Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC,
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH,
PHÁT TRIỂN CỦA TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH
Chân dung
Hình 6

HỒ CHÍ MINH

Và
Tác phẩm

Hinh anh Bac Ho

Dân tộc ta, nhân dân ta,
non sông đất nước ta
đã sinh ra Hồ Chủ tịch,
người anh hùng dân tộc vĩ đại
và chính Người
đã làm rạng rỡ dân tộc ta,
nhân dân ta
và non sông đất nước ta
(Ðiếu văn của BCH TW Ðảng Cộng sản
Việt Nam tại Lễ truy điệu Chủ tịch
Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969)
Company

LOGO

Ý nghĩa học tập 
của môn học 

Nâng cao năng lực 
tư duy lý luận 
và phương pháp 
Công tác

Bồi dưỡng phẩm 
chất đạo đức 
cách mạng và rèn
luyện bản lĩnh 
chính trị

Company

LOGO

...
CH NG IƯƠ
KHÁI NI M, NGU N G C,
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH,
PHÁT TRI N C A T Ư
T NG H CHÍ MINHƯỞ
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 221