Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề khối 4

Được đăng lên bởi trucphuong441991
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phßng gi¸O dôc vµ ®µo t¹o BA TRI
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN
=============

chuyªn ®Ò khèi 4
“ DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU THEO HƯỚNG TÍCH CỰC”

N¨m häc: 2014- 2015

Vĩnh An, ngày 12 tháng 10 năm 2014

A/ PHẦN MỞ ĐÀU
I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ :
Môn tiếng việt trong chương trình bậc tiểu học nhằm hình thành và phát triển giúp
học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói,đọc, viết) để học tập và giao tiếp

trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Giúp học sinh có cơ sở tiếp thu kiến
thức ở các lớp trên. Trong bộ môn tiếng việt (nghe, đọc, nói, viết) để học tập và giao
tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Giúp học sinh có cơ sở để tiếp thu
kiến thức ở các lớp trên. Trong bộ môn Tiếng Việt phân môn luyện từ và câu có một
nhiệm vụ cung cấp nhiều kiến thức sơ giản về Viết Tiếng Việt và rèn luyện kỹ năng
dùng từ đặt câu (nói - viết) kỹ năng đọc cho học sinh. Cụ thể là:
1-Mở rộng hệ thống hoá vốn từ trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ
và câu.
2- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng dùng từ đặt câu và sử dụng dấu câu
3-Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng nói và viết thành câu, có ý thức
sử dụng Tiếng Việt văn hoá trong giáo tiếp.
Thông qua việc dạy và học tiếng Việt, góp phần rèn luyện cho học sinh các
thao tác tư duy cơ bản ( phân tích, tổng hợp, phán đoán…)
Cung cấp những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hóa
và văn học của Việt Nam và nước ngoài để từ đó:
-Góp phần bồi dưỡng tình yêu cái đẹp, cái thiện, lòng trung thực, lòng tốt, lẽ
phải và sự công bằng xã hội; góp phần hình thành lòng yêu mến và thói quen giữ gìn
sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt.
-Góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại: Có tri thức, biết
tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc, biết rèn luyện lối sống lành mạnh, ham
thích làm việc và có khả năng thích ứng với cuộc sống xã hội sau này.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của phân môn Luyện từ và câu , tổ khối 4 chúng
tôi mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề “ DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ
CÂU THEO HƯỚNG TÍCH CỰC”

II. THỰC TRẠNG TRONG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 4:
1. Thuận lợi
a. Giáo viên:

Nhiệt tình công tác, có năng lực sư phạm, nhà trường trang bị đầy đủ SGK, sách
hướng dẫn và được học về sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.. Phân môn
luyện từ và câu của lớp 4 nhìn chung ngắn gọn, cụ thể chỉ rõ 2 dạng bài: Bài lý thuyết
và bài tập thực hành với định hướng rõ ràng.
b. Học sinh:
- Học sinh đã quen với cách học mới từ lớp 1...
Phßng gi¸O dôc vµ ®µo t¹o BA TRI

=============
chuyªn ®Ò khèi 4
 !
N¨m häc: 2014- 2015
Vĩnh An, ngy 12 thng 10 năm 2014
"#$%

 !"#$%&'(!))*+$,*
&-+./0-1234567898:&8;:$&#*)<*
Chuyên đề khối 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề khối 4 - Người đăng: trucphuong441991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề khối 4 9 10 347