Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn quản lí nhà nước và xã hội

Được đăng lên bởi Phung Truong Lu
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3866 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Câu 1. Nhà nước cần những giải pháp gì để nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế. theo anh (chị) giải pháp
nào là quan trọng nhất tại sao?
Các giải pháp để nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế
- Khuyến khích tạo điều kiện một chế độ bảo hiểm toàn dân bẳng cách thể chế hoá, cùng với các chính sách
hỗ trợ tài trợ cho nnững đối tượng không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế ngư những người nghèo.
- Tuyên truyền giáo dục người dân trách nhiệm và quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm y tế
- Xây dựng một chế độ bảo hiểm y tế đa dạng, năng động, mềm dẻo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh người
dân. đặc biệt chú trọng đến nông dân và những người lao động ngoài quốc danh.
- Những khu vực dịch vụ y tế ngoài nhà nước cũng được tham gia bảo hiểm y tế như khu vực nhà nước.
- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của dịch vụ bảo hiểm y tế gây lòng tin với khách hàng tham gia bảo
hiểm y tế. Nhà nước cần có quy định cụ thể hơn giá trị thể bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế
- Đơn giản hoá thủ tục khi tham gia chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
- Giải pháp nào là quan trọng nhất tuỳ theo cách lý giải của mỗi người, ví dụ chọn giải pháp một
- Bảo hiểm y tế có cơ hội đến với mọi người được biết là các đối tượng khó khăn.
- Ý nghĩa trách nhiệm đối với tham gia bảo hiểm y tế của mỗi người dân cộng đồng. Quỹ bảo hiểm có điều
kiện được mở rộng nhờ chế độ bảo hiểm toàn dân. từ đó khả năng chi trả đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khoẻ
cho người tham gia bảo hiểm y tế tốt hơn Sự đồng bộ của các chính sách xã hội...
Câu 2. trong đánh giá về ngành y tế các nhà tài trợ phải công nhận rằng "mặc dù là một nước nghèo
nhưng tình trạng sức khoẻ của người dân Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với nước có thể mong muốn ở mức
thu nhập bình quân đầu người thấp như Việt Nam". Phân tích và nêu ví dụ?
Trong các chủ trương, cính sách, quan điểm Đảng và nhà nước ta đã nhấn mạnh sức khoẻ là vấn đề duy nhất
của mỗi người và của xã hộivà do đó chính sách y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân có vị trí hàng đầu trong hệ
thống chính sách kinh tế xã hội của đất nước. Từ nhận thức đúng đắn này Đảng và Nhà nước đã luôn luôn quan
tâm đặc biệt đến sự phát triển sự nghiệp y tế và tăng cường đầu tư các nguồn lực cho sự nghiệp y tế. và trên
thực tế sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Và trong đánh giá
về ngành y tế các nhà tài trợ đã phải công nhận rằng : "Mặc dù là một nước nghèo nhưng tình trạng sức khoẻ
của người dân Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với nước có thể mông muốn ở mức thu nhập bình quân đầ...
Câu 1. Nhà nước cần những giải pháp gì để nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế. theo anh (chị) giải pháp
nào là quan trọng nhất tại sao?
Các giải pháp để nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế
- Khuyến khích tạo điều kiện một chế độ bảo hiểm toàn dân bẳng cách thể chế hoá, cùng với các chính sách
hỗ trợ tài trợ cho nnững đối tượng không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế ngư những người nghèo.
- Tuyên truyền giáo dục người dân trách nhiệm và quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm y tế
- Xây dựng một chế độ bảo hiểm y tế đa dạng, năng động, mềm dẻo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh người
dân. đặc biệt chú trọng đến nông dân và những người lao động ngoài quốc danh.
- Những khu vực dịch vụ y tế ngoài nhà nước cũng được tham gia bảo hiểm y tế như khu vực nhà nước.
- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của dịch vụ bảo hiểm y tế gây lòng tin với khách hàng tham gia bảo
hiểm y tế. Nhà nước cần có quy định cụ thể hơn giá trị thể bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế
- Đơn giản hoá thủ tục khi tham gia chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
- Giải pháp nào là quan trọng nhất tuỳ theo cách lý giải của mỗi người, ví dụ chọn giải pháp một
- Bảo hiểm y tế có cơ hội đến với mọi người được biết là các đối tượng khó khăn.
- Ý nghĩa trách nhiệm đối với tham gia bảo hiểm y tế của mỗi người dân cộng đồng. Quỹ bảo hiểm điều
kiện được mở rộng nhờ chế độ bảo hiểm toàn dân. từ đó khả năng chi trả đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khoẻ
cho người tham gia bảo hiểm y tế tốt hơn Sự đồng bộ của các chính sách xã hội...
