Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý giáo dục an toàn giao thông

Được đăng lên bởi huuthong2010
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 6526 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
= = = = = =

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN
GIAO THÔNG
CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
QUẬN ĐỐNG ĐA - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Mã số chuyên ngành: 60.14.05

Người hướng dẫn khoa học
PGS - TS BÙI MINH HIỀN

HÀ NỘI – 2008

LỜI CẢM ƠN
***********
Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS - TS Bùi Minh
Hiền – người đã tận tình hướng dẫn và trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình
thực hiện, hoàn thành luận văn này!
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Quý Thầy, Cô trường Đại học Sư
phạm Hà Nội; Quý Thầy, Cô trong Hội đồng khoa học đã trực tiếp giảng dạy,
giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu!
Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong ban lãnh đạo, cán bộ
chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Phòng Giáo dục và Đào tạo
quận Đống Đa đã tạo điều kiện cho tôi được theo học líp cao học quản lý và
hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên, các em học sinh một
số trường tiểu học quận Đống Đa và bạn bè, đồng nghiệp đã động viên giúp
đỡ, tạo mọi điều kiện, cung cấp và chia sẻ những tư liệu cần thiết cho tôi
trong quá trình tôi nghiên cứu đề tài!
Tuy đã rất cố gắng, song luận văn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong Quý Thầy, Cô và các Anh, Chị đồng nghiệp tận tình chỉ bảo thêm.
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008
Tác giả

Nguyễn Thị Thanh Vân

DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

GD
GT
ATGT
GDATGT
TTATGT
PTGT
HĐGDATGT
GDTTATGT
GD và ĐT
TP
CP
TNGT
VD
NQ
GV
HS
CB
CBQL
GS.TS KH
HT
PHT
GVCN
CSVC
BGD và ĐT
TNCS
PTGT
CSGT
QL GDATGT
THCS
TH
THPT
BCH
BGH

Giáo dục
Giao thông
An toàn giao thông
Giáo dục an toàn giao thông
Trật tù an toàn giao thông
Phương tiện giao thông
Hoạt động giáo dục an toàn giao thông
Giáo dục trật tự an toàn giao thông
Giáo dục và đào tạo
Thành phè
Chính phủ
Tai nạn giao thông
ví dô
Nghị quyết
Giáo viên
Học sinh
Cán bé
Cán bộ quản lý
Giáo sư. Tiến sĩ khoa học
Hiệu trưởng
Phó hiệu trưởng
Giáo viên chủ nhiệm
Cơ sở vật chất
Bộ Giáo dục và đào tạo
Thanh niên cộng sản
Phương tiện giao thông
Sảnh sát giao thông
Quản lý giáo dục an toàn giao thông
Trung học cơ sở
Tiểu học
Trung học phổ thông
Ban chấp hành
Ban giám hiệu

MỤC LỤC
mở đầu 1
1. Lý do chọn đề tài..................................................................................1
2. M...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
= = = = = =
NGUYỄN THỊ THANH VÂN
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN
GIAO THÔNG
CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
QUẬN ĐỐNG ĐA - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số chuyên ngành: 60.14.05
Người hướng dẫn khoa học
PGS - TS BÙI MINH HIỀN
HÀ NỘI – 2008
Biện pháp quản lý giáo dục an toàn giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý giáo dục an toàn giao thông - Người đăng: huuthong2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Biện pháp quản lý giáo dục an toàn giao thông 9 10 360