Ktl-icon-tai-lieu

BJT

Được đăng lên bởi Hoa Trà My
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 4927 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 3:
TRANSISTOR LƯỡNG CựC
TS. PHẠM NGUYỄN THANH LOAN

Hà Nội, 9/24/2012

Tổ chức lớp








Số tín chỉ: 3
Giảng viên: TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan
Văn phòng: Phòng 618, thư viện Điện Tử
Email: loanpham.sinhvien@gmail.com
Sách:
1. Electronic Devices and Circuit Theory, Robert
Boylestad and Louis Nashelsky
2. Kỹ thuật Mạch điện tử, Phạm Minh Hà
Bài tập tại lớp, bài tập về nhà theo nhóm được cung
cấp tại lớp

Nội dung chương 3
Nhắc lại kiến thức cơ bản
Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ
Các phương pháp phân tích










Dùng sơ đồ tương đương: kiểu tham số hỗn hợp, kiểu mô
hình re - chương 7
Dùng đồ thị - chương 7

Đặc điểm kỹ thuật
Ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt động
Ổn định hoạt động

Nhắc lại kiến thức cơ bản




Cấu trúc và hoạt động
Các cách mắc mạch
Định thiên cho bộ khuếch đại làm việc ở chế độ
tuyến tính




Bằng dòng bazơ cố định
Bằng phân áp
Bằng hồi tiếp điện áp

Cấu trúc và hoạt động BJT
 Cấu tạo của BJT








Transistor lưỡng cực BJT
(Bipolar Junction Transistor)
Hai loại BJT: NPN và PNP
Ba cực điện: E, B và C
E: Emitter; B: Base, C:
Collector
Lớp base nằm giữa, và mỏng
hơn rất nhiều so với emitter và
collector

Cấu trúc và hoạt động (NPN)
 Phân cực tiếp giáp BE và BC



Tiếp giáp BE phân cực thuận:
electron (e) đi từ miền E vào miền
B, tạo thành dòng IE (dòng khuếch
tán, dòng của hạt đa số)



Tiếp giáp BC phân cực ngược:
hầu hết các evượt qua miền B để
sang miền C, tạo thành dòng IC
(dòng trôi, dòng của hạt thiểu số)



Một số (e) tái hợp với lỗ trống
trong miền B, tạo thành dòng IB



Do vậy: IE = IC + IB

Cấu trúc và hoạt động
 Ký hiệu của BJT




IC


IB

IE



3 cực: B, E và C
Mũi tên chỉ chiều dòng điện
giữa 2 cực B và E
Dòng điện quy ước là dòng
của hạt dẫn dương (lỗ
trống)
NPN: B  E
PNP: E  B

Tham số kỹ thuật


IE = IC + IB



IC = αIE + ICBO



IC = βIB



IC ≈ αIE (bỏ qua ICBO vì rất nhỏ)



β = 100 ÷ 200 (có thể lớn hơn)



α = 0.9 ÷0.998.



β là hệ số khuếch đại dòng điện


α là hệ số truyền đạt dòng điện

β
α=
β +1

Tham số kỹ thuật


IE = IC + IB



IC = αIE + ICBO



IC = βIB



IC ≈ αIE (bỏ qua ICBO vì rất nhỏ)



β = 100 ÷ 200 (có thể lớn hơn)



α = 0.9 ÷0.998.



β là hệ số khuếch đại dòng điện


α là hệ số truyền đạt dòng điện

β
α=
β +1

Các cách mắc mạch


Có 3 cách mắc mạch (hoặc gọi là cấu hình)






BC (chung bazơ)
EC (chung emittơ)
CC (chung colectơ)

Cấu hình được phân biệt bởi cực nào được nối với
đầu vào và đầu ra
Cấu hình
BC
EC
CC

Đầu vào
...
CHƯƠNG 3:
TRANSISTOR LƯỡNG CựC
TS. PHẠM NGUYỄN THANH LOAN
Hà Nội, 9/24/2012
BJT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BJT - Người đăng: Hoa Trà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
BJT 9 10 748