Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA DÂN TỘC

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo Cáo Thực Tập Văn Hóa Học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA NGỮ VĂN_VĂN HÓA HỌC


BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN HÓA HỌC
Đề Tài:

VĂN HÓA DÂN TỘC MẠ
(Thôn 3,Xã Đinh Trang Thượng,huyện Di Linh.LâmĐồng)

GVHD:PGS.TS.PHAN THỊ HỒNG
SVTH:TRẦN XUÂN HẠNH
LỚP:VHK33
MSSV:0911406

1

Báo Cáo Thực Tập Văn Hóa Học

MỤC LỤC

LỜI NGỎ ........................................................................................................................1
LỊCH TRÌNH THỰC TẾ.................................................................................................4
BỐ CỤC .........................................................................................................................5
TÌM HIỂU VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA KINH TẾ CỦA NGƯỜI MẠ.............................6
I. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ XÃ ĐINH TRANG THƯỢNG ................................7
1.Vị trí địa lý,điều kiện tự nhiên ..................................................................................7
2. Kinh tế- cơ sở hạ tầng. .............................................................................................8
II. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĂN HÓA- XÃ HỘI CỦA NGƯỜI MẠ TẠI THÔN
3,XÃ ĐINH TRANG THƯỢNG. ..................................................................................10
1.Lịch sử cư trú: ........................................................................................................10
2. Sản xuất kinh tế: ....................................................................................................10
3.Quan hệ xã hội:.......................................................................................................12
4.Đời sống văn hóa....................................................................................................13
a.Văn hóa vật chất .................................................................................................13
b.Văn hóa tinh thần:............................................................................................... 14
III. NHỮNG NGHI LỄ PHONG TỤC TRONG ĐỜI SỐNG .........................................15
1. Lễ sinh con. ...........................................................................................................15
2. Lễ đi hỏi: ...............................................................................................................15
3. Lễ cưới ..................................................................................................................15
4. Ma chay.................
Báo Cáo Thực Tập Văn Hóa Học
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA NGVĂN_VĂN HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN HÓA HỌC
Đề Tài:
VĂN HÓA DÂN TỘC M
(Thôn 3,Xã Đinh Trang Thượng,huyện Di Linh.LâmĐồng)
GVHD:PGS.TS.PHAN THHỒNG
SVTH:TRN XUÂN HẠNH
LỚP:VHK33
MSSV:0911406
BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA DÂN TỘC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA DÂN TỘC - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA DÂN TỘC 9 10 113