Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi ôn tập Vận tải ĐH Ngoại thương

Được đăng lên bởi Le Minh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
Bộ môn Vận tải và bảo hiểm trong NT
BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP
MÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG
I.

Chương 1. Vận tải và mua bán quôc tế

Câu 1: Tại sao vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt?
Câu 2: Trình bày phân loại vận tải
Câu 3: Tác dụng của vận tải
Câu 4: Định nghĩa và đặc điểm của vận tải
Câu 5: Phân tích mối quan hệ giữa vận tải và buôn bán quốc tế
Câu 6: Quyền vận tải là gì? Trình bày cơ sở phân chia quyền vận tải trong ngoại thương?
Câu 7: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người bán giành được quyền vận tải theo
Incoterms 2000
Câu 8: Các điều kiện cơ sở giao hàng mà người mua giành được quyền vận tải theo
Incoterms 2000
Câu 9: Phân tích những lợi ích khi giành được quyền vận tải
Câu 10: Phân tích những trường hợp không nên giành quyền vận tải
II.

Chương 2. Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển

Câu 11: Ưu nhược điểm của vận tải biển?
Câu 12: Vai trò của vận tải biển đối với buôn bán quốc tế
Câu 13: Nêu khái niệm cảng biển, chức năng cảng biển, các trang thiết bị cơ bản của một
cảng biển
Câu 14: Khái niệm tầu buôn và các cách phân loại tàu buôn
Câu 15: Đặc trưng kinh tế kỹ thuật tầu buôn
Câu 16: Mớn nước của tàu: khái niệm và ý nghĩa?
Câu 17: Cờ tàu là gì? Ý nghĩa của việc cắm cờ thường và cắm cờ phương tiện
Câu 18: Khái niệm và ý nghĩa của hệ số xếp hàng của hàng và hệ số xếp hàng của tàu
Câu 19: Khái niệm, đặc điểm và phương thức thuê tàu chợ
Câu 20: Trình bày khái niệm của phương thức thuê tàu chợ và trình tự các bước thuê tàu.
Câu 21: Khái niệm và các chức năng vận đơn đường biển
Câu 22: Phân biệt giữa vận đơn đã xếp hàng lên tàu và vận đơn nhận hàng để xếp.
Câu 23: Phân biệt vận đơn đích danh, vận đơn theo lệnh, vận đơn vô danh.
Câu 24: Ký hậu chuyển nhượng chứng từ vận tải là gì ? Có những cách ký hậu chuyển
nhượng nào ?
Câu 25: Phân biệt vận đơn đi thẳng, vận đơn chở suốt, vận đơn (chứng từ) vận tải đa
phương thức (vận tải liên hợp)
Câu 26: Trình bày về Surrendered Bill of Lading và Sea Way Bill.

2
Câu 27: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa theo
Quy tắc Hague.
Câu 28: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa theo
Quy tắc Hague-Visby.
Câu 29: Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở đường biển đối với hàng hóa theo
Quy tắc Hamburg.
Câu 30: Trình bày các nguồn luật điều chỉnh trách nhiệm của người chuyên chở đường
biển đối với hàng hóa vận chuyển theo vận đơn và so sánh nội dung về thời hạn trách
nhiệm của người chuyên ch...
1
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
Bộ môn Vận tải và bảo hiểm trong NT
BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP
MÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG
I. Chương 1. Vận tải và mua bán quôc tế
Câu 1: Tại sao vận tải là ngành sản xuất vật chất đặc biệt?
Câu 2: Trình bày phân loại vận tải
Câu 3: Tác dụng của vận tải
Câu 4: Định nghĩa và đặc điểm của vận tải
Câu 5: Phân tích mối quan hệ giữa vận tải và buôn bán quốc tế
Câu 6: Quyền vận tải là gì? Trình bày cơ sở phân chia quyền vận tải trong ngoại thương?
Câu 7: Các điều kiện sở giao hàng người bán giành được quyền vận tải theo
Incoterms 2000
Câu 8: Các điều kiện s giao ng người mua giành được quyền vận tải theo
Incoterms 2000
Câu 9: Phân tích những lợi ích khi giành được quyền vận tải
Câu 10: Phân tích những trường hợp không nên giành quyền vận tải
II. Chương 2. Vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển
Câu 11: Ưu nhược điểm của vận tải biển?
Câu 12: Vai trò của vận tải biển đối với buôn bán quốc tế
Câu 13: Nêu khái niệm cảng biển, chức năng cảng biển, các trang thiết bị cơ bản của một
cảng biển
Câu 14: Khái niệm tầu buôn và các cách phân loại tàu buôn
Câu 15: Đặc trưng kinh tế kỹ thuật tầu buôn
Câu 16: Mớn nước của tàu: khái niệm và ý nghĩa?
Câu 17: Cờ tàu là gì? Ý nghĩa của việc cắm cờ thường và cắm cờ phương tiện
Câu 18: Khái niệm và ý nghĩa của hệ số xếp hàng của hàng và hệ số xếp hàng của tàu
Câu 19: Khái niệm, đặc điểm và phương thức thuê tàu chợ
Câu 20: Trình bày khái niệm của phương thức thuê tàu chợ và trình tự các bước thuê tàu.
Câu 21: Khái niệm và các chức năng vận đơn đường biển
Câu 22: Phân biệt giữa vận đơn đã xếp hàng lên tàu và vận đơn nhận hàng để xếp.
Câu 23: Phân biệt vận đơn đích danh, vận đơn theo lệnh, vận đơn vô danh.
Câu 24: Ký hậu chuyển nhượng chứng từ vận tải ? những cách hậu chuyển
nhượng nào ?
Câu 25: Phân biệt vận đơn đi thẳng, vận đơn chở suốt, vận đơn (chứng từ) vận tải đa
phương thức (vận tải liên hợp)
Câu 26: Trình bày về Surrendered Bill of Lading và Sea Way Bill.
Bộ câu hỏi ôn tập Vận tải ĐH Ngoại thương - Trang 2
Bộ câu hỏi ôn tập Vận tải ĐH Ngoại thương - Người đăng: Le Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bộ câu hỏi ôn tập Vận tải ĐH Ngoại thương 9 10 321