Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp tổ chức dạy phân hóa theo năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Được đăng lên bởi lailevantam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY PHÂN HÓA THEO NĂNG LỰC
HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Biện pháp:
1/. Phân loại học sinh:
- Ngay từ đầu năm học, GV dựa vào kết quả cuối năm học trước, kết hợp
việc dạy hằng ngày trên lớp để phân loại học sinh theo trình độ ( giỏi, Khá
TB, Yếu, Kém).
Sau khi đã chia theo nhóm đối - tượng GV chia học sinh ngồi theo nhóm
đối tượng.
2/. Thiết kế bài giảng:
- Trong mỗi tiết dạy, GV thiết kế cụ thể bài tập dành cho các đối tượng học
sinh ( G, K, Y, K ). Theo chuẩn KTKN.
3/. Giao bài tập phân hóa cho các đối tượng:
- Trong mỗi tiết dạy, việc dạy phân hóa cần linh hoạt sao cho những bài tập
cơ bản học sinh TB, Yếu phải thực hiện hết, sắp xếp thời gian thích hợp
để học sinh khá giỏi làm những bài tập nâng cao chuẩn.
- GV có trách nhiệm sâu sát đến từng cá nhân học sinh trong việc giảng dạy
ở mỗi tiết học, điều cốt yếu là học sinh phải “học được và được học” .
Tuyệt đối không để học sinh yếu đứng ngoài lề mỗi giờ dạy của lớp học.
Đồng thời giúp học sinh khá, giỏi có điều kiện phát huy tính tích cực chủ
động học tập và khả năng sáng tạo.
*Khai dạy bài luyện tập
VD: Môn Toán ( tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó )
Tôi thực hiện như sau: cho HS đọc đề, cho cả lớp tự tóm tất đề.
-Với nhóm HS trung bình, yếu tôi yêu cầu cụ thể hơn: Đọc đề hai lần, xác
định cái đã cho, cái phải tìm, sau đó yêu cầu HS tóm tất đề toán.
- Nhìn vào tóm tắt: để tìm bố bao
Nhiêu tuổi? em bao nhiêu tuổi ? Em phải biết gì ? làm thế nào ?....
-Với nhóm HSkhá: các em tự tóm tắt ,giải không cần sự giúp đở của GV.
- Vối nhóm HS giỏi ,không nhửng các em tự tóm tắt ,giải ,
Mà sau đó còn phải hoàn thành them nhiệm vụ là giải theo cách thứ hai
(……..)
Như vậy trong lúc đàm thoại GV có 3 loại câu hỏi

-Câu hỏi dùng cho HS khá giỏi :
-Câu hỏi bình thường cho HS trung bình .
-Câu hỏi dể cho HS yếu .
Ví dụ :khi dạy bài chia cho số có 3 chử số :yêu cầu về chuẩn KT-KN đối
với HS là:
Bài 1:yêu cầu học sinh biết cách đặt tính và thực hiện chia cho số có ba
chử số .
Bài 2:HS biết tận dụng thực hiện chia cho số có ba chử số vào tính giá trị
biểu thức .
Bài 3: yêu cầu HS áp dụng cách chia cho số có ba chử số vào việc giải bài
toán có lời .văn .như vậy : trong bài nên yêu cầu đối với HS trung bình
phải hoàn thành .1a.2a,và bài 3.đối với HS yếu kém và khá giỏi ,tùy theo
từng đối tượng mà GV có thể hạ thấp yêu cầu hoặc hoàn thành hết 3 bài
tập của bài đó .
Môn tiếng việt
Phân môn tập đọc
*Phần luyện đọc :(với bài văn )
+Đới với HS yếu :GV rèn cho HS đọc to ,rỏ ràng ,rành mạ...
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY PHÂN HÓA THEO NĂNG LỰC
HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Biện pháp:
1/. Phân loại học sinh:
- Ngay từ đầu năm học, GV dựa vào kết quả cuối năm học trước, kết hợp
việc dạy hằng ngày trên lớp để phân loại học sinh theo trình độ ( giỏi, Khá
TB, Yếu, Kém).
Sau khi đã chia theo nhóm đối - tượng GV chia học sinh ngồi theo nhóm
đối tượng.
2/. Thiết kế bài giảng:
- Trong mỗi tiết dạy, GV thiết kế cụ thể bài tập dành cho các đối tượng học
sinh ( G, K, Y, K ). Theo chuẩn KTKN.
3/. Giao bài tập phân hóa cho các đối tượng:
- Trong mỗi tiết dạy, việc dạy phân hóa cần linh hoạt sao cho những bài tập
bản học sinh TB, Yếu phải thực hiện hết, sắp xếp thời gian thích hợp
để học sinh khá giỏi làm những bài tập nâng cao chuẩn.
- GV có trách nhiệm sâu sát đến từng cá nhân học sinh trong việc giảng dạy
mỗi tiết học, điều cốt yếu học sinh phải “học được được học” .
Tuyệt đối không để học sinh yếu đng ngoài lề mỗi gi dạy của lớp học.
Đồng thời giúp học sinh khá, giỏi điều kiện phát huy tính tích cực chủ
động học tập và khả năng sáng tạo.
*Khai dạy bài luyện tập
VD: Môn Toán ( tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó )
Tôi thực hiện như sau: cho HS đọc đề, cho cả lớp tự tóm tất đề.
-Với nhóm HS trungnh, yếu tôi yêu cầu cụ thể hơn: Đọc đề hai lần, xác
định cái đã cho, cái phải tìm, sau đó yêu cầu HS tóm tất đề toán.
- Nhìn vào tóm tắt: để tìm bố bao
Nhiêu tuổi? em bao nhiêu tuổi ? Em phải biết gì ? làm thế nào ?....
-Với nhóm HSkhá: các em tự tóm tắt ,giải không cần sự giúp đở của GV.
- Vối nhóm HS giỏi ,không nhửng các em tự tóm tắt ,giải ,
sau đó còn phải hoàn thành them nhiệm vụ giải theo cách thứ hai
(……..)
Như vậy trong lúc đàm thoại GV có 3 loại câu hỏi
Biện pháp tổ chức dạy phân hóa theo năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - Trang 2
Biện pháp tổ chức dạy phân hóa theo năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - Người đăng: lailevantam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biện pháp tổ chức dạy phân hóa theo năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 9 10 923