Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề dạy học môn tiểu học

Được đăng lên bởi hiennguyen120587
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ
“ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC BỘ MÔN”
I/LỜI NÓI ĐẦU:
- Năm học 2010 – 2011, trường chúng ta đi vào phương thức giảng dạy từng bộ môn. Và chúng
tôi được phân công giảng dạy các bộ môn: Mĩ Thuật, Âm Nhạc,Thể dục,anh Văn, Tin Học. Vậy
làm sao để học sinh thêm hứng thú học tập các bộ môn này đó là điều mà tổ bộ môn chúng
tôi muốn trao đổi với các anh chị trong chuyên đề ngày hôm nay:“đổi mới phương pháp dạy
học để gây hứng thú học tập cho học sinh”
- Có một câu nói rằng: “Dù đã dắt ngựa đến bờ sông cũng không thể bắt nó uống nước được”.
Vấn đề học tập của trẻ cũng vậy. Dù có bắt được chúng ngồi ngay ngắn học tập nhưng nếu
không thích thú, trẻ không thể học tốt được. Chính vì vậy ngoài việc truyền đạt kiến thức cho
học sinh của người thầy, chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải biết gây hứng thú học tập cho học
sinh để tiết học thực sự nhẹ nhàng,sinh động. Học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên,
không gượng ép.
II/ THỰC TRẠNG:
-Trong thực tế giảng dạy cho thấy tình trạng học sinh tiếp thu kiến thức còn thụ động.
-Thiếu sự nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động
-Một vài học sinh có biểu hiện ỷ lại vào các bạn trong nhóm. Chưa mạnh dạn bày tỏ
quan điểm, ý kiến cá nhân.
-Hoạt động trò chơi chưa đưa vào nhiều trong các hoạt động giảng dạy.
-GV còn dạy theo lối mòn.
III/DẠY HỌC TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH:
Đối tượng giảng dạy của chúng ta chính là học sinh tiểu học. Đây là lứa tuổi học sinh chuyển
tiếp từ giai đoạn vui chơi sang giai đoạn học tập, khả năng tri giác của các em rất tốt, hứng thú
ngày càng bộc lộ và phát triển rõ rệt. Đặc biệt là hứng thú nhận thức, hứng thú tìm hiểu thế giới
xung quanh, các em thể hiện tính tò mò, ham hiểu biết. Tuy nhiên sự phát triển hứng thú học
tập của học sinh phụ thuộc trực tiếp vào việc tổ chức học tập cho học sinh của giáo viên. Chính
vì vậy, để tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động một cách gây hứng thú cho học sinh ,
theo tôi người giáo viên cần:
-Đổi mới nhận thức của người thầy và học sinh .
-Đổi mới phương pháp dạy học .Tăng cường phương pháp trò chơi một cách tích cực .
-Tổ chức nhiều hình thức dạy học .Tăng cường hiệu quả của hoạt động trong nhóm .
-Phát huy tối đa hiệu quả của đồ dùng dạy học .
-Tạo ra môi trường học tập công bằng,thân thiện ,hứng thú.
IV. VẬN DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH.
1/.Đổi mới nhận thức cuả người thầy và người học.
* Đối với người thầy :
+ Phải nhận thức được việc “dạy thật” có nghĩa là dạy học không phải chạy...
CHUYÊN ĐỀ
“ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC BỘ MÔN”
I/LỜI NÓI ĐẦU:
- Năm học 2010 – 2011, trường chúng ta đi vào phương thức giảng dạy từng bộ môn. Và chúng
tôi được phân công giảng dạy các bộ môn: Mĩ Thuật, Âm Nhạc,Thể dục,anh Văn, Tin Học. Vậy
làm sao đ học sinh thêm hứng thú học tập các bộ môn này đó điều tổ bộ môn chúng
tôi muốn trao đổi với các anh chị trong chuyên đề ngày hôm nay:“đổi mới phương pháp dạy
học để gây hứng thú học tập cho học sinh”
- một câu nói rằng: “Dù đã dắt ngựa đến bờ sông cũng không thể bắt uống nước được”.
Vấn đ học tập của trẻ cũng vậy. bắt được chúng ngồi ngay ngắn học tập nhưng nếu
không thích thú, trẻ không thể học tốt được. Chính vậy ngoài việc truyền đạt kiến thức cho
học sinh của người thầy, chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải biết gây hứng thú học tập cho học
sinh để tiết học thực sự nhẹ nhàng,sinh động. Học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên,
không gượng ép.
II/ THỰC TRẠNG:
-Trong thực tế giảng dạy cho thấy tình trạng học sinh tiếp thu kiến thức còn thụ động.
-Thiếu sự nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động
-Một vài học sinh có biểu hiện ỷ lại vào các bạn trong nhóm. Chưa mạnh dạn bày tỏ
quan điểm, ý kiến cá nhân.
-Hoạt động trò chơi chưa đưa vào nhiều trong các hoạt động giảng dạy.
-GV còn dạy theo lối mòn.
III/DẠY HỌC TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH:
Đối tượng giảng dạy của chúng ta chính học sinh tiểu học. Đây lứa tuổi học sinh chuyển
tiếp từ giai đoạn vui chơi sang giai đoạn học tập, khả năng tri giác của các em rất tốt, hứng thú
ngày càng bộc lộ phát triển rệt. Đặc biệt là hứng thú nhận thức, hứng thú tìm hiểu thế giới
xung quanh, c em thể hiện tính mò, ham hiểu biết. Tuy nhiên sự phát triển hứng thú học
tập của học sinh phụ thuộc trực tiếp vào việc tổ chức học tập cho học sinh của giáo viên. Chính
vậy, để tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động một cách gây hứng thú cho học sinh ,
theo tôi người giáo viên cần:
-Đổi mới nhận thức của người thầy và học sinh .
-Đổi mới phương pháp dạy học .Tăng cường phương pháp trò chơi một cách tích cực .
-Tổ chức nhiều hình thức dạy học .Tăng cường hiệu quả của hoạt động trong nhóm .
-Phát huy tối đa hiệu quả của đồ dùng dạy học .
-Tạo ra môi trường học tập công bằng,thân thiện ,hứng thú.
IV. VẬN DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH.
1/.Đổi mới nhận thức cuả người thầy và người học.
* Đối với người thầy :
+ Phải nhận thức được việc “dạy thật” có nghĩa là dạy học không phải chạy theo thành tích ,dạy
cho học sinh lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả nhất . Phải dạy theo phân hóa đối tượng học
sinh.
Ví dụ : Mục tiêu đặt ra cho từng đối tượng học sinh như sau :
+ HS giỏi – khá :
+ HS trung bình – yếu :
+Gv cần có sự chuẩn bị kĩ cả về giáo án và đồ dùng dạy học . Dự đoán trước những tình huống
cụ thể xảy ra ,và chuẩn bị sẵn một hệ thống câu hỏi gợi mở để hs dễ dàng tiếp thu kiến thức .
Ví dụ:
+GV cần phải linh động trong việc giảng dạy . với hình thức khoán chương trình cho GV ,
GV được chủ động đưa ra kế hoạch giảng dạy,nhưng vẫn đảm bảo dạy đủ,dạy đúng kiến thức
theo chương trình tiểu học.Biết tích hợp lồng ghép kiến thức một cách hiệu quả
Ví dụ:
+ Biết thoát ly sách giáo khoa .
Ví dụ :
Chuyên đề dạy học môn tiểu học - Trang 2
Chuyên đề dạy học môn tiểu học - Người đăng: hiennguyen120587
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên đề dạy học môn tiểu học 9 10 5