Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức, hệ phương trình, bất phương trình trong đề đại học

Được đăng lên bởi ngkhuongthanhmai
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HD GIẢI CÂU 8 & 9 TRONG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 (THPT TAM PHÚ )

ĐỀ 1-CÂU 8 : Cho phương trình :

.(1)

Tìm m để phương trình có nghiệm thực.
Điều kiện:

, Đặt

t

f’(t)
)
f(t)

Ycbt
trên

ĐỀ 1-CÂU 9: Cho x và y là hai số dương thỏa mãn

HD:

Ta có

. Vậy GTNN của P = 7

ĐỀ 2-CÂU 8: Giải hệ phương trình sau:

HD : công từng vế của (1) và (2) :

,

(C ) và d :y=m có giao điểm
9
11
5;5
m
5
5
. Tìm GTNN của biểu thức.

1

HD GIẢI CÂU 8 & 9 TRONG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 (THPT TAM PHÚ )

ĐỀ 2-CÂU 9 Cho x, y là các số thực thỏa:

Đặt

. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức:

Từ giả thiết ta có:
;

0

0

0

-3

0

Đề 3-Câu 8. Cho phương trình
a) Giải phương trình khi

b) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm.

;

6

Số nghiệm pt (1) là số giao điểm
của
và

2

HD GIẢI CÂU 8 & 9 TRONG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 (THPT TAM PHÚ )

Đề 3-Câu 9:

Áp dụng ta có:
;

;

Đề 4-Câu 8: Giải hệ phương trình

: (2)

Đề 4-Câu 9: Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn

. Tìm GTNN của biểu thức

3

HD GIẢI CÂU 8 & 9 TRONG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 (THPT TAM PHÚ )

Đề 5-Câu 8:

4

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

;

+∞
-∞

Dựa vào BBT

Đề 5-Câu 9:. Cho các số thực dương thoả mãn x + y + z

3
Tìm GTNN của biểu thức:
2

( dấu = xảy ra khi x = y =z =1/2)

Đề 6-Câu 8: Cho bất phương trình

.

Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi

Ycbt

HD GIẢI CÂU 8 & 9 TRONG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 (THPT TAM PHÚ )

Đề 6-Câu 9:.

Cho a, b, c >0. Chứng minh rằng:

:

;

Đề 7-Câu 8: Giải hệ phương trình:

(*)

4
vx
5

x

4vx

Đề 7-Câu 9 :

0

Cho x,y là hai số thức thỏa:
.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đặt

Ta có:

Điều kiện t:

;

5

HD GIẢI CÂU 8 & 9 TRONG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 (THPT TAM PHÚ )

max A

max f (t)

R

22

t

x
y

2

2;2

min A

min f (t)

R

22

6

t

2

x
y

1
1

1
1

2;2

22

3
2

2 x  ( y  2) x  xy  m
Đề 8-Câu8 : Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm  2
( x, y  ) .

 x  x  y  1  2m

3
2
2
2


 x ( x  1)(2 x  y)  m
2 x  x y  2 x  xy  m
2 x ( x  1)  xy( x  1)  m

Hệ  

2
2
 x ( x  1)  (2 x  y)  1  2 m


 x  x  y  1  2m
 x  x  y  1  2m

1 2 1
1

(1)
uv  m
u  x ( x  1)  ( x  )   
;
§Æt 
2
4
4 ; hÖ pt  
u  v  1  2m (2)
v  2 x  y

u2  u
1

 f (u),  u   
 2   v  1  2m  u .thay vµo (1)  u  u  m(2u  1)  m 
2u  1
4

2

1
4

u

1

f u

f (u) 

0
0

a
b c
2

5
8

Cho a, b, c > 0 thỏa a 2  b2  c2  1. ...
HD GIẢI CÂU 8 & 9 TRONG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 (THPT TAM PHÚ )
1
ĐỀ 1-CÂU 8 : Cho phương trình : .(1)
Tìm m để phương trình có nghim thc.
Điều kin: , Đặt
ĐỀ 1-CÂU 9: Cho x và y là hai số dương thỏa mãn . Tìm GTNN của biểu thức.
HD:
Ta có
. Vậy GTNN của P = 7
ĐỀ 2-CÂU 8: Giải hệ phương trình sau:
HD : công từng vế của (1) và (2) :
,
t
f’(t)
)
f(t)
5;5
9 11
m
5
5
Bất đẳng thức, hệ phương trình, bất phương trình trong đề đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức, hệ phương trình, bất phương trình trong đề đại học - Người đăng: ngkhuongthanhmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bất đẳng thức, hệ phương trình, bất phương trình trong đề đại học 9 10 272