Ktl-icon-tai-lieu

BG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi parksungmi531
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PT
IT

PGS.TS. Lê Bá Long

Bài giảng

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
VÀ THỐNG KÊ

(Dành cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Kinh tế)

Hà Nội, 2013

LỜI NÓI ĐẦU
Các hiện tượng diễn ra trong tự nhiên, xã hội hoặc có tính chất tất định (có tính quy luật,
có thể biết trước kết quả) hoặc có tính chất ngẫu nhiên (không biết trước kết quả). Mặc dù không
thể nói trước một hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra hay không xảy ra khi thực hiện một phép thử, tuy
nhiên nếu tiến hành quan sát khá nhiều lần một hiện tượng ngẫu nhiên trong các phép thử như
nhau, ta có thể rút ra được những kết luận khoa học về hiện tượng này. Lý thuyết xác suất nghiên
cứu khả năng xuất hiện của các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế.
Lý thuyết xác suất cũng là cơ sở để nghiên cứu Thống kê – môn học nghiên cứu các
phương pháp thu thập thông tin, chọn mẫu, xử lý thông tin, nhằm rút ra các kết luận hoặc đưa ra
quyết định cần thiết. Ngày nay, với sự hỗ trợ tích cực của máy tính điện tử và công nghệ thông
tin, lý thuyết xác suất thống kê ngày càng được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong mọi lĩnh vực
khoa học tự nhiên và xã hội. Chính vì vậy lý thuyết xác suất thống kê được giảng dạy cho hầu
hết các nhóm ngành ở đại học.

PT
IT

Tập bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán được biên soạn lại theo chương trình
qui định của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông dành cho hệ đại học chuyên ngành
kinh tế với hình thức đào tạo theo tín chỉ. Nội dung của cuốn sách bám sát các giáo trình của các
trường đại học khối kinh tế và theo kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của tác giả. Chính vì thế,
giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho sinh viên của các
trường đại học và cao đẳng khối kinh tế.
Nội dung của tập bài giảng có 6 chương tương ứng với 3 tín chỉ:
Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất.
Chương 2: Biến ngẫu nhiên.

Chương 3: Biến ngẫu nhiên hai chiều.
Chương 4: Cơ sở lý thuyết mẫu.

Chương 5: Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên.
Chương 6: Kiểm định giả thiết thống kê.

Ba chương đầu thuộc về lý thuyết xác suất, ba chương còn lại là những vấn đề cơ bản của
lý thuyết thống kê. Điều kiện tiên quyết của môn học này là hai môn Toán cao cấp 1 và Toán cao
cấp 2 trong chương trình toán đại cương khối kinh tế. Mặc dù tác giả rất có ý thức trình bày một
cách tương đối đầy đủ và chặt chẽ. Tuy nhiên, vì sự hạn chế của chương trình toán dành cho khối
kinh tế nên nhiều kết quả và định lý chỉ được phát biểu, minh họa và không ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
PGS.TS. Lê Bá Long
Bài ging
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
VÀ THỐNG KÊ
(Dành cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Kinh tế)
Hà Ni, 2013
PTIT
BG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: parksungmi531
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
BG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 187