Ktl-icon-tai-lieu

bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi Phạm Vân Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bọ đuôi kìm đen
Euborellia stali (Dollrr,1864) và khả năng kìm hãm
mật độ sâu tơ, sâu khoang hại rau họ hoa thập tự
trong nhà lưới
I.

Đặt vấn đề

Trong hệ sinh thái đồng ruộng, giữa cây trồng, thiên địch và sâu hại luôn có
mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong điều kiện các nguồn thức ăn dồi dào các loài
dịch hại thường phát sinh, gây hại mạnh vì vậy người sản xuất thường có xu hướng
gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để giữ năng suất cây trồng. Thói quen canh
tác đó đã tồn tại trong một thời gian dài và hệ lụy nó để lại là rất lớn. Thành phần
và số lượng các loài kí sinh thiên địch bị giảm sút nghiêm trọng, không kiểm soát
được dịch hại, mặt khác việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian dài,
không đúng cách làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng nông sản.
Rau họ hoa thập tự được trồng nhiểu ở các tỉnh miền Bắc, chiếm hơn 50%
tổng sản lượng rau của cả nước. Ở những vùng trồng rau thập tự chuyên canh,
nông dân phun thuốc bảo vệ thực vật nhiều lần trong vụ và thời gian phun cũng
không được đảm bảo.
Tình trạng ngộ độc thực phẩm do thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản trong
đó có rau xanh đang là vấn đề nóng bỏng, được cả xã hội quan tâm. Nhu cầu sử
dụng thực phẩm an toàn, nông sản an toàn ngày càng tăng cao.
Từ thực trạng trên, việc khích lệ và nhân thả các loài thiên địch có ý nghĩa
trên đồng ruộng đã và đang được các nhà khoa học trên thế giới và trong nước
quan tâm trong đó bọ đuôi kìm bắt mồi đã được nghiên cứu, ứng dụng trong việc
phòng trừ sâu hại trên nhiều loài câu trồng .
Theo Gullan và Cranston (2000), có khoảng 1.800 loài thuộc 10 họ của bộ
đuôi kìm (Dermaptera) phân bố khắp thế giới. Hầu hết các loài trong bộ đuôi kìm
Dermaptera cánh ngắn, cánh trong dạng màng, hình bán nguyệt, gân xếp hình dẻ
quạt, các chân bằng nhau với 3 đốt bàn (Esaki Teiso và cs., 1952). Richard Leung
(2004) cho rằng, bụng bọ đuôi kìm có 10 đốt ở con đực, 8 đốt ở con cái, máng đẻ
trứng ngắn hoặc tiêu biến. Bọ đuôi kìm thường ẩn nấp, khả năng chạy rất nhanh
nhưng ít khi bay, con cái chăm sóc vỡ bảo vệ trứng, thời gian sống của bọ đuôi kìm
1

khá dài và chúng có khả năng ăn tất cả các pha của bọ cánh cứng hại dừa, sâu non
của sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, rệp, mối (Nguyễn Thị Thu Cúc vỡ Nguyễn Xuân
Niệm, 2009).
Bọ đuôi kìm đen Euborellia stali (Dollrr,1864) là một loài trong bộ đuôi
kìm,chúng là một thiên địch có vai trò quan trọng trong phòng chống sâu hại trên
đồng ruộng. Tuy nhiên, những nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống về các đặc đi...
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bọ đuôi kìm đen
Euborellia stali (Dollrr,1864) và khả năng kìm hãm
mật độ sâu tơ, sâu khoang hại rau họ hoa thập tự
trong nhà lưới
I. Đặt vấn đề
Trong hệ sinh thái đồng ruộng, giữa cây trồng, thiên địch và sâu hại luôn có
mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong điều kiện các nguồn thức ăn dồi dào các loài
dịch hại thường phát sinh, gây hại mạnh vì vậy người sản xuất thường có xu hướng
gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để giữ năng suất cây trồng. Thói quen canh
tác đó đã tồn tại trong một thời gian dài hệ lụy để lại rất lớn. Thành phần
số lượng các loài sinh thiên địch b giảm sút nghiêm trọng, không kiểm soát
được dịch hại, mặt khác việc s dụng thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian i,
không đúng cách làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng nông sản.
Rau họ hoa thập tự được trồng nhiểu các tỉnh miền Bắc, chiếm hơn 50%
tổng sản lượng rau của cả nước. những vùng trồng rau thập tự chuyên canh,
nông dân phun thuốc bảo v thực vật nhiều lần trong vụ và thời gian phun cũng
không được đảm bảo.
Tình trạng ngộ độc thực phẩm do thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản trong
đó rau xanh đang vấn đề nóng bỏng, được cả hội quan tâm. Nhu cầu sử
dụng thực phẩm an toàn, nông sản an toàn ngày càng tăng cao.
Tthực trạng trên, việc khích lệ nhân thả các loài thiên địch ý nghĩa
trên đồng ruộng đã và đang được các nhà khoa học trên thế gii trong nước
quan tâm trong đó bọ đuôi kìm bắt mồi đã được nghiên cứu, ứng dụng trong việc
phòng trừ sâu hại trên nhiều loài câu trồng .
Theo Gullan Cranston (2000), khoảng 1.800 loài thuộc 10 họ của bộ
đuôi kìm (Dermaptera) phân bố khắp thế giới. Hầu hết các loài trong b đuôi kìm
Dermaptera cánh ngắn, cánh trong dạng màng, hình bán nguyệt, gân xếp hình dẻ
quạt, các chân bằng nhau với 3 đốt bàn (Esaki Teiso cs., 1952). Richard Leung
(2004) cho rằng, bụng b đuôi kìm 10 đốt con đực, 8 đốt con cái, máng đẻ
trứng ngắn hoặc tiêu biến. B đuôi kìm thường ẩn nấp, khả năng chạy rất nhanh
nhưng ít khi bay, con cái chăm sóc vỡ bảo vệ trứng, thời gian sống của bọ đuôi kìm
1
bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo vệ môi trường - Người đăng: Phạm Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bảo vệ môi trường 9 10 780