Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết thành công của người Nhật

Được đăng lên bởi Tui Nghèo Kệ Tui
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bí quyết thành công của
người Nhật
Là một nước rất nghèo về tài nguyên, động đất nhiều nhất thế giới, kinh tế bị tàn phá kiệt quệ
sau Thế Chiến thứ II. Bằng cách nào mà Nhật Bản nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng thần
kỳ, trở thành nước có tiềm năng lớn thứ hai trên thế giới về kinh tế, khoa học kĩ thuật và tài
chính?
Bí quyết thành công của họ hóa ra rất đơn giản:
●

Đúng giờ
Người Nhật rất đúng giờ. Họ đến trước giờ hẹn tối thiểu 5 phút. Các cuộc họp chỉ bắt
đầu khi tất cả thành phần đã có mặt. Vì vậy, đúng giờ là cực kỳ quan trọng. Ở ta, đi làm
muộn nhiều như châu chấu. Lãnh đạo có khi phải ngồi đợi nhân viên tới họp trễ. Ngẫm
lại thật xấu hổ.

●

Đúng hạn
Hạn đã định là không thay đổi bởi bất cứ lý do gì. Sở dĩ thời hạn không thể thay đổi là vì
người Nhật đã lập kế hoạch và chuẩn bị mọi việc để thực hiện sau mốc thời hạn đó rồi.
Ví dụ thời hạn ra mắt sản phẩm là 21/12/2009 thì địa điểm ra mắt đã được thuê, khách
đã được mời, hợp đồng bán sản phẩm đã ký kết, … Do vậy công tác lập kế hoạch và
ước lượng thời gian, nhân lực là quan trọng nhất. Với người Nhật, không có khái niệm
trễ hạn, vì hạn đã định, phải bằng mọi giá hoàn thành công việc đúng tiến độ. Trễ hạn
đồng nghĩa với việc không thể hợp tác với nhau được nữa.

●

Nghiêm túc, cẩn thận
Nghiêm túc và cẩn thận trong từng việc nhỏ nhất. Người Nhật cực kỳ cẩn thận. Làm
một việc thì bao giờ cũng kiểm tra trước khi làm, kiểm tra trong khi làm và kiểm tra sau
khi làm xong. Trước khi mang đồ đi giặt, họ kiểm tra túi quần, túi áo có quên gì không.
Khi cho đồ vào máy giặt, họ kiểm tra lại từng cái một lần nữa. Và cuối cùng, sau khi giặt
xong, họ lại lục túi quần, túi áo để kiểm tra. Chính vì cẩn thận một cách cực đoan như
vậy mà chất lượng hàng Nhật luôn đứng đầu thế giới.

●

Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo
Công tác chuẩn bị được thực hiện sớm và kỹ lưỡng, chu đáo đến mức đáng kinh ngạc.
Chúng tôi đến thăm Công ty phần mềm tên là OMRON Software. Có cả thảy 10 người
tiếp đón và làm việc với chúng tôi. Vì chúng tôi đi khá xa (1 tiếng rưỡi), nên việc đầu
tiên là họ mời chúng tôi vào rest room (nhà vệ sinh). Khi tới phòng họp, họ bố trí đúng

22 chỗ ngồi cho khách, không thừa, không thiếu. Đồng thời trên bàn đã đặt sẵn 22 món
quà kỉ niệm. Họ chuẩn bị trình chiếu rất cẩn thận, không có chuyện lỗi phông chữ hay
trục trặc máy chiếu như ở nhà ta. Lúc ra về, họ mời đi rest room một lần nữa. Xe đi một
đoạn xa, tôi ngoái nhìn vẫn thấy họ đứng dàn hàng vẫy chào tạm biệt.
●

HoRenSo: Chủ động trong công việc
Đây là một tron...
Bí quyết thành công của
người Nhật
một nước rất nghèo về tài nguyên, động đất nhiều nhất thế giới, kinh tế bị tàn phá kiệt quệ
sau Thế Chiến thứ II. Bằng cách nào Nhật Bản nhanh chóng phục hồi tăng trưởng thần
kỳ, trở thành nước tiềm năng lớn thứ hai trên thế giới về kinh tế, khoa học thuật tài
chính?
Bí quyết thành công của họ hóa ra rất đơn giản:
Đúng giờ
Người Nhật rất đúng giờ. Họ đến trước giờ hẹn tối thiểu 5 phút. Các cuộc họp chỉ bắt
đầu khi tất cả thành phần đã có mặt. Vì vậy, đúng giờ là cực kỳ quan trọng. Ở ta, đi làm
muộn nhiều như châu chấu. Lãnh đạo khi phải ngồi đợi nhân viên tới họp trễ. Ngẫm
lại thật xấu hổ.
Đúng hạn
Hạn đã định là không thay đổi bởi bất cứ lý do gì. Sở thời hạn không thể thay đổi là vì
người Nhật đã lập kế hoạch và chuẩn bị mọi việc để thực hiện sau mốc thời hạn đó rồi.
dụ thời hạn ra mắt sản phẩm 21/12/2009 thì địa điểm ra mắt đã được thuê, khách
đã được mời, hợp đồng bán sản phẩm đã kết, Do vậy công tác lập kế hoạch
ước lượng thời gian, nhân lực quan trọng nhất. Với người Nhật, không khái niệm
trễ hạn, hạn đã định, phải bằng mọi giá hoàn thành công việc đúng tiến độ. Trễ hạn
đồng nghĩa với việc không thể hợp tác với nhau được nữa.
Nghiêm túc, cẩn thận
Nghiêm túc cẩn thận trong từng việc nhỏ nhất. Người Nhật cực kỳ cẩn thận. Làm
một việc thì bao giờ cũng kiểm tra trước khi làm, kiểm tra trong khi làm kiểm tra sau
khi làm xong. Trước khi mang đồ đi giặt, họ kiểm tra túi quần, túi áo có quên không.
Khi cho đồ vào máy giặt, họ kiểm tra lại từng cái một lần nữa. Và cuối cùng, sau khi giặt
xong, họ lại lục túi quần, túi áo để kiểm tra. Chính cẩn thận một cách cực đoan như
vậy mà chất lượng hàng Nhật luôn đứng đầu thế giới.
Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo
Công tác chuẩn bị được thực hiện sớm kỹ lưỡng, chu đáo đến mức đáng kinh ngạc.
Chúng tôi đến thăm Công ty phần mềm tên OMRON Software. cả thảy 10 người
tiếp đón làm việc với chúng tôi. chúng tôi đi khá xa (1 tiếng rưỡi), nên việc đầu
tiên họ mời chúng tôi vào rest room (nhà vệ sinh). Khi tới phòng họp, họ bố trí đúng
Bí quyết thành công của người Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết thành công của người Nhật - Người đăng: Tui Nghèo Kệ Tui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bí quyết thành công của người Nhật 9 10 460