Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Được đăng lên bởi mntqkmhd-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2999 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UBND HUYỆN KINH MÔN
TRƯỜNG MN THƯỢNG QUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thượng Quận, ngày 30 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia
và diễn văn khai giảng năm học 2013 – 2014
Trường Mầm non Thượng Quận
Trong không khí vui mừng phấn khởi của buổi lễ đón bằng công nhận trường
Mầm non Thượng Quận đạt chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học mới, cho phép tôi
thay mặt nhà trường xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các
cô giáo cũng toàn thể các cháu học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng
nhất!
Rất vinh dự cho nhà trường, ngày 03 tháng 05 năm 2013 được UBND tỉnh Hải
Dương ra quyết định số 1861/QĐ – UBND công nhận trường mầm non Thượng Quận
đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Thay mặt cho tập thể sư phạm nhà trường tôi xin báo
cáo thành tích tóm tắt quá trình xây dựng và trưởng thành của trường mầm non
Thượng Quận theo 5 tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Trường mầm non Thượng Quận thuộc địa bàn xã Thượng Quận, một xã miền
núi, nằm ở phía Đông Nam của huyện Kinh Môn, có bề dày lịch sử. Trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thượng Quận đã có
những đóng góp to lớn về sức người, sức của. Những truyền thống quý báu đó được
khởi nguồn từ những điều kiện địa lý, nhân sinh của mảnh đất giàu truyền thống cách
mạng.
Những năm trước đây, Thượng Quận là một xã nghèo, hầu hết nhân dân làm
nghề nông nghiệp, dân số đông, diện tích đất canh tác ít, đời sống dân trí và kinh tế
gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình không đủ điều kiện cho con ăn học.... Nhưng
với tinh thần đoàn kết, ý chí nghị lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân, đến nay các hệ thống trường lớp cũng như chất lượng học sinh ngày càng phát
triển vững chắc và toàn diện. Từ mái trường này, biết bao thế hệ học trò đã trưởng
thành, đã trở thành những người lãnh đạo, là giáo viên, giảng viên các cấp, là kỹ sư,
bác sỹ trên mọi miền Tổ quốc.
Từ nhận thức sâu sắc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của toàn
đảng, toàn dân và toàn xã hội. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của SGD- ĐT Hải
Dương. Huyện ủy hội đồng nhân dân và phòng GDDT Huyện Kinh Môn. Vì vậy đảng
ủy,HĐND,UBND xã Thượng Quận rất quan tâm đến phát triển kinh tế, văn hóa xã
hội và sự nghiệp giáo dục của địa phương đã góp phần cho phong trào giáo dục xã
1

Thượng Quận không ngừng phát triển đi lên, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của
phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm và tập thể cán bộ, giáo viên cù...
UBND HUYỆN KINH MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN THƯỢNG QUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thượng Quận, ngày 30 tháng 8 năm 2013
BÁO CÁO
Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia
và diễn văn khai giảng năm học 2013 – 2014
Trường Mầm non Thượng Quận
Trong không khí vui mừng phấn khởi của buổi lễ đón bằng công nhận trường
Mầm non Thượng Quận đạt chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học mới, cho phép tôi
thay mặt ntrường xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các
giáo cũng toàn thể các cháu học sinh lời kính chúc sức khỏe lời chào trân trọng
nhất!
Rất vinh dự cho nhà trường, ngày 03 tháng 05 năm 2013 được UBND tỉnh Hải
Dương ra quyết định số 1861/QĐ – UBND công nhận trường mầm non Thượng Quận
đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Thay mặt cho tập thể phạm nhà trường tôi xin báo
cáo thành tích tóm tắt quá trình xây dựng trưởng thành của trường mầm non
Thượng Quận theo 5 tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Trường mầm non Thượng Quận thuộc địa bàn Thượng Quận, một miền
núi, nằm phía Đông Nam của huyện Kinh Môn, bề dày lịch sử. Trong sự nghiệp
xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền nhân dân Thượng Quận đã
những đóng góp to lớn về sức người, sức của. Những truyền thống q báu đó được
khởi nguồn từ những điều kiện địa lý, nhân sinh của mảnh đất giàu truyền thống cách
mạng.
Những năm trước đây, Thượng Quận là một nghèo, hầu hết nhân dân làm
nghề nông nghiệp, dân số đông, diện tích đất canh tác ít, đời sống dân trí kinh tế
gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình không đủ điều kiện cho con ăn học.... Nhưng
với tinh thần đoàn kết, ý chí nghị lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân, đến nay các hệ thống trường lớp cũng n chất lượng học sinh ngày càng phát
triển vững chắc toàn diện. Từ i trường y, biết bao thế hệ học trò đã trưởng
thành, đã trở thành những người lãnh đạo, giáo viên, giảng viên các cấp, là kỹ sư,
bác sỹ trên mọi miền Tổ quốc.
Từ nhận thức sâu sắc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục trách nhiệm của toàn
đảng, toàn dân toàn hội. Đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của SGD- ĐT Hải
Dương. Huyện ủy hội đồng nhân dân và phòng GDDT Huyện Kinh Môn. Vì vậy đảng
ủy,HĐND,UBND Thượng Quận rất quan tâm đến phát triển kinh tế, văn hóa
hội sự nghiệp giáo dục của địa phương đã góp phần cho phong trào giáo dục
1
Báo cáo trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia - Người đăng: mntqkmhd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia 9 10 863