Câu 2. trong đánh giá về ngành y tế các nhà tài trợ phải công nhận rằng "mặc một nước nghèo
nhưng tình trạng sức khoẻ của người dân Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với nước có thể mong muốn ở mức
thu nhập bình quân đầu người thấp như Việt Nam". Phân tích và nêu ví dụ?
Trong các chủ trương, cính sách, quan điểm Đảng và nhà nước ta đã nhấn mạnh sức khoẻ là vấn đề duy nhất
của mỗi người của hội do đó chính sách y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân vị t hàng đầu trong hệ
thống chính sách kinh tế xã hội của đất nước. Từ nhận thức đúng đắn này Đảng và Nhà nước đã luôn luôn quan
tâm đặc biệt đến s phát triển sự nghiệp y tế và tăng cường đầu tư các nguồn lực cho sự nghiệp y tế. trên
thực tế sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Và trong đánh giá
về ngành y tế các nhà tài trợ đã phải công nhận rằng : "Mặc một nước nghèo nhưng tình trạng sức khoẻ
của người dân Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với nước có thể mông muốn ở mức thu nhập bình quân đầu người
thấp như Việt Nam"
Đây là một nhận định rất xác đáng về thành tựu của y tế Việt Nam trong những năm qua.
Xét về GDP bình quân theo đầu người của Việt Nam thì chúng ta vẫn mức của các nước nghèo nhất trên
thế giới. Theo số liệu báo cáo phát triển con người của Liên Hiệp quốc GDP theo đầu người đứng thứ 110 trên
thế giớikhu vực Đông Nam Á GDP theo đầu người của Việt Nam chỉ nhỉnh hơn một chút so với Campuchia.
Tuy nhiên với mức GDP như vậy nhưng chỉ số sức khoẻ của Việt Nam lại tương đương với những nước có thu
nhập trung bình. Sức khoẻ hiểu một cách khái quát là sự phát triển hài hoà về mặt vật chất và tinh thần của con
người. Đó sức kho thể sc khoẻ tinh thần. Sức khoẻ cơ thể sự cường tráng, năng lc lao động
chân tay. Sức khoẻ tinh thần là sự dẻo dai của hoạt động thần kinh, là khả năng vận động của trí tuệ biến tư duy
thành hoạt động tực tiễn. Tổ chức y tế thế giới đã nêu ra định nghĩa "sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải
mái về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không chỉ là không có bệnh hay thương tật". Sức khoẻ con người được
phản ánh bằng một h thống chỉ tiêu bản về sc khoẻ, c chỉ tiêu về bệnh tật các chỉ tiêu về sở vật
chất và các điều kiện bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ.
Với cách quan niệm như vậy, khi nói tình trạng sức khoẻ tốt hơn mong muốn có thể có được ở mức thu nhập
thấp như Việt Nam đã hàm ý đánh giá tổng quát trên hai phương diện: chs sức khoẻ các điều kiện chăm
sóc sức khoẻ.
Chỉ số sức khoẻ bao gồm: chiều cao, cân nặng, tuổi thọ. Năm 1990 tuổi thọ bình quân của người Việt Nam
cao bằng những nước thu nhập GDP bình quân cao hơn từ 5-10 lần cao hơn 10 năm so với các nước
thu nhập GDP bình quân tương đương. Theo WB 1998 GDP bình quân của Việt Nam 170 USD chỉ bằng 1/5
thu nhập của Philipin nhưng tuổi thọ bình quân của Việt Nam lại cao hơn của Philipin (Việt Nam: 67
Philipin 64). Cùng mức thu nhập 170 USD nhưng Nêpan tuổi thọ bình quân mới chỉ 56 tuổi kém xa 10
tuổi so với tuổi thọ bình quân của người Việt Nam.
Sức khoẻ của con người ngoài nền tảng thể chấtcó ttrong suốt quá trình tồn tại phát triển của con
người sức khoẻ cần được chăm sóc bảo vệ. chính vậy tình trạng sức khotốt hay xấu được thể hiện quac
điều kiện bảo vệ chăm sóc sức khoẻ. Điều này xuất phát từ một luận cứ: một nền y tế thiếu sở vật chất,
nghèo nàn về sở vật chất không thể đem đến cho người dân một sức khoẻ tốt, một thể trạng tốt. mức thu
nhập như Việt Nam số bác sĩ trên 1000 dân, số giường bệnh trên 1000 dân quả là 1 thành tựu. Hà Quốc với mức
thu nhập GDP cao gấp gần 40 lần Việt Nam nhưng số BS trên 1000 dân còn thấp hơn cả Việt Nam. Tương tự
Thái Lan GDP theo đầu người cao hơn Việt Nam 10 lần nhưng số BS trên 1000 dân lại chỉ bằng 1/7 so với
Việt Nam.
Page 1 of 18
Câu hỏi và đáp án môn quản lí nhà nước và xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án môn quản lí nhà nước và xã hội - Người đăng: Phung Truong Lu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn quản lí nhà nước và xã hội 9 10 634