Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi và bài tập kt môi trường

Được đăng lên bởi Tessa Trương
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

CÂU HỎI, BÀI TẬP VÀ TRẢ LỜI

Bổ sung cho tài liệu
hướng dẫn giảng dạy
dành cho
Chương trình Đại học

ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Tháng 8, 2005
Chương trình Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á
Environmental Economics Teachers’ Manual 2005

2

BÀI 1: GIỚI THIỆU
CHỦ ĐỀ: Kinh tế Môi trường là gì?
Nguồn: F & O (2005) and F, O, & F (2002)
Câu hỏi 1. Tại sao thuế xăng dầu tạo khuyến khích giảm thải khí từ xe ô tô nhiều hơn so
với thuế sở hữu/sử dụng xe hàng năm?
Giải đáp:
Câu trả lời tuỳ thuộc vào mức thuế xăng dầu so với thuế sở hữu xe. Thuế xăng dầu nhắm
vào ba yếu tố của giảm phát thải [đó là a)số xe tham gia giao thông; b) quảng đường mỗi
xe chạy; và c) lượng khí thải mỗi dặm xe chạy].
Mặt khác, thuế hàng năm chỉ ảnh hưởng quyết định có nên tăng số xe tham gia giao
thông (bao gồm cả mua hoặc thôi không tham gia giao thông). Tuy nhiên, nếu thuế xe là
đủ cao để rất ít người đưa xe tham gia giao thông, khi đó khí thải sẽ giảm tương ứng với
thuế nhiên liệu thấp vì người ta chỉ lái xe một lượng tối đa nào đó mỗi ngày. Bởi vì thuế
xe cao như vậy là không khả thi về mặt chính trị (lý do bình đẳng), vì vậy thuế xăng dầu
sẽ có ảnh hưởng giảm thải lớn hơn.
Câu hỏi 2. Những yếu tố nào ảnh hưởng những đánh đổi (trade-offs) được minh hoạ ở
đường giới hạn cong khả năng sản xuất? Chính sách môi trường có thể ảnh hưởng những
đánh đổi này như thế nào?
Giải đáp:
Cả khả năng công nghệ của nền kinh tế và điều kiện sinh thái có thể ảnh hưởng sự đánh
đổi dọc theo đường cong khả năng sản xuất. Ảnh hưởng có hại đối với môi trường xuất
hiện là do nền kinh tế sử dụng dòng tài nguyên thiên nhiên và do chất thải của quá trình
sản xuất và tiêu dùng. Đổi mới công nghệ làm giảm lượng đầu vào hoặc chất thải cho
mỗi đơn vị đầu ra có thể làm dịch chuyển đường cong khả năng sản xuất lên phía trên –
nhiều hàng hoá được sản xuất hơn cho mỗi đơn vị chất lượng môi trường. Điều này là
đúng trong trường hợp tái chế và tái sử dụng công nghệ.
Chính sách cũng có thể ảnh hưởng những đánh đổi đó bằng cách khuyến khích người
tiêu dùng và các hãng thực hiện nghiên cứu và phát triển (R&D) và áp dụng công nghệ
cho phép giảm ảnh hưởng môi trường cho mỗi đơn vị đầu ra. Chính phủ cũng có thể thực
hiện R&D và cung cấp thông tin về các công nghệ sẵn có để những đường cong khả năng
sản xuất tiềm năng có thể được thực hiện (ví dụ tiềm năng từ Cơ chế Phát triển sạch cho
cả nước phát triển và đang phát triển).
Cuối cùng, vai trò của việc cải thiện sinh thái để giảm thiểu những đánh đổi có thể được
thảo luậ...
1
Environmental Economics Teachers’ Manual 2005
KINH T MÔI TRƯỜNG
CÂU HI, BÀI TP VÀ TR LI
B sung cho tài liu
hướng dn ging dy
dành cho
Chương trình Đi hc
ĐẠI HC VIT NAM
Tháng 8, 2005
Chương trình Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á
câu hỏi và bài tập kt môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi và bài tập kt môi trường - Người đăng: Tessa Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
câu hỏi và bài tập kt môi trường 9 10 367