Ktl-icon-tai-lieu

cách giải bài tập di truyền part 1

Được đăng lên bởi Phạm Đức Diện
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*** Chuyên đề tính số kiểu gen và kiểu hình trong quần thể:
a) Công thức và phương pháp giải.
TH1: Các gen nằm trên NST thường, phân li độc lập:
GEN

SỐ KIỂU
GEN
3
6
10

SỐ KG ĐỒNG
HỢP
2
3
4

SỐ KG DỊ HỢP

I
II
III

SỐ
ALEN/GEN
2
3
4

n

r
 tính s kiu gen và kiunh trong qun th:
a) Công thi.
TH1: Các gen nc lp:
GEN
S
ALEN/GEN
S KIU
GEN
S NG
HP
S KG D HP
I
2
3
2
1
II
3
6
3
3
III
4
10
4
6
n
r
  
r

=> Vng hp các gen nc lp.
Nu gi r là s alen ca m
  

  
- 


- 
a
- 
A
; I
B




I
A
I
A
Máu A
I
A
i
Máu A
I
B
I
B
Máu B
I
B
i
Máu B
I
A
I
B
Máu AB
cách giải bài tập di truyền part 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách giải bài tập di truyền part 1 - Người đăng: Phạm Đức Diện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
cách giải bài tập di truyền part 1 9 10 414