Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập sư phạm năm 3 môn tiếng anh tiểu học

Được đăng lên bởi happyday-ta-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4032 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA NGOẠI NGỮ


BÁO CÁO
CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM
NĂM THỨ 3

Họ và tên: Nguyễn Thị Trung Anh
Lớp: SP Anh K37C
Khoa: Ngoại Ngữ

Hà Nội, tháng 4/ 2014

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGOẠI NGỮ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC TẬP NĂM THỨ 3
NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên: Nguyễn Thị Trung Anh
Sinh viên chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh
Khoa: Ngoại ngữ
Thực tập tại trường: Tiểu học Đại Yên

Quận: Ba Đình

PHẦN 1
TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC
1. Tìm hiểu thực tế trường phổ thông và địa phương:
Trường Tiểu học Đại Yên được thành lập từ năm 1991. Đây là ngôi
trường với nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trường tiên tiến.
a. Cơ cấu tổ chức, nội dung công tác và tình hình thực tế của trường
* Quy mô trường lớp
Hiện tại, trường đang được xây dựng lại nhà trường mượn hai địa
điểm trường là trường THCS Mạc Đĩnh Chi (khối 1 và 2) và trường THCS
Thống Nhất (khối 3, 4, 5). Trang thiết bị của nhà trường khá đầy đủ với tất
cả máy chiếu ở các phòng học.
Do số phòng học của mỗi trường là khác nhau nên khối 1 và 2, các
con học cả ngày và nhà trường thực hiện công tác bán trú; khối 3, 4 và 5 các
con chỉ học nửa ngày (sáng khối 3 và 2 lớp 5, chiều khối 4 và 2 lớp 5)
2

Toàn trường có 17 lớp với 817 học sinh. Trong đó:
Khối 1: 3 lớp (163 học sinh), khối 2: 4 lớp (157 học sinh), khối 3: 3
lớp (164 học sinh), khối 4: 3 lớp (146 học sinh), khối 5: 4 lớp (187 học sinh)
* Đội ngũ CB – GV – NV:
+ Tổng số CB – GV – NV: 45 (trong đó: 35 CB – GV – NV biên chế
và 10 CB – GV – NV hợp đồng)
+ Ban giám hiệu : 02 (01 hiệu trưởng; 01 hiệu phó)
Hiệu trưởng: Phạm Thiên Nga
Hiệu phó: Thạc Thị Mai Hương
+ Tổng phụ trách đội: Nguyễn Mai Anh
* Hoạt động dạy học
Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giảng dạy;
luôn chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức dạy học đa dạng phong
phú hơn nhằm phát huy được tính tích cực chủđộng của học sinh. Kết quả
đã đạt được cao hơn so với cùng kì năm học trước. Phong trào dạy giáo án
điện tử được giáo viên ủng hộ và phát huy mạnh mẽ.
Xây dựng đội ngũ giáo viên có ý thức trách nhiệm cao, có trình độ
chuyên môn vững vàng, có tinh thần đoàn kết, kỉ luật tốt. Tạo điều kiện cho
GV tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
* Hoạt động giáo dục
Giáo dục học sinh theo 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học được quy
định trong điều lệ trường tiểu học.
Tăng cường các hoạt động ngoại khóa để giáo dục truyền thống, lịch
sử văn hóa dân tộc: giao lưu tặng hoa những đơn vị kết nghĩa, th...
TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA NGOẠI NGỮ
BÁO CÁO
CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM
NĂM THỨ 3
Họ và tên: Nguyễn Thị Trung Anh
Lớp: SP Anh K37C
Khoa: Ngoại Ngữ
Hà Nội, tháng 4/ 2014
báo cáo thực tập sư phạm năm 3 môn tiếng anh tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập sư phạm năm 3 môn tiếng anh tiểu học - Người đăng: happyday-ta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
báo cáo thực tập sư phạm năm 3 môn tiếng anh tiểu học 9 10 932