Ktl-icon-tai-lieu

cơ cấu bánh răng

Được đăng lên bởi Huỳnh Ngọc Thạch
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CO KHÍ

NGUYÊN LÝ MÁY
CHƯƠNG 7:
CƠ CẤU BÁNH RĂNG

Chương 7:
CƠ CẤU BÁNH RĂNG
I. Đại cương
II.Phân loại
III.Thông số hình học của bánh răng
IV.Hệ bánh răng

I. Đại cương


1. Định nghĩa: Là cơ cấu khớp loại
cao dùng để biến đổi hoặc truyền
chuyển động theo nguyên tắc ăn
khớp trực tiếp giữa 2 khâu

II. PHÂN LOẠI





Dựa vào vị trí 2 trục
Dựa vào vị trí tương đối của hai tâm
Dựa vào phương răng
Dựa vào biên dạng răng

TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG TRỤ

BÁNH RĂNG TR Ụ

TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG THANH
RĂNG

BÁNH RĂNG NGHIÊNG

BÁNH RĂNG CHỮ V

BỘ TRUYỀN HAI TRỤC
CHÉO

BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
NÓN

BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN

Trục vít bánh vít

BÁNH RĂNG ĐẶC BIỆT

BÁNH RĂNG CYCLO

BÁNH RĂNG ĐẶC BIỆT

THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA BỘ TRUYỀN
BÁNH RĂNG TRỤ
o2
e
2

ddc
2

o
2

i2

A

i

i1
o
1

c
e
1

e

IV. HỆ BÁNH RĂNG






1. Công dụng:
- Truyền chuyển động cho các trục xa nhau
- Thực hiện tỉ số truyền lớn
2. Phân loại
- Hệ bánh răng thường: các trục của bánh răng
cố định
Hệ bánh răng ngoại luân: có ít nhất 1 đường
trục di động gồm hệ vi sai, hệ hành tinh ( w=2)
3. Quan hệ vận tốc trong hệ bánh răng

Hệ bánh răng thường

HỆ BÁNH RĂNG

Hệ bánh răng

Hệ bánh răng thường

Hệ bánh răng ngoại luân

3. Quan hệ vận tốc trong
hệ bánh răng


Hệ bánh răng thường
Tỉ số truyền: k là số lần ngoại tiếp

i1n   1

k

 Z bi
 Z chu

Dấu + bánh răng 1 và n quay cùng chiều
Dấu - bánh răng 1 và n quay ngược chiều

3. Quan hệ vận tốc trong
hệ bánh răng


c
i12

Hê bánh răng ngoại luân
Đứng trên cần C quan sát
c
1
c
2

 1  c
Z2
 

Z1
  2  c

bánh răng
c
i13

c
1
c
3

hệ có 1 cặp

 1  c 2  c c c
 

i12 i23 Hệ có 2 cặp
 2  c 3  c
bánh răng
 Z 2   Z3 
 
 Z ' 
Z
 1 2



Hệ bánh răng hành tinh

1  c 1  c Z 2 Z 3
i 


'
3   c
 c
Z1 Z 2
c
13

3
Z1
i3c  1 
c
Z3
Nếu Z1 <Z3 : i3c >0 bánh răng
3, cần c quay cùng chiều
Nếu Z1 >Z3 : i3c <0 bánh răng
3, cần c quay ngược chiều
Nếu Z1 =Z3 : i3c =0 bánh răng
3, cần c quay cùng vận tốc

3   c  3   c Z 2 Z1 Z1
i 



1  c
 c
Z3Z 2 Z3
c
31

Cơ cấu bện cáp

Hệ bánh răng vi sai

Hệ bánh răng vi sai
1  c
Z3Z 2
i 

 1
 2  c
Z1 Z 3
1  3
c 4  c 
4 const
2
c
12

Xe chạy thẳng khi ω1 = ω2 = ω4 /2
Xe chạy đường vòng : ω1+ ω2 =const

...
CHƯƠNG 7:
CHƯƠNG 7:
CƠ CẤU BÁNH RĂNG
CƠ CẤU BÁNH RĂNG
NGUYÊN LÝ MÁY
NGUYÊN LÝ MÁY
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CO KHÍ
KHOA CO KHÍ
cơ cấu bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ cấu bánh răng - Người đăng: Huỳnh Ngọc Thạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
cơ cấu bánh răng 9 10 951