Ktl-icon-tai-lieu

Chính tả lớp 1

Được đăng lên bởi Lê Thị Hồng Vân
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Quy tắc viết c-k-q, g-gh, ng-ngh, i-y
Dạng 1: Xác định tiếng, từ viết sai chính tả
Ví dụ 1: Khoanh vào chữ trước câu có từ viết sai chính tả:
a. Bạn ấy được bố mua cho một ghói kẹo gôm.
b. Em được ngỉ hè 3 tháng.
c. Chúng em quyên góp quà gửi cho đồng bào bị lũ lụt.
d. Bạn ấy rất hay gây ghổ với các bạn khác.
e. Trời mưa to nên đượng ngập ngụa.
Ví dụ 2: Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:
a. Chúng ta cần thực hiện tốt nội qui của nhà trường.
b. Đó là quộc chiến không cân sức giữa hai bên.
c. Em bé iên lặng, không nói được gì.
d. Các bạn đang chơi by ngoài sân trường.
e. Thằng bé tuỷ thân chỉ còn biết khóc.
Ví dụ 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a. Em bé rất hay ăn cẹo.

c. Chúng em chơi trò kéo ko trong giờ ra chơi.

b. Cô giáo dùng kéo để cắt giấy.

d. Thầy giáo em đeo kính để đọc sách.

Dạng 2: Tìm chữ, tiếng, từ thích hợp điền vào chỗ chấm
Ví dụ 1: Điền c, k hoặc q thích hợp vào chỗ chấm:
a. ...ỡ ...ọ ; ...iểu ...ỏch ; ...uanh ...o ; ...ốm ...ặp ;
b. ...ỡ ...uan ; ...uả ...uyết ; ...uây ...uần ; ...ỹ ...àng ;
c. ...ập ...ênh ; ...uy ...ách ; ...im ...ương ; ...ính ...ận ;
d. ...ảm ...ỳm ; ...ộo ...o ; ...á ...ược ; ...ặn ...ẽ.
Ví dụ 2: Điền từ có tiếng có âm đầu g hoặc gh vào chỗ chấm
a. Non sông ............ của chúng ta thật tươi đẹp.
b. Anh bộ đội ................ ngoài hải đảo.
c. Chúng tôi học thuộc phần ............ trong sách giáo khoa.

d. Anh ấy ................. để cho vào tủ.
Ví dụ 3: Điền tiếng chứa âm đầu ng hoặc ngh vào chỗ chấm
a. ....ơ ....ác ; ....ậm ....ùi ; ....ào ....ạt ; ....ẩn ....ơ.
b. ....oằn ......oèo ; ....uy ....a ; ....uệch ....oạc ; ....uôi ....oai.
c. ....iêm khắc ; ....ả ......iêng ; ....ưỡng mộ ; ....ụ ....ôn.
d. ....oảnh lại ; cầu .....uyện ; .......ề ......iệp ; ....oe ....uẩy.
Ví dụ 4: Điền tiếng chỉ có một chữ cái vào chỗ chấm:
a. Cô em là … tá ở bệnh viện.
b. Tiếng cãi nhau ầm ... ngoài đó.
c. Anh ấy là người có ... chí.
d. Bà ta chê ... chê ôi món hàng.
Đáp án:
Đáp án:
1. Khoanh vào các chữ: a (gói kẹo) ; b. (nghỉ hè) ; d. (gây gổ)
2. Gạch chân dưới các tiếng: a. qui (quy) ; b. quộc (cuộc) ;
c. iên (yên) ; d. by (bi) ; e. tuỷ (tủi).
3. Ghi Đ vào ô trống trước các dòng: b, d.
Ghi S vào ô trống trước các dòng: a. (kẹo) ; c. (co).
1. a. kỡ cọ ; kiểu cỏch ; quanh co ; kốm cặp ;
b. kỡ quan ; quả quyết ; quây quần ; kỹ càng ;
c. cập kênh ; quy cách ; kim cương ; kính cận ;
d. cảm cỳm ; kộo co ; cá cược ; cặn kẽ.
2. a. gấm vóc ; b. đứng gác ; c. ghi nhớ ; d. gấp quần áo.
3. a. ngơ ngác ; ngậm ngùi...
1. Quy tắc viết c-k-q, g-gh, ng-ngh, i-y
Dạng 1: Xác định tiếng, từ viết sai chính tả
Ví dụ 1: Khoanh vào chữ trước câu có từ viết sai chính tả:
a. Bạn ấy được bố mua cho một ghói kẹo gôm.
b. Em được ngỉ hè 3 tháng.
c. Chúng em quyên góp quà gửi cho đồng bào bị lũ lụt.
d. Bạn ấy rất hay gây ghổ với các bạn khác.
e. Trời mưa to nên đượng ngập ngụa.
Ví dụ 2: Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:
a. Chúng ta cần thực hiện tốt nội qui của nhà trường.
b. Đó là quộc chiến không cân sức giữa hai bên.
c. Em bé iên lặng, không nói được gì.
d. Các bạn đang chơi by ngoài sân trường.
e. Thằng bé tuỷ thân chỉ còn biết khóc.
Ví dụ 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a. Em bé rất hay ăn cẹo. c. Chúng em chơi trò kéo ko trong giờ ra chơi.
b. Cô giáo dùng kéo để cắt giấy. d. Thầy giáo em đeo kính để đọc sách.
Dạng 2: Tìm chữ, tiếng, từ thích hợp điền vào chỗ chấm
Ví dụ 1: Điền c, k hoặc q thích hợp vào chỗ chấm:
a. ...ỡ ...ọ ; ...iểu ...ỏch ; ...uanh ...o ; ...ốm ...ặp ;
b. ...ỡ ...uan ; ...uả ...uyết ; ...uây ...uần ; ...ỹ ...àng ;
c. ...ập ...ênh ; ...uy ...ách ; ...im ...ương ; ...ính ...ận ;
d. ...ảm ...ỳm ; ...ộo ...o ; ...á ...ược ; ...ặn ...ẽ.
Ví dụ 2: Điền từ có tiếng có âm đầu g hoặc gh vào chỗ chấm
a. Non sông ............ của chúng ta thật tươi đẹp.
b. Anh bộ đội ................ ngoài hải đảo.
c. Chúng tôi học thuộc phần ............ trong sách giáo khoa.
Chính tả lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính tả lớp 1 - Người đăng: Lê Thị Hồng Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chính tả lớp 1 9 10 362