Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ: SẮC KÝ (CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ: SẮC KÝ
(CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG)
Sample

Mobile phase

Detector
t1

t2

t3

t4

Detector
signals

t0

t0

t1

t2

t3

t4

Time

TS NGUYỄN ĐÌNH LÂM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU, KHOA HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

A. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
(Chromatography)
Được phát minh bởi nhà sinh vật học người Nga – Mikhail Tswest
Tách Chlorophills và Xanthophylls bằng CaCO3
Tiếng Hy-lạp:

Chroma: màu
Graphein: ghi

Sắc ký màng mỏng (planar chromatography), Sắc ký cột (Column chromatography)

Phương pháp sắc ký:
 Kỹ thuật tách (seperation) các cấu tử trong một hệ đồng thể (khí hoặc
lỏng)
 Cân bằng nồng độ của các cấu tử trong hai pha tiếp xúc nhau: pha tĩnh
(stationary phase) và pha động (mobile phase)
 Sự phân tách dựa trên tốc độ kéo theo (elution) khác nhau của các cấu tử
trong cột (column)
 Một đầu dò (detector) ở đầu ra của cột cho phép định lượng liên tục các
cấu tử trong hỗn hợp đầu

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
(Chromatography)

I njector
T= 0

Flow  of Mobile Phase

Detector

T= 10’

T= 20’

Most I nteraction w ith Stationary Phase   Least
ith Stationary Phase   Least

Sắc ký phân tách
(Elution chromatography)
Phân tách sắc ký: Các chất tan bị rửa qua một pha tĩnh nhờ sự chuyển
động
của pha động qua nó
Mẫu

Pha động

Detector
t1

t2

t3

t4

Tín hiệu
detector

t0

t0

t1

t2

t3

t4 Thời gian

Sắc ký phân tách
(Elution chromatography)
Phân tách sắc ký: Các chất tan bị rửa qua một pha tĩnh nhờ sự chuyển
động
của pha động qua cột chứa pha tĩnh

Pha động

B. Sắc ký lỏng hiệu quả cao
(Hight-Performance Liquid Chromatography - HPLC)
Các phương pháp nâng cao độ phân giải trong HPLC
 Tăng chiều dài của cột (Increase column length)
 Giảm đường kính của cột (Decrease column diameter)
 Giảm lưu lượng pha động (Decrease flow-rate)
 Pha tĩnh (vật liệu nhồi cột) đồng nhất (Uniform stationary phase (packing))
 Giảm thể tích bơm mẫu (Decrease sample size)
 Lựa chọn pha tĩnh sạch hơn (Select proper stationary phase)
 Lựa chon pha động tinh khiết hơn (Select proper mobile phase)
 Sử dụng áp suất ổn định hơn (Use proper pressure)
 Thành phần của pha động thay đổi hợp lý (Use gradient elution)

So sánh HPLC và GC
(Comparison of HPLC and GLC)
Các đặc điểm chung:
 Hiệu quả, độ chọn lọc cao, ứng dụng rộng rãi
 Thể tich mẫu nhỏ
 Có thể không phá hủy mẫu (nondestructive of sample)
 Định lượng dễ dàng
Ưu điểm của HPLC
 Áp dụng được với các mẫu không
bay hơi và không bền nhiệt
Áp dụng được cho các ion vô cơ

Ưu...
CHUYÊN Đ : S C KÝ
(C S LÝ THUY T VÀ NG D NG)Ơ
TS NGUY N ĐÌNH LÂM
B MÔN CÔNG NGH HÓA H C VÀ V T LI U, KHOA HÓA
TR NG Đ I H C BÁCH KHOA – Đ I H C ĐÀ N NGƯỜ
Sample Mobile phase
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
Detector
signals
Time
Detector
Sample Mobile phase
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
Detector
signals
Time
Detector
CHUYÊN ĐỀ: SẮC KÝ (CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ: SẮC KÝ (CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ: SẮC KÝ (CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG) 9 10 98