Ktl-icon-tai-lieu

cơ lưu chất

Được đăng lên bởi Kiet Tran Tuan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết bị cơ lưu chất và vật liệu rời

Bài báo cáo
THIẾT BỊ CƠ LƯU CHẤT VÀ VẬT LIỆU RỜI
I- Yêu cầu thiết kế:
-Bơm nước thùng thu hồi nước ngưng tụ lên tháp nước nóng.
-Thông số ban đầu: thùng thu hồi có độ chân không tương ứng với nhiệt độ
hơi bão hoà 85oC, tháp cao 12m.
-Năng suất: 3000 l/h
-Yêu cầu: làm việc liên tục ở nhiệt độ cao.
II- Xác định cột áp và chọn loại máy bơm:
1. Tính toán tổn thất đường ống và cột áp toàn phần:
 Đường ống và tổn thất đường ống:
Do làm việc với điều kiện nước nóng nên chọn loại đường ống dẫn nước
nóng cách nhiệt Vesbo (làm bằng hạt nhựa PP-R nguyên chất) đang được bán
trên thị trường.
Dựa vào lưu lượng Q = 3000 (l/h) = 0.000833 (m 3/s), chọn đường kính
ống hút và ống đẩy thích hợp để đạt được vận tốc nước trong ống hút và ống
đẩy phù hợp, tránh hiện tượng xâm thực:
Ống hút có đường kính dhút= 0,032 (m), độ dày 5,4 mm.
Ống đẩy có đường kính dđẩy= 0,025 (m), độ dày 4,2 mm.
4Q

Vận tốc trên đường ống hút: v hut   .d 2 1,036(m / s )
hut
Vận tốc trên đường ống hút:

v day 

4Q
1,698(m / s )
2
 .d day

Giả thiết chiều dài đường ống hút Lhut = 2 m và chiều dài đường ống đẩy
Lday = 15 m.
Các hệ số tổn thất được lấy như sau:
Trên đường ống hút dùng van một chiều có lưới chắn rác
 th 0,5
 vanchan 10

Trên đường ống đẩy có van một chiều (khi bơm dừng máy đột ngột, van
đóng tức thời ngăn không cho nước từ ống đẩy chảy ngược về bơm và bể hút)
 uon 0,29
 khoa 4
 mr 1
 0,03

Tổn thất trên đường ống hút:

-1-

Thiết bị cơ lưu chất và vật liệu rời

hwh ( th   vanchan

2
Lhut v hut
2 (1,036) 2

)
(0,5  10  0,03
)
0,677(m)
d hut 2 g
0,032 2.9,81

Tồn thất trên đường ống đẩy:
hwd ( mr   khoa  2 uon

2
Lday v day
15 (1,698) 2

)
(1  4  2.0,29  0,03
)
3,464( m) T
d day 2 g
0,025 2.9,81

ổn thất trên toàn đường ống:
hw = hwh + hwđ = 0,677 + 3,464 = 4,14 (m)
 Xác định cột áp toàn phần:
Hơi nước trong thùng ngưng tụ là hơi nước bão hoà ở 85 oC nên áp suất
trong thùng là áp suất hơi bão hoà ở 85oC:
p1= 0.59 at = 57879 N/m2
Trong thùng nước nóng, hơi nước có thể ở trạng thái bão hoà 100 oC nên
áp suất trong thùng là áp suất hơi bão hoà ở 100oC:
p2= 1.033 at = 101337,3 N/m2
Quá trình ngưng tụ gián tiếp hơi nước thành nước thường có 3 giai đoạn:
-Làm nguội hơi quá nhiệt xuống nhiệt độ hơi bão hoà.
-Ngưng tụ hơi bão hoà thành nước ở nhiệt độ không đổi.
-Làm nguội nước xuống nhiệt độ cần thiết.
Trong trường hợp này giả sử chỉ xảy ra giai đoạn hai là ngưng tụ hơi bão
hoà 85oC thành nước ở nhiệt độ không đổi là 85...
Thiết bị cơ lưu chất và vật liệu rời
Bài báo cáo
THIẾT BỊ CƠ LƯU CHẤT VÀ VẬT LIỆU RỜI
I- Yêu cầu thiết kế:
-Bơm nước thùng thu hồi nước ngưng tụ lên tháp nước nóng.
-Thông sban đầu: thùng thu hồi có độ chân không tương ứng với nhiệt đ
hơi bão hoà 85
o
C, tháp cao 12m.
-Năng suất: 3000 l/h
-Yêu cầu: làm việc liên tục ở nhiệt độ cao.
II- Xác định cột áp và chọn loại máy bơm:
1. Tính toán tổn thất đường ống và cột áp toàn phần:
Đường ống và tổn thất đường ống:
Do làm việc với điều kiện nước nóng nên chọn loại đường ống dẫn nước
nóng cách nhiệt Vesbo (làm bằng hạt nhựa PP-R nguyên chất) đang được bán
trên thị trường.
Dựa vào lưu lượng Q = 3000 (l/h) = 0.000833 (m
3
/s), chọn đường kính
ống hút ống đẩy thích hợp để đạt được vận tốc nước trong ống hút ống
đẩy phù hợp, tránh hiện tượng xâm thực:
Ống hút có đường kính d
hút
= 0,032 (m), độ dày 5,4 mm.
Ống đẩy có đường kính d
đẩy
= 0,025 (m), độ dày 4,2 mm.
Vận tốc trên đường ống hút:
)/(036,1
.
4
2
sm
d
Q
v
hut
hut
Vận tốc trên đường ống hút:
)/(698,1
.
4
2
sm
d
Q
v
day
day
Giả thiết chiều dài đường ống hút L
hut
= 2 m và chiều dài đường ống đẩy
L
day
= 15 m.
Các hệ số tổn thất được lấy như sau:
Trên đường ống hút dùng van một chiều có lưới chắn rác
10
5,0
vanchan
th
Trên đường ống đẩy van một chiều (khi bơm dừng máy đột ngột, van
đóng tức thời ngăn không cho nước từ ống đẩy chảy ngược về bơm và bể hút)
1
4
29,0
mr
khoa
uon
03,0
Tổn thất trên đường ống hút:
- 1 -
cơ lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ lưu chất - Người đăng: Kiet Tran Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
cơ lưu chất 9 10 176