Ktl-icon-tai-lieu

Bạo lực học đường và giải pháp ngăn chặn

Được đăng lên bởi ngothiyen-c2phongcoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bạo lực học đường và giải pháp ngăn chặn
Thứ hai,09/09/2013
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN
(Dưới góc nhìn Tâm lý học, giáo dục học)
1.

Đặt

vấn

đề:

Trong hơn mười năm gần đây, bạo lực học đường đã trở thành vấn đề xã hội bức xúc của
nhiều nước trên thế giới. Nghiêm trọng là các vụ bạo lực học đường có sử dụng vũ khí
nhất là các vụ xả súng ở Mỹ. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới, nhưng
hiện nay, nó
ngày càng bộc lộ tính nguy hiểm và phức tạp.
Ở Việt Nam, bạo lực học đường đang trở thành mối lo của phụ huynh học sinh, ngành
giáo dục và toàn xã hội. Nó không chỉ diễn ra ở thành thị mà còn ở nông thôn, không chỉ
có học sinh nam, mà cả ở học sinh nữ. Nó không những gây ra những tác động xấu đến
mối quan hệ giữa trò với trò, thầy với trò, mà còn gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức
khoẻ, tinh thần, thái độ học tập của học sinh, sự giảng dạy của thầy cô và các hoạt động
giáo dục của nhà trường. Bạo lực học đường hầu như xảy ra ở các cấp học nhưng tập
trung nhất là ở lứa tuổi 14,15,16 là học sinh ở cuối cấp THCS và đầu cấp THPT.

Hội trại truyền thống cán bộ đoàn tài năng được Sở GD&ĐT và Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối h ợp t ổ
chức vào tháng 3 hàng năm với mục đích rèn kỹ năng sống cho các em học sinh THPT. (Ảnh:
Nguyễn Hoàng Tấn)

2.

Khái

niệm

về

bạo

lực

học

đường:

Theo tự điển Tiếng Việt, bạo lực là dùng sức mạnh để cưỡng bức, trấn áp.

Vậy bạo lực học đường là gì ? Trong nhiều bài viết của các tác giả về bạo lực học đường
đăng trên các báo và tạp chí gần đây, khi bàn về khái niệm bạo lực học đường đều có đề
cập đến các yếu tố như xâm hại, người gây hại, người bị hại, mội trường học đường, môi
trường giáo dục… là các yếu tố quan trọng hình thành khái niệm.
Một cách tổng quát, chúng ta có thể hiểu bạo lực học đường là những hành vi xâm hại
đến tính mạng, tài sản, sức khoẻ, tinh thần, uy tín, danh dự của người bị hại trong môi
trường
học
đường.
Có 3 mức độ tiếp cận khái niệm bạo lực học đường bao gồm:
2.1. Theo nghĩa hẹp: Là những hành vi xâm hại giữa học sinh với học sinh trong cùng
một trường diễn ra bên trong hay bên ngoài khuôn viên nhà trường.
2.2. Theo nghĩa rộng: Là những hành vi xâm hại giữa học sinh với học sinh hoặc giữa
học sinh với giáo viên hoặc giữa giáo viên với giáo viên diễn ra bên trong hay bên ngoài
khuôn
viên
nhà
trường.
2.3. Theo nghĩa lấy học sinh làm trung tâm: Là những hành vi xâm hại mà chủ thể gây
hại là học sinh, người bị hại là bất kỳ ai diễn ra bên trong hay bên ngoài khuôn viên nhà
trường. Đây là cách ti...
Bạo lực học đường và giải pháp ngăn chặn
Thứ hai,09/09/2013
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN
(Dưới góc nhìn Tâm lý học, giáo dục học)
1. Đặt vấn đề:
Trong hơn mười năm gần đây, bạo lực học đường đã trở thành vấn đề hội bức xúc của
nhiều nước trên thế giới. Nghiêm trọng các vụ bạo lực học đường sử dụng khí
nhất các vụ xả súng Mỹ. Bạo lực học đường không phải hiện tượng mới, nhưng
hiện nay, ngày càng bộc lộ tính nguy hiểm phức tạp.
Việt Nam, bạo lực học đường đang trở thành mối lo của phụ huynh học sinh, ngành
giáo dục toàn hội. không chỉ diễn ra thành thị còn nông thôn, không chỉ
học sinh nam, cả học sinh nữ. Nó không những gây ra những tác động xấu đến
mối quan hệ giữa trò với trò, thầy với trò, còn gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức
khoẻ, tinh thần, thái độ học tập của học sinh, sự giảng dạy của thầy các hoạt động
giáo dục của nhà trường. Bạo lực học đường hầu như xảy ra các cấp học nhưng tập
trung nhất lứa tuổi 14,15,16 học sinh cuối cấp THCS đầu cấp THPT.
H i tr i truy n th ng cán b oàn tài n ng c S GD& T T nh oàn Ti n Giang ph i h p t đ ă đượ Đ Đ
ch c vào tháng 3 hàng n m ă v i m c ích rèn k n ng s ng cho các em đ ă h c sinh THPT. ( nh:
Nguy n Hoàng T n)
2. Khái niệm v bạo lực học đường:
Theo tự điển Tiếng Việt, bạo lực dùng sức mạnh để cưỡng bức, trấn áp.
Bạo lực học đường và giải pháp ngăn chặn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bạo lực học đường và giải pháp ngăn chặn - Người đăng: ngothiyen-c2phongcoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bạo lực học đường và giải pháp ngăn chặn 9 10 208