Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình chi tiết ĐH chi bộ

Được đăng lên bởi hoanghuyvolao
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ
NHIỆM KỲ 2015 - 2017
Stt

1

Nội dung chương trình
Đón tiếp đại biểu, khách mời
I- Ôn định tổ chức, chào cơ:
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại
hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.
Tất cả chú ý: Nghiêm! chào cờ! chào - Quốc ca, Quốc tế ca.
(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại
hội an toạ.
II- CÔNG BỐ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP TRÙ BỊ:

Người TH

BCH CB

Đ/c Túc

Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Căn cứ vào điều lệ Đảngcộng sản Việt Nam Khóa 11.
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng Ủy xã Võ Lao về tổ chức đại
hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ, sau khi báo cáo được sự đồng ý
của thường trực Đảng Ủy xã Võ Lao cho phép chi bộ Chiềng 5 tiến
hành tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Để điều hành chương trình đại hội theo đúng quy định của Điều lệ
Đảng, sau đây thay mặt ban tổ chức Đại hội tôi xin công bố kết quả
phiên họp trù bị ngày 10 tháng 02 năm 2015. Đã bầu ra đoàn chủ tịch
đại hội gồm 02 đồng chí:
1- Đồng chí: Nguyễn Văn Cường .
2- Đồng chí: Lương Văn Mẳn .
2. Thư ký ĐH 01 Đ/C:
- Đồng chí: Nguyễn Trung Tính
Xin mời đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký lên vị trí làm vệc.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Được sự tín nhiệm của đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch tôt xin công bố
chương trình đại hội như sau:
Đại hội tiến hành ½ ngày gồm:
1. Khai mạc Đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách đảng viên dự ĐH.
3. Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị.
4. Ý kiến tham luận, thảo luận.

Đ/C Mẳn

5. Tổng hợp, kết luận , thông qua phần thảo luận.
6. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.
7. Đáp từ của cấp ủy.
8 . Bầu cử cấp ủy khóa mới.
- . Quán triệt cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới. Thông báo kết
luận của ban thường vụ Đảng ủy xã về công tác nhân sự chi bộ cơ sở
thôn Chiềng 5.
-. Bầu ban chi ủy:
- Ứng cử:
- Đề cử:
- . Bầu ban kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát, thu kiểm
phiếu, công bố kết quả
- Nghỉ giải lao
9. Bầu Bí Thư chi bộ.
10. Bầu phó bí thư chi bộ.
11. Bầu đại biểu đi dự ĐH cấp trên( 02đ/c)
12. Ban chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.
13. Thông qua nghị quyết ĐH.
14. Bế mạc.
15. Chào cờ.
Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c
Nguyễn Văn Cường lên khai mạc đại hội, xin kính mời đ/c.

III. KHAI MẠC, TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ
NHIỆM KỲ 2015 - 2017
Stt Nội dung chương trình
Người TH
1
Đón tiếp đại biểu, khách mời BCH CB
I- Ôn định tổ chức, chào cơ:
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại
hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.
Tất cả chú ý: Nghiêm! chào cờ! chào - Quốc ca, Quốc tế ca.
(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại
hội an toạ.
II- CÔNG BỐ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP TRÙ BỊ:
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Căn cứ vào điều lệ Đảngcộng sản Việt Nam Khóa 11.
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng Ủy Lao về tổ chức đại
hội chi bộ sở trực thuộc Đảng bộ, sau khi báo cáo được sự đồng ý
của thường trực Đảng Ủy Lao cho phép chi bộ Chiềng 5 tiến
hành tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Để điều hành chương trình đại hội theo đúng quy định của Điều lệ
Đảng, sau đây thay mặt ban tổ chức Đại hội tôi xin công bố kết quả
phiên họp trù bị ngày 10 tháng 02 năm 2015. Đã bầu ra đoàn chủ tịch
đại hội gồm 02 đồng chí:
1- Đồng chí: Nguyễn Văn Cường .
2- Đồng chí: Lương Văn Mẳn .
2. Thư ký ĐH 01 Đ/C:
- Đồng chí: Nguyễn Trung Tính
Xin mời đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký lên vị trí làm vệc.
Đ/c Túc
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội!
Được sự tín nhiệm của đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch tôt xin công bố
chương trình đại hội như sau:
Đại hội tiến hành ½ ngày gồm:
1. Khai mạc Đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách đảng viên dự ĐH.
3. Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị.
4. Ý kiến tham luận, thảo luận.
Đ/C Mẳn
Chương trình chi tiết ĐH chi bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình chi tiết ĐH chi bộ - Người đăng: hoanghuyvolao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương trình chi tiết ĐH chi bộ 9 10 104