Ktl-icon-tai-lieu

CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ

Được đăng lên bởi maugiaodienquan-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH TUẦN 32
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ
Chủ đề nhánh: Đất nước Việt Nam diệu kỳ ( 1 tuần )
Thời gian thực hiện: Từ 28 – 4 đến 2 tháng 05 năm 2014.
T
T

Tên HĐ

Thứ 2

Thứ 4

5

HĐ góc

6

Hoạt
động
chiều

Thủ đô Hà Nội.

Thứ 5

Một số món ăn đặc Một số món ăn đặc
trưng của Miền Bắc. trưng của Miền
Nam.
2 TD sáng Tập với bài “ Em yêu thủ đô” ( Tay 3, chân 1, bụng 2, bật 3). TC:
MTXQ
Văn học:
Âm nhạc:
Thể dục:
Tìm hiểu về thủ
Dạy trẻ đọc diễn DH: Em yêu thủ đô. Bật xa 35-40cm.
Hoạt
đô Hà Nội.
cảm: Buổi sáng Nghe hát : Em đi
Trườn theo hướng
3
động
quê nội.
trong tươi xanh.
thẳng.
chung
Tạo hình:
TCAN: Nghe thính
Tô màu bản đồ
đoán tài.
Việt Nam. (mẫu)
Quan sát quang
Vẽ cảnh đồi núi
Múa hát về quê
HĐ
cảnh trường học.
bằng phấn trên sân. hương, đất nước.
4
ngoài
- Chơi tự do .
TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do.
trời
Trò
1
chuyện

Tên nước Việt
Nam

Thứ 3

Thứ 6
Giữ gìn sức khỏe
khi đi du lịch.
Toán:
So sánh phát hiện
quy tắc sắp xếp và
sắp xếp theo quy
tắc.
Đọc ca dao,đồng
dao về quê hương
đất nước.
TCVĐ: Kéo co.

-Góc PV: Gia đình, Cửa hàng lưu niệm
-Góc XD: Xây công viên, xếp tháp rùa.
-Góc âm nhạc: Hát, múa những bài trong chủ đề.
-Góc tạo hình: Vẽ vườn hoa. Làm cờ, tô màu bản đồ Việt Nam.
-Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về chủ đề , làm sách về thủ đô Hà Nội, về đất nước Việt Nam.
-Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.
HD trẻ chơi các Học kidsmart:
Thực hiện trong vở LQ Toán: So sánh BDVN cuối tuần
góc
Ngôi nhà Bailey tạo hình trang
phát hiện quy tắc
Nêu gương cuối tuần.
“ Bưu thiếp của
sắp xếp và sắp xếp
trẻ em”
theo quy tắc.
1

KẾ HOẠCH TUẦN 33
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ
Chủ đề nhánh: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. ( 1 tuần)
Thời gian thực hiện: Từ 05 đến ngày 9 tháng 5 năm 2011.
T
T

Tên
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
HĐ
Trò
Bác Hồ, ngày sinh Quê Bác ở Nam
Lăng Bác, Quảng
1
chuyện nhật Bác.
Đàn, Nghệ An.
Trường Ba Đình.
2 TDS
Tập với bài : “ Em yêu thủ đô” ( Tay 3, chân 1, bụng 2, bật 3).
Môi trường xung
Văn học:
Âm nhạc:
quanh:
Kể chuyện cho trẻ - Dạy múa: Nhớ
Hoạt
Bác Hồ với các
nghe: Quả táo Bác ơn Bác.
động cháu thiếu nhi.
Hồ
- NH: Ai yêu Bác
3 chung
Thể dục:
Hồ Chí Minh hơn
Ném xa bằng 1
TN nhi đồng.
tay. Bật liên tục về -TCAN: Tiếng hát
phía trước
ở đâu.
4

HĐ
ngoài
trời

5

HĐ
góc

6

Sinh
hoạt
chiều

Thứ 5
Tình cảm của Bác
dành cho các cháu.

Yêu mến, kính
trọng Bác Hồ.

Toán:
- Ôn cao nhất, thấp
hơn, thấp nhất

Tạo hình:
Cắt, dán dây xúc
xích. ( Mẫu)

Làm quà tặng Bác
Vẽ hoa mừng sinh Đọc thơ, đồng dao
bằng lá cây.
nh...
KẾ HOẠCH TUẦN 32
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ
Chủ đề nhánh: Đất nước Việt Nam diệu kỳ ( 1 tuần )
Thời gian thực hiện: Từ 28 – 4 đến 2 tháng 05 năm 2014.
T
T
Tên HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1
Trò
chuyện
Tên nước Việt
Nam
Thủ đô Hà Nội. Một số món ăn đặc
trưng của Miền Bắc.
Một số món ăn đặc
trưng của Miền
Nam.
Giữ gìn sức khỏe
khi đi du lịch.
2 TD sáng Tập với bài “ Em yêu thủ đô” ( Tay 3, chân 1, bụng 2, bật 3). TC:
3
Hoạt
động
chung
MTXQ
Tìm hiểu về thủ
đô Hà Nội.
Văn học:
Dạy trẻ đọc diễn
cảm: Buổi sáng
quê nội.
Tạo hình:
Tô màu bản đồ
Việt Nam. (mẫu)
Âm nhạc:
DH: Em yêu thủ đô.
Nghe hát : Em đi
trong tươi xanh.
TCAN: Nghe thính
đoán tài.
Thể dục:
Bật xa 35-40cm.
Trườn theo hướng
thẳng.
Toán:
So sánh phát hiện
quy tắc sắp xếp và
sắp xếp theo quy
tắc.
4
ngoài
trời
Quan sát quang
cảnh trường học.
- Chơi tự do .
Vẽ cảnh đồi núi
bằng phấn trên sân.
TCVĐ: Cướp cờ
Múa hát về quê
hương, đất nước.
- Chơi tự do.
Đọc ca dao,đồng
dao về quê hương
đất nước.
TCVĐ: Kéo co.
5 HĐ góc
-Góc PV: Gia đình, Cửa hàng lưu niệm
-Góc XD: Xây công viên, xếp tháp rùa.
-Góc âm nhạc: Hát, múa những bài trong chủ đề.
-Góc tạo hình: Vẽ vườn hoa. Làm cờ, tô màu bản đồ Việt Nam.
-Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về chủ đề , làm sách về thủ đô Hà Nội, về đất nước Việt Nam.
-Góc thiên nhiên: Chơi với cát và nước, chăm sóc cây.
6
Hoạt
động
chiều
HD trẻ chơi các
góc
Học kidsmart:
Ngôi nhà Bailey
“ Bưu thiếp của
trẻ em”
Thực hiện trong vở
tạo hình trang
LQ Toán: So sánh
phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp
theo quy tắc.
BDVN cuối tuần
Nêu gương cuối tuần.
1
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ - Trang 2
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ - Người đăng: maugiaodienquan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ 9 10 526