Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI ĐỘ TAN VÀ TÍNH AXIT-BAZƠ

Được đăng lên bởi thuyhang10b1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THPT Kỹ Thuật Lệ Thủy

Tài liệu luyện thi ĐH-CĐ

CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI ĐỘ TAN VÀ TÍNH
AXIT-BAZƠ
A- Nhiệt độ sôi ,nóng chảy của các chất
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi , nghĩa là ảnh hưởng đến lực hút giữa các phân tử gồm có:
- Khối lượng phân tử ; Liên kết H ; momen lưỡng cực của phân tử ;Lực phân tán london (1dạng của lực Van
der Waals)
- Các yếu tố trên cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ tan trong nước của các chất hữu cơ , mà quan trọng nhất là
liên kết H. Gốc R (ankyl ) càng lớn khả năng kỵ nước càng lớn.
- Cấu trúc mạng tinh thể càng chặt khít , gói gém sít sao = > nhiệt độ nóng chảy cao.
1- Ảnh hưởng của liên kết H đến nhiệt độ sôi :
- Liên kết giúp các phân tử ràng buộc với nhau chặt chẽ hơn => nhiệt độ sôi cao hơn
2 - Lực van der waals
- Lực hút van der waals là lực hút tĩnh điện giữa các phân tử do sự phân cực tạm thời trong phân tử
- Lực hút van der waals cũng thuộc loại lực tương tác yếu , ảnh hưởng dến nhiệt độ sôi tương tự như lực lk H có liên
kết van der waals thì nhiệt độ sôi cao hơn .
3 - Mômen lưỡng cực :
Xuất hiện khi có sự phân bố điện tích ko đều , có trọng tâm tích điện dương và âm ko trùng nhau , nên xuất hiện
lưỡng cực sẽ có nhiệt độ sôi cao ,tan tốt trong các dung môi phân cực . VD : aminoacid hoặc muối amoniclorua…
4 - Lực phân tán London: Lực này xuất hiện khi mômen lưỡng cực tạm thời gây ra do cảm ứng từ các phân tử kế
cận khi chúng tiến đến gần nhau
+ Diện tích bề mặt càng lớn phân tử càng lớn thì lực hút càng mạnh lực london càng mạnh -> t0 cao
+ Lực phân tán london giải thích cho chúng ta hiện tượng các đồng phân có nhiệt độ sôi khác nhâu ( do đồng phân
nào có mạnh dài hơn ->lực london mạnh hơn  nhiệt độ sôi cao hơn )
+ Độ phân nhánh càng cao > phân tử càng đối xứng cầu > diện tích tiếp xúc giữa các bề mặt phân tử giảm > nhiệt
độ sôi càng giảm.
Bài 1: So sánh nhiệt độ nc của đồng phân hình học

