Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc các câu hay trong tiếng anh

Được đăng lên bởi mrhuan2003
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2333 lần   |   Lượt tải: 2 lần
• To be badly off: Nghèo xơ xác
• To be balled up: Bối rối, lúng túng(trong khi đứng lên nói)
• To be bankrupt in (of) intelligence: Không có, thiếu thông minh
• To be bathed in perspiration: Mồ hôi ớt nh tắm
• To be beaten hip and thigh: 1
• To be beaten out and out: Bị đánh bại hoàn toàn
• To be beautifully gowned: Ăn mặc đẹp
• To be beforehand with the world: Sẵn sàng tiền bạc
• To be beforehand with: Làm trớc, điều gì
• To be behind prison bars: Bị giam, ở tù
• To be behindhand in one’s circumstances: Túng thiếu, thiếu tiền
• To be behindhand with his payment: Chậm trễ trong việc thanh toán(nợ)
• To be beholden to sb: Mang ơn ngời nào
• To be beneath contempt: Không đáng để cho ngời ta khinh
• To be bent on quarrelling: Hay sinh sự
• To be bent on: Nhất quyết, quyết tâm
• To be bent with age: Còng lng vì già
• To be bereaved of one’s parents: Bị cớp mất đi cha mẹ
• To be bereft of speech: Mất khả năng nói
• To be beside oneself with joy: Mừng phát điên lên
• To be besieged with questions: Bị chất vấn dồn dập
• To be betrayed to the enemy: Bị phản đem nạp cho địch
• To be better off: Sung túc hơn, khá hơn
• To be between the devil and the deep sea: Lâm vào cảnh trên đe dới búa, lâm vào cảnh bế tắc, tiến thoái
lỡng nam
• To be bewildered by the crowd and traffic: Ngơ ngác trớc đám đông và xe cộ
• To be beyond one’s ken: Vợt khỏi sự hiểu biết
• To be bitten with a desire to do sth: Khao khát làm việc gì
• To be bitten with: Say mê, ham mê(cái gì)
• To be blackmailed: Bị làm tiền, bị tống tiền
• To be blessed with good health.: Đợc may mắn có sức khỏe
• To be bolshie about sth: Ngoan cố về việc gì
• To be bored to death: Chán muốn chết, chán quá sức
• To be born blind: Sinh ra thì đã mù
• To be born of the purple: Là dòng dõi vơng giả
• To be born on the wrong side of the blanket: Đẻ hoang
• To be born under a lucky star: Sinh ra dới một ngôi sao tốt(may mắn)
• To be born under an unclucky star: Sinh ra đời dới một ngôi sao xấu
• To be bound apprentice to a tailor: Học nghề may ở nhà ngời thợ may
• To be bowled over: Ngã ngửa
• To be bred (to be)a doctor: Đợc nuôi ăn học để trở thành bác sĩ
• To be brilliant at: Giỏi, xuất sắc về
• To be brought before the court: Bị đa ra trớc tòa án
• To be brought to an early grave: Chết non, chết yểu
• To be brought to bed: Sinh đẻ
• To be brought up in the spirit of duty: Đợc giáo dục theo tinh thần trách nhiệm
• To be brown off: (Thtục)Chán
• To be buffeted by the crowd: B...
http://globaledu.com.vn/Course/Structure.aspx
To be badly off: Nghèo xơ xác
To be balled up: Bối rối, lúng túng(trong khi đứng lên nói)
To be bankrupt in (of) intelligence: Không có, thiếu thông minh
To be bathed in perspiration: Mồ hôi ớt nh tắm
To be beaten hip and thigh: 1
To be beaten out and out: Bị đánh bại hoàn toàn
To be beautifully gowned: Ăn mặc đẹp
To be beforehand with the world: Sẵn sàng tiền bạc
To be beforehand with: Làm trớc, điều gì
To be behind prison bars: Bị giam, ở tù
To be behindhand in one’s circumstances: Túng thiếu, thiếu tiền
To be behindhand with his payment: Chậm trễ trong việc thanh toán(nợ)
To be beholden to sb: Mang ơn ngời nào
To be beneath contempt: Không đáng để cho ngời ta khinh
To be bent on quarrelling: Hay sinh sự
To be bent on: Nhất quyết, quyết tâm
To be bent with age: Còng lng vì già
To be bereaved of one’s parents: Bị cớp mất đi cha m
To be bereft of speech: Mất khả năng nói
To be beside oneself with joy: Mừng phát điên lên
To be besieged with questions: Bị chất vấn dồn dập
To be betrayed to the enemy: Bị phản đem nạp cho địch
To be better off: Sung túc hơn, khá hơn
To be between the devil and the deep sea: Lâm vào cảnh trên đe dới búa, lâm vào cảnh bế tắc, tiến thoái
lỡng nam
To be bewildered by the crowd and traffic: Ngơ ngác trớc đám đông và xe cộ
To be beyond one’s ken: Vợt khỏi sự hiểu biết
To be bitten with a desire to do sth: Khao khát làm việc gì
To be bitten with: Say mê, ham mê(cái gì)
To be blackmailed: Bị làm tiền, bị tống tiền
To be blessed with good health.: Đợc may mắn có sức khỏe
To be bolshie about sth: Ngoan cố về việc gì
To be bored to death: Chán muốn chết, chán quá sức
To be born blind: Sinh ra thì đã mù
To be born of the purple: Là dòng dõi vơng giả
To be born on the wrong side of the blanket: Đẻ hoang
To be born under a lucky star: Sinh ra dới một ngôi sao tốt(may mắn)
To be born under an unclucky star: Sinh ra đời dới một ngôi sao xấu
To be bound apprentice to a tailor: Học nghề may ở nhà ngời thợ may
To be bowled over: Ngã ngửa
To be bred (to be)a doctor: Đợc nuôi ăn học để trở thành bác sĩ
To be brilliant at: Giỏi, xuất sắc về
To be brought before the court: Bị đa ra trớc tòa án
To be brought to an early grave: Chết non, chết yểu
To be brought to bed: Sinh đẻ
To be brought up in the spirit of duty: Đợc giáo dục theo tinh thần trách nhiệm
To be brown off: (Thtục)Chán
To be buffeted by the crowd: Bị đám đông đẩy tới
To be bumptious: Làm oai, làm cao, tự phụ
To be bunged up: Bị nghẹt mũi
1
Cấu trúc các câu hay trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc các câu hay trong tiếng anh - Người đăng: mrhuan2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Cấu trúc các câu hay trong tiếng anh 9 10 117