Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Lê Phong
Số trang: 223 trang   |   Lượt xem: 4189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Biên soạn :

Ts. PHẠM THẾ QUẾ

LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu “Cơ sở dữ liệu” là sách hướng dẫn học tập dùng cho sinh viên hệ đào tạo từ xa
ngành công nghệ thông tin và ngành kỹ thuật viễn thông.
Nội dung của tài liệu bao gồm:
Chương I giới thiệu sự cần thiết tổ chức dữ liệu theo mô hình hệ cơ sở dữ liệu, mục tiêu và
tính độc lập của dữ liệu. Kiến trúc mô hình tổng quát 3 lớp và tính ổn định trong mô hình
quan niệm. Các mô hình truy xuất thông dụng hiện nay.
Chương II giới thiệu tổng quát về các mô hình cơ sở dữ liệu kinh điển và truyền thống. Đó
là các khái niệm cơ bản về mô hình dữ liệu mạng, mô hình phân cấp, mô hình quan hệ và
mô hình thực thể – liên hệ. Một mô hình CSDL phải có khả năng biểu diễn thực thể và liên
kết giữa các thực thể, là cách nhìn và cách biểu diễn các liên kết của người sử dụng.
Chương III trình bày những khái niệm cơ bản về lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ do E.F
Codd đề xuất. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng trên cơ sở toán học chặt chẽ
và logic, có tính độc lập dữ liệu cao và có cấu trúc biểu diễn đơn giản.
Chương IV giới thiệu quá trình chuẩn hoá dữ liệu, là quá trình tách không tổn thất thông tin
các quan hệ chưa chuẩn hoá về các quan hệ có dạng chuẩn 3NF và Boye –Codd theo nghĩa
các quan hệ gốc được khôi phục chính xác từ các phép kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu,
với giả thiết các phụ thuộc dữ liệu là các phụ thuộc hàm.
Chương V đề cập đến các ngôn ngữ con thao tác dữ liệu: ngôn ngữ con dữ liệu dựa trên đại
số quan hệ, ngôn ngữ có cấu trúc SQL truy vấn dữ liệu.
Chương VI đề cập tới một số phương pháp tối ưu hoá câu hỏi, sao cho tăng tốc độ thực hiện
và tối ưu hoá bộ nhớ.
Cuối cùng là chương VII, nội dung của chương này trình bày sự cần thiết phải bảo vệ an
toàn cơ sở dữ liệu. “An toàn” dữ liệu nghĩa là các hệ cơ sở dữ liệu cần phải được bảo vệ
chống truy nhập trái phép sửa đổi hay phá hoại dữ liệu. Các hệ thống dữ liệu cần thiết phải
bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu.
Tài liệu”Cơ sở dữ liệu” không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý thuyết mà còn trình
bày một số kỹ năng cần thiết để thiết kế và cài đặt các hệ cơ sở dữ liệu cụ thể. Hy vọng sẽ
có ích cho sinh viên và những người muốn xây dựng các hệ thống tin học ứng dụng phục vụ
cho sản xuất, quản lý trong các doanh nghiệp. Có thể còn nhiều thiếu sót trong biên soạn,
tôi vẫn mạn...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
CƠ S D LIU
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu - Người đăng: Lê Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
223 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu 9 10 318