính toán áp suất tuyệt đối.
3. Tính toán áp suất chân không.
4. Xác định trọng lượng riêng của chất lỏng.
II. Thiết bị thí nghiệm:
Thiết bị đo áp suất thủy tĩnh của chất lỏng có sơ đồ như sau:
Thiết bị gồm bình A, B chứa chất lỏng (nước). Bình B cố định, bình A có thể nâng lên
hoặc hạ xuống bằng tay quay để tạo áp suất dư (nâng lên) hoặc áp suất chân không(hạ
xuống).
Không khí trong bình B thông với không khí trong ống số 1,3,5.
Không khí trong ống số 2,4 thông với khí trời áp suất p
a
.
Ống số 5 dùng để biết mực nước trong bình B.
Chất lỏng trong ống 1-2 và 5 là nước, chất lỏng trong ống 3-4 là dầu.
III. Các bước thí nghiệm:
Bước 1: Tạo áp suất dư.
1. Hạ bình A xuống thấp nhưng tránh tràn nước ra khỏi bình A, mở van K và đợi đến lúc
mực nước 2 đầu ống 1-2 3-4 cân bằng nhau mức chất lỏng cố định - lúc này
mực nước 2 bình A, B đã cân bằng, áp suất không khí trong bình B lúc này là p
a
.
2. Khóa van K, quay tay quay để nâng bình A lên. Chất lỏng chảy từ bình A qua bình B
làm cho khối không khí đệm áp suất từ p
a
=> p
o
>p
a
. Chờ đợi đến khi mực nước
SVTH: Bùi Văn Sang-Lớp 06X3D Trang: 1
báo cáo thí nghiệm sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thí nghiệm sức bền - Người đăng: Nguyễn Kull
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
báo cáo thí nghiệm sức bền 9 10 411