Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán hay và khó trên Violympic lớp 5

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ
TRÊN VYOLYPIC LỚP 5

BÀI TOÁN VỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM
1. Nếu cạnh của hình vuông tăng lên 50% thì diện tích hình vuông tăng lên bao
nhiêu phần trăm ?
2. Một cửa hàng bán lãi 20% giá bán. Hỏi cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền
vốn?
3. Một cửa hàng mua vào 150000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá
bao nhiêu để được lãi 25% tiền vốn?
4. Một cửa hàng mua vào 50000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá bao
nhiêu để được lãi 20% tiền vốn?
5. . Một cửa hàng mua vào 45000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá
bao nhiêu để được lãi 25% giá bán ?
6. Một cửa hàng mua vào 25000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá bao
nhiêu để được lãi 20% giá bán ?
7. Nếu cạnh hình lập phương tăng thêm 10% thì diện tích toàn phần của hình lập
phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
8. Nếu cạnh hình lập phương tăng thêm 30% thì diện tích xung quanh của hình lập
phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
9. Nếu đường kính một hình tròn tăng thêm 60% thì diện tích hình tròn đó tăng
thêm bao nhiêu phần trăm?
10. Nếu bán kính một hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích hình tròn đó tăng
thêm bao nhiêu phần trăm?
11.Nếu đường kính một hình tròn tăng thêm 30% thì diện tích hình tròn đó tăng
thêm bao nhiêu phần trăm?
12. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 10% thì diện tích toàn phần của hình lập
phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
1

13. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 20% thì diện tích toàn phần của hình lập
phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
14. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 40% thì diện tích xung quanh của hình lập
phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
15. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 30% thì diện tích xung quanh của hình lập
phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
16. Nếu bán kính một hình tròn giảm đi 10% thì diện tích hình tròn đó giảm đi bao
nhiêu phần trăm?
17. Nếu đường kính một hình tròn giảm đi 50% thì diện tích hình tròn đó giảm đi
bao nhiêu phần trăm?
18. . Nếu đường kính một hình tròn giảm đi 60% thì diện tích hình tròn đó giảm đi
bao nhiêu phần trăm?
19. Nếu cạnh hình lập phương tăng thêm 20% thì diện tích toàn phần của hình lập
phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
20. Học kỳ I lớp 5H có 81,25% số học sinh đỗ loại giỏi. Cô giáo nhẩm tính nếu có
thêm 4 bạn nữa đỗ loại giỏi thì tổng số học sinh giỏi bằng 93,75% số học sinh của
lớp. Tính số học sinh giỏi của lớp.
21. Học kỳ I lớp 5A có 80% số học sinh đỗ loại giỏi. Cô giáo nhẩm tính nếu có
thêm 4 bạn nữa đỗ loại giỏi thì tổng số học sinh giỏi bằng 90% số học sinh...
1
C BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ
TRÊN VYOLYPIC LỚP 5
I TOÁN VTỶ S PHN TRĂM
1. Nếu cạnh ca hình vuông tăng n 50% thì diện tích hình vuông tăng lên bao
nhiêu phần trăm ?
2. Mt ca hàng bán lãi 20% giá bán. Hi cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền
vốn?
3. Một ca hàng mua vào 150000 đồng mt hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh vi giá
bao nhiêu đ được lãi 25% tin vốn?
4. Mt ca hàng mua o 50000 đồng một hp bánh. Hỏi bán hp bánh vi giá bao
nhiêu để đưc lãi 20% tin vốn?
5. . Một ca ng mua vào 45000 đồng một hộp bánh. Hi bán hộp bánh với giá
bao nhiêu đ được lãi 25% giá n ?
6. Mt ca hàng mua vào 25000 đồng một hp bánh. Hỏi n hp bánh với giá bao
nhiêu để đưc lãi 20% giá bán ?
7. Nếu cnh hình lp phương tăng thêm 10% thì diện tích toàn phần ca hình lp
phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
8. Nếu cnh hình lp phươngng thêm 30% thì dinch xung quanh củanh lập
phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
9. Nếu đường nh mt hình tròn ng thêm 60% thì din tích nh tròn đó ng
thêm bao nhiêu phn trăm?
10. Nếu bán kính một nh tròn tăng thêm 20% thì din ch nh tròn đó tăng
thêm bao nhiêu phn trăm?
11.Nếu đường kính một hình tròn tăng thêm 30% thì diện ch hình tròn đó ng
thêm bao nhiêu phn trăm?
12. Nếu cnh hình lập phương giảm đi 10% thì din tích toàn phần ca hình lập
phương đó gim đi bao nhiêu phần trăm?
Các bài toán hay và khó trên Violympic lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán hay và khó trên Violympic lớp 5 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Các bài toán hay và khó trên Violympic lớp 5 9 10 987