Ktl-icon-tai-lieu

các lệnh cơ bản về CAR 2004 cho người mới học

Được đăng lên bởi Phạm Văn Tiến
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuẩn bị các thanh công cụ:
View>toolbars>chọn Dimension, Draw; Modify: Layer: Properties: Standard...
(Bấm nút phải ở 1 thanh công cụ đã có>acad>chọn.
Có thể kích vào mép thanh, giữ , re tới vị trí khác, thả.
*Tạo Bản vẽ khởi thủy:
File>new>chon acadiso>open.
* Vẽ khung chu nhat của khổ giấy a3:
L↵ 10,10↵ 410,10↵ 410,287↵ 10,287↵ c↵
* thu/phong nhanh :
z↵ e↵
chú ý: Nếu vẽ như vậy mà không thành hình chữ nhật thì xóa di (chon roi dellete),
phải tắt Dynamic inputs rồi gõ lại từ L↵ ....
* Su dung nut giua chuot:
Thu phong realtime: xoay banh xe
Di chuyen: an banh xe xuong,giu, re, tha.
* Xóa các đường: Chọn (trực tiếp hoặc cửa sổ), bấm nút delete trên bàn phím.
Nếu không dùng delete được thì : Tool>option>Selection> tíc vào noun/verb >ok
* Kieu duong net:
format>linetype>ra hộp thoại>load>chọn center> ok> Load> hidden>ok>OK
* Kieu chu:
Format>text style>Tạo kiểu mới: New>đặt tên>OK>chọn các thông số: font; style; Heigh
>apply>close.
* Kieu ghi kich thuoc:
Format>dimension style...>hộp thoại>new>đặt tên>continue..
dat cac thong so:
*Lines
Extend beyond ....: 3
offfset from....
:0
Arrow size:
3.
*Text:
Text style: chon 1 kieu da tao ra khi dat kieu chu o trên..
Text placement : + vertical: above; +Horizontal: center; +offset from dim lines: 1; + ISO
* Fit: chi tich vao muc cuoi cung :always Draw dim lines.....
* primary units: tuy ban ve( precicion : 0,00)
OK> muốn dùng kiểu nào thì chon tên nó roi kich set current>close
*Bắt điểm tự động.:
+ Cach dat: os↵ . Sau do chon chuc nang.ví dụ Middle; end; center; intersection;...
+ Bat/ tat: f3
* Ve theo x,y: bat/ tat bang f8
* Ve khung ten:
+ Ve song song (offset)
o↵ nhap khong cach↵ chon doi tuong>chon phia(nut trai chuot) ↵
+ Cat tia (trim)
tr↵ chon cac duong chan↵ chon cac doan can bo di(kich nut trai)↵
Neu TR↵↵ thi tat ca cac duong tren ban ve da duoc chon lam duong chan, sau do chi can chon
cac doan bo di↵
*Viet chu: Bo chuc nang bat diem tu dong (f3 off), bat f8 on
text↵ >f↵ dung chuot kich trai 2 lan cho diem dau va cuoi cua dong chu> go chu xong thi ↵↵ .

Sau do, bat lai f3.
*Luu ban khoi thuy:
file>save as>o muc file of type chon kieu dwt> dat ten>save >ok.
* Tao ban ve moi:
file>new>chon ban ve mau>open.
Ve ban ve, ve xong thi file>save>dat ten >save.
*ve vong tron: c↵ chon tam> cho ban kinh↵ .
Vien tron: f↵ r↵ 10↵ chon lan luot 2 duong.
Vat goc:
cham↵ d↵ 2↵ 2↵ chon lan luot 2 duong.
*Thay doi chieu dai: len↵ de↵ 3 chon vao duong
*Keo dai duong den 1 vi t...
Chuẩn bị các thanh công cụ:
View>toolbars>chọn Dimension, Draw; Modify: Layer: Properties: Standard...
(Bấm nút phải ở 1 thanh công cụ đã có>acad>chọn.
Có thể kích vào mép thanh, giữ , re tới vị trí khác, thả.
*Tạo Bản vẽ khởi thủy:
File>new>chon acadiso>open.
* Vẽ khung chu nhat của khổ giấy a3:
L 10,10 410,10 410,287 10,287 c
* thu/phong nhanh :
z e
chú ý: Nếu vẽ như vậy mà không thành hình chữ nhật thì xóa di (chon roi dellete),
phải tắt Dynamic inputs rồi gõ lại từ L ....
* Su dung nut giua chuot:
Thu phong realtime: xoay banh xe
Di chuyen: an banh xe xuong,giu, re, tha.
* Xóa các đường: Chọn (trực tiếp hoặc cửa sổ), bấm nút delete trên bàn phím.
Nếu không dùng delete được thì : Tool>option>Selection> tíc vào noun/verb >ok
* Kieu duong net:
format>linetype>ra hộp thoại>load>chọn center> ok> Load> hidden>ok>OK
* Kieu chu:
Format>text style>Tạo kiểu mới: New>đặt tên>OK>chọn các thông số: font; style; Heigh
>apply>close.
* Kieu ghi kich thuoc:
Format>dimension style...>hộp thoại>new>đặt tên>continue..
dat cac thong so:
*Lines
Extend beyond ....: 3
offfset from.... :0
Arrow size: 3.
*Text:
Text style: chon 1 kieu da tao ra khi dat kieu chu o trên..
Text placement : + vertical: above; +Horizontal: center; +offset from dim lines: 1; + ISO
* Fit: chi tich vao muc cuoi cung :always Draw dim lines.....
* primary units: tuy ban ve( precicion : 0,00)
OK> muốn dùng kiểu nào thì chon tên nó roi kich set current>close
*Bắt điểm tự động.:
+ Cach dat: os . Sau do chon chuc nang.ví dụ Middle; end; center; intersection;...
+ Bat/ tat: f3
* Ve theo x,y: bat/ tat bang f8
* Ve khung ten:
+ Ve song song (offset)
o nhap khong cach chon doi tuong>chon phia(nut trai chuot)
+ Cat tia (trim)
tr chon cac duong chan chon cac doan can bo di(kich nut trai)
Neu TR thi tat ca cac duong tren ban ve da duoc chon lam duong chan, sau do chi can chon
cac doan bo di
*Viet chu: Bo chuc nang bat diem tu dong (f3 off), bat f8 on
text >f dung chuot kich trai 2 lan cho diem dau va cuoi cua dong chu> go chu xong thi .
các lệnh cơ bản về CAR 2004 cho người mới học - Trang 2
các lệnh cơ bản về CAR 2004 cho người mới học - Người đăng: Phạm Văn Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
các lệnh cơ bản về CAR 2004 cho người mới học 9 10 574