CH3COOCH2
CH2CH2CH3
C C
H
H
cis-

CH3COOCH2
H
C C
H
CH2CH2CH3
trans-

*Dạng trans- có nhiệt độ nóng chảy cao hơn do cấu trúc tinh thể của dạng trans- bền vững sắp xếp chặt khít hơn so
với dạng cis- (dạng trans- vấn giữ nguyên cấu trúc zic-zac của mạch cacbon, dạng cis- phá vỡ cấu trúc zic-zac này).
Bài 2: Dưới đây là các giá trị nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của n-pentan và neopentan. Giải thích sự khác biệt
nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giữa các chất này.
n-Pentan Neopentan
Nhiệt độ sôi (oC)
36
9,5
Nhiệt độ nóng chảy (oC)
-130
-17
* Nhiệt độ sôi của neopentan thấp hơn n-pentan vì khi phân tử có càng nhiều n...
Trường THPT K Thuật Lệ Thủy Tài liệu luyện thi ĐH-CĐ
Giáo viên: Nguyễn Cao Chung - 1 - Chúc các em thành công!
CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI ĐỘ TAN VÀ TÍNH
AXIT-BAZƠ
A- Nhiệt độ sôi ,nóng chảy của các chất
Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi , nghĩa là ảnh hưởng đến lực hút giữa các phân tử gồm có:
- Khối ng phân tử ; Liên kết H ; momen lưỡng cực của phân tử ;Lực phân tán london (1dạng của lực Van
der Waals)
- Các yếu tố trên cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ tan trong nước của các chất hữu , mà quan trọng nhất là
liên kết H. Gốc R (ankyl ) càng lớn khả năng k nước càng lớn.
- Cấu trúc mạng tinh thể càng chặt khít , gói gém sít sao = > nhiệt đ nóng chảy cao.
1- Ảnh hưởng của liên kết H đến nhiệt độ sôi :
- Liên kết giúp các phân tử ràng buộc với nhau chặt chẽ hơn => nhiệt độ sôi cao hơn
2 - Lực van der waals
- Lực hút van der waals là lực hút tĩnh điện giữa các phân tử do sự phân cực tạm thời trong phân tử
- Lực hút van der waals cũng thuộc loại lực tươngc yếu , ảnh hưởng dến nhiệt độ sôi tương tự như lực lk H có liên
kết van der waals thì nhiệt đ sôi cao hơn .
3 - Mômen lưỡng cực :
Xuất hin khi có sự phân bố điệnch ko đều , có trọng m tích điện dương và âm ko trùng nhau , nên xuất hiện
lưỡng cực sẽ có nhiệt độ sôi cao ,tan tốt trong các dung môi phân cực . VD : aminoacid hoặc muối amoniclorua…
4 - Lực phân tán London: Lực này xuất hiện khi mômen lưỡng cực tạm thời gây ra do cảmng từ các phân tử kế
cận khi chúng tiến đến gần nhau
+ Diện tích b mặt càng lớn phân tử càng lớn thì lực hút càng mạnh lực london càng mạnh -> t
0
cao
+ Lực phân tán london giải thích cho chúng ta hiện tượng các đồng phân có nhiệt độ sôi kc nhâu ( do đồng phân
nào có mạnh dài hơn ->lực london mạnh hơn nhit đ sôi cao hơn )
+ Độ phân nhánh càng cao > phân tử càng đối xứng cầu > diện tích tiếp xúc giữa các bề mặt phân tử giảm > nhit
độ sôi càng giảm.
Bài 1: So sánh nhiệt độ nc của đồng phân hình học
CH
3
COOCH
2
C C
CH
2
CH
2
CH
3
H H
C
H
3
C
O
O
C
H
2
C C
H
H CH
2
CH
2
CH
3
c
i
s
-
t
r
a
n
s
-
*Dạng trans- có nhiệt độ nóng chảy cao hơn do cấu trúc tinh thể của dạng trans- bền vững sắp xếp chặt khít hơn so
với dạng cis- (dạng trans- vấn giữ nguyên cấu trúc zic-zac của mạch cacbon, dạng cis- phá vỡ cấu trúc zic-zac này).
Bài 2: Dưới đây các giá trị nhiệt độ nóng chảy nhiệt đ sôi của n-pentan neopentan. Giải thích sự khác biệt
nhit độ nóng chy và nhiệt độ sôi giữa các chất này.
n-Pentan
Neopentan
Nhiệt độ sôi (
o
C) 36 9,5
Nhiệt độ nóng chảy (
o
C)
-130 -17
* Nhiệt độ sôi của neopentan thấp hơn n-pentan khi phân t càng nhiều nhánh, tính đối xứng cầu của phân t
càng tăng, diện tích bề mặt phân tử càng giảm, m cho độ bền ơng tác liên phân tử giảm nhit độ sôi trở n
thấp hơn.
* Trái lại, tính đối xứng cầu li làm cho mạng tinh thể chất rắn trở nên đặc khít hơn bền vững hơn, nên nhiệt độ
nóng chảy cao hơn.
Bài tập 3: So sánh và giải thích vắn tắt:
(a) Nhiệt độ sôi của pentan-1-ol, 2-metylbutan-2-ol và 3-metylbutan-2-ol.
(b) Tính tan trong nước của pentan-1,5-diol và pentan-1-ol
(c) Độ mạnh tính axit của CH
4
, C
6
H
5
OH, CH
3
OH, CH
3
COOH, CH
3
SO
2
OH
Giải: (a) Trật tự tăng dần nhiệt độ sôi:
CCH
3
O
H
CH
3
CH
2
CH
3
CHCH
3
CH
3
CH
OH
CH
3
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
OH
Khi số mạch nhánh tăng thì cấu trúc có xu hướng thu gọn trở thành dạng cầu, làm giảm độ bền liên kết liên phân tử.
(b) pentan-1,5-diol tan tốt hơn pentan-1-ol, do có nhiều nhóm -OH tạo được liên kết hidro đa phương, đa chiều hơn.
CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI ĐỘ TAN VÀ TÍNH AXIT-BAZƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI ĐỘ TAN VÀ TÍNH AXIT-BAZƠ - Người đăng: thuyhang10b1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI ĐỘ TAN VÀ TÍNH AXIT-BAZƠ 9 10 62