Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi lehongphonghavt
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2157 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BÀI THU HOẠCH

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

TỔ: TOÁN - TIN

Năm học 2014 – 2015
Họ và tên: TRẦN THANH HÀ
Chức vụ: Giáo viên
NỘI DUNG 3
1. Mô đun 3 : “Câu hỏi “Hãy nêu các phương pháp dạy học và giáo dục học sinh cá biệt, Vận
dụng như thế nào đối với học sinh mình đang dạy tại trường?”
2. Mô đun 18: “ Dạy học tích cực? Các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng phương pháp
dạy học tích cực? Các kĩ thuật dạy học tích cực?
3. Mô đun 19: Câu hỏi “Hãy nêu những lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục khi thiết kế và
trình diễn bài giảng bằng Microsoft Office Powerpoint”
4.

Mô đun 33: Câu hỏi “: Câu hỏi “Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong công tác chủ
nhiệm của cấp THPT. Phân tích và giải quyết một tình huống sư phạm trong số các tình huống
đã nêu trên”.
BÀI LÀM

1. Mô đun 3 : “Câu hỏi “Hãy nêu các phương pháp dạy học và giáo dục học sinh cá biệt,
Vận dụng như thế nào đối với học sinh mình đang dạy tại trường?”
Trong nhiều năm giảng dạy việc ngoài trau dồi chuyên môn, tôi còn không ngừng chuyên
tâm tìm hiểu, nghiên cứu để có phương pháp giáo dục học sinh cá biệt hiệu quả hơn, luôn luôn tự đặt
câu hỏi cho mình rằng: làm thế nào để học sinh của mình được tiến bộ hơn? Làm sao học sinh cá biệt
tiến bộ về nề nếp, có chí hướng phấn đấu trong học tập?…Tuy nhiên mỗi câu hỏi đặt ra tôi phải tự tìm
câu trả lời riêng mình, nó sẽ giúp tôi tìm ra nhiều phương pháp thực hiện. Tôi xin được trình bày về
những phương pháp mà tôi đã vận dụng, nhằm giáo dục học sinh cá biệt ở những lớp mình đang giảng
dạy?
I - Về cơ sở lý thuyết: phương pháp giáo dục học sinh cá biệt trong module 3 của bài học do Bộ Giáo
dục ban hành nên tôi sẽ không trình bày trong bài viết này.
II - Về nội dung phương pháp giáo dục cần tìm hiểu:
Ở hoạt động 5: Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt, trang 21/52 trang ở
module 3 có một yêu cầu “bạn hãy liệt kê các cách thức giáo dục học sinh cá biệt mà bạn đã
thực hiện và bài học kinh nghiệm rút ra khi thực hiện cách thức giáo dục đó”.
Bằng những kiến thức được học ở trường đại học, đọc thêm sách về tâm lý tôi thấy tất
cả đều có chung một khẳng định như tài liệu đã gợi ý: học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói
riêng có đầy đủ năng lực trí thông minh của con người:

1

- Năng lực giao tiếp ngôn ngữ: thể hiện ở khả năng giao tiếp lưu loát có tính thuyết
phục, dùng từ ngữ chuẩn xác, cách viết sáng tạo, ứng khẩu nhanh, kể chuyện hấp dẫn,…
- Năng lực tư duy và logic toán học: thể hiện ở việc tính toán nhanh, sáng tác các trò
ch...
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG BÀI THU HOẠCH
TỔ: TOÁN - TIN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên: TRẦN THANH HÀ
Chức vụ: Giáo viên
NỘI DUNG 3
1. đun 3 : “Câu hỏi “Hãy nêu các phương pháp dạy học giáo dục học sinh biệt, Vận
dụng như thế nào đối với học sinh mình đang dạy tại trường?”
2. đun 18: Dạy học tích cực? Các phương pháp dạy học tích cựcsử dụng phương pháp
dạy học tích cực? Các kĩ thuật dạy học tích cực?
3. đun 19: Câu hỏi “Hãy nêu những lỗi thường gặp biện pháp khắc phục khi thiết kế
trình diễn bài giảng bằng Microsoft Office Powerpoint”
4. đun 33: Câu hỏi “: Câu hỏi “Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong công tác chủ
nhiệm của cấp THPT. Phân tích và giải quyết một tình huống sư phạm trong số các tình huống
đã nêu trên”.
BÀI LÀM
1. đun 3 : “Câu hỏi “Hãy nêu các phương pháp dạy học giáo dục học sinh biệt,
Vận dụng như thế nào đối với học sinh mình đang dạy tại trường?”
Trong nhiều năm giảng dạy việc ngoài trau dồi chuyên môn, tôi còn không ngừng chuyên
tâm tìm hiểu, nghiên cứu để phương pháp giáo dục học sinh biệt hiệu quả hơn, luôn luôn t đặt
câu hỏi cho mình rằng: làm thế nào để học sinh của nh được tiến bộ hơn? Làm sao học sinh biệt
tiến bộ về nề nếp, có chí hướng phấn đấu trong học tập?…Tuy nhiên mỗi câu hỏi đặt ra tôi phải tự tìm
câu trả lời riêng mình, sẽ giúp tôi tìm ra nhiều phương pháp thực hiện. Tôi xin được trình bày về
những phương pháp mà tôi đã vận dụng, nhằm giáo dục học sinh cá biệt ở những lớp mình đang giảng
dạy?
I - Về cơ sở lý thuyết: phương pháp giáo dục học sinh cá biệt trong module 3 của bài học do Bộ Giáo
dục ban hành nên tôi sẽ không trình bày trong bài viết này.
II - Về nội dung phương pháp giáo dục cần tìm hiểu:
hoạt động 5: Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh biệt, trang 21/52 trang
module 3 một yêu cầu bạn hãy liệt các cách thức giáo dục học sinh biệt bạn đã
thực hiện và bài học kinh nghiệm rút ra khi thực hiện cách thức giáo dục đó”.
Bằng những kiến thức được học trường đại học, đọc thêm sách về tâm tôi thấy tất
cả đều chung một khẳng định như tài liệu đã gợi ý: học sinh nói chung học sinh biệt nói
riêng có đầy đủ năng lực trí thông minh của con người:
1
Bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: lehongphonghavt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên 9 10 53