Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ di sản văn hóa

Được đăng lên bởi Hà Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ
Ngày dạy :
Ngày soạn :
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
- Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản
văn hoá vật thể.
- Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn
hoá phi vật thể .
- Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá.
- Những quy định của pháp luật về sử dụng và bảo vệ bảo vệ di
sản văn hoá.
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những di sản văn hoá.ngăn
ngừa những hành động cố tình hay vô ý xâm phạm đến di sản
văn hoá.
- Có hành động cụ thể bảo vệ di sản văn hoá.
- Tuyên truyền cho mọi người tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản
văn hoá.
II. CHUẨN BỊ :

- Tranh ảnh, tài liệu, băng hình.
- Tài liệu sách báo, tạp chí nói về bảo vệ di sản văn hoá .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
* KIỂM TRA BÀI CŨ :
Em có hành vi gây ô nhiễm môi trường sau đây không
?
- Vứt rác ra lớp, sân trường.
- Vứt giấy túi gói ra đường.
- Vứt vỏ kẹo vỏ chuối, kẹo cao su xuống đường.
- Bẻ cây hái hoa trong công viên.
- Lãng phí điện nước.
- Đốt bếp than làm khói mù mịt.
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài :
Vào dịp hè, em thường cùng gia đình đi nghỉ mát, tham
quan ở những địa điểm nào ?
….
Những địa danh trên là di sản văn hoá của nước ta. Em
hiểu thế nào là di sản văn hoá ? Chúng ta cùng học bài học ngày
hôm nay.

Hoạt động của Gv
Hoạt động 1 : Phân tích

Hoạt động của Hs
1. Tìm hiểu thông tin :

thông tin :
Quan sát ảnh và phát
biểu ý kiến cá nhân.

ảnh 1 : Di tích Mĩ Sơn là

Em hãy nhận xét đặc công thình kiến trúc phản ánh tư
điểm và phân loại ba bức tranh tưởng xã hội ( văn hoá, nghệ
thuật, tôn giáo…) của nhân dân

trên ?

thời kì phong kiến.
ảnh 2 : Vịnh Hạ Long là
danh lam thắng cảnh, là cảnh
đẹp tự nhiên đã được xếp hạng
là thắng cảnh thế giới.
Từ đăck điểm và phân

ảnh 3 : Bến Nhà rồng là

loại trên, em hãy nêu một số di tích lịch sử vì nó đánh dấu sự
vd về danh lam thắng cảnh, di kiện Chủ tịch HCM ra đi tìm
tích lịch sử văn hoá ở địa đường cứu nước. đây là một sự
phương, nước ta và trên thế kiện trọng đại.
giới.

Vn có những di sản văn
hoá nào được UNESCO xếp
hạng là di sản văn hoá thế giới.
Thảo luận nhóm :
Gv hướng dẫn Hs đi
đến kết luận đặc điểm của các

Di

loại di sản văn hoá, di tích lịch

văn hoá

sản Di

sử, danh lam thắng cảnh.

tích Danh

lịch

sử lam

và cách thắng
mạng

cảnh

đô Bến nhà Vịnh Hạ

Cố
Huế

Rồng
cổ Bảo

Phố

Long
Ngũ

Hội An

tàng

Hành

Thánh

HCM

Sơn

địa

Mĩ Hoả Lò

Đồ Sơn

Sơn

Cô Đảo

Rừng

Văn

Pắc Bó

Cúc

miếu

Gò đống Phương

Đa

QTG

Hang

Chữ

Bích

Nôm

Động

áo

dài

truyền
thống
Bà...
BO V DI SẢN VĂN HOÁ
Ngày dạy :
Ngày soạn :
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
- Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản
văn hoá vật thể.
- Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản n
hoá phi vật thể .
- Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá.
- Những quy định của pháp luật về sử dụng và bảo vệ bảo vệ di
sản văn hoá.
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những di sản văn h.ngăn
ngừa những hành động cố tình hay ý xâm phạm đến di sản
văn hoá.
- hành động cụ thể bảo vệ di sản văn hoá.
- Tuyên truyền cho mọi người tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản
văn hoá.
II. CHUẨN BỊ :
Bảo vệ di sản văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ di sản văn hóa - Người đăng: Hà Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảo vệ di sản văn hóa 9 10 376