Ktl-icon-tai-lieu

CON ĐƯỜNG ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi Huy Van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CON ĐƯỜNG ĐẠI HỌC

Nhàx
uấ
tbả
nTr
ườngHọcS
ố

Thá
ng1Nă
m 201
3

Đặt ẩn phụ không hoàn toàn
Nguyễn Thanh Trà

Trong các kì thi nói chung và thi ĐH nói
riêng. Ta hay gặp những bài toán với một đại
lượng khó xử lý (căn thức, biểu thức với số
mũ). Khi đó, một ý tưởng tự nhiên là đặt biểu
thức đó bằng một ẩn mới. Điều đó làm đơn
giản phương trình để dễ nhìn nhận. Sau đó, ta
tìm các mối liên hệ giữa ẩn mới và ẩn ban đầu
để được phương trình đơn giản hơn.
Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên
Ví dụ 1. Giải phương trình:

Ta nhìn nhận lại phương trình theo một góc
độ khác. Ta xét cách giải phương trình:
y 2 − (x + 1)y + 2(x − 1)
Xét ∆ = (x + 1)2 − 8(x − 1) = x2 − 6x + 9 =
(x − 3)2 .
Như thế, phương trình có nghiệm:
√
y=2
y = (x + 1 + √∆)/2
⇒
y =x−1
y = (x + 1 − ∆)/x

√
(x + 1) x2 − 2x + 3 = x2 + 1

Nhận xét rằng, nếu ∆ là một bình phương của
một biểu thức thì ta có thể biểu diễn biến x
theo y. Và khi xét phương trình ta sẽ có phương
√
trình mới với bậc nhỏ hơn phương trình ban
Lời giải. Đặt
x2 − 2x + 3 = y. Khi đó
đầu.
phương trình trở thành:
Chúng ta có một số bài toán tương tự.
(x + 1)y = x2 + 1

Ví dụ 2. Giải phương trình:

⇔ x2 − 3x + 2 − (x + 1)y + (2x − 2) = 0

√
x2 + 7x = (2x + 1) x2 + x + 6

⇔ y 2 − (x + 1)y + 2(x − 1)
= 0 ⇔ y 2 − 2y − (x − 1)y + 2(x − 1) = 0

Ví dụ 3. Giải phương trình:

⇔ y(y − 2) − (x − 1)(y − 2) = 0
⇔ (y − 2)(y − x + 1) = 0 ⇔

√
(x + 1)2 = x x2 + x + 1

y=2
y =x−1

Ví dụ 4. Giải phương trình:

x2 − 2x + 3 = 4
x2 − 2x + 3 = x2 − 2x + 1
√
⇔x=1± 2

⇔

Vậy nghiệm của phương trình là x ∈ {1 ±

√
3
2x3 − x2 + 9x − 2 = (x2 − 3x + 3) 2x3 + 6x
√

2}

Ví dụ 5. Giải phương trình:
√
x3 + 6x2 − 2x + 3 = (5x − 1) x3 + 3

√
Từ việc đặt y = x2 − 2x + 3 và thay x2 − Tuy nhiên, chúng ra sẽ gặp khó khăn khi đến
2x + 3 = y 2 vào phương trình ban đầu, ta được với bài toán sau đây?
phương trình bậc 2. Sau đó coi đây là phương
trình bậc 2 theo ẩn y, giải phương trình này Ví dụ 6. Giải phương trình:
ta tính được x theo y (hai phương trình có bậc
√
10x2 + 3x + 1 = (1 + 6x) x2 + 3
nhỏ hơn).

1

Vẫn như tư tưởng bài toán trước, đặt Ta hãy thử với một bài toán nữa:
√
x2 + 3 = y. Phương trình đã cho trở thành:
Ví dụ 7. Giải phương trình:
√
10x2 + 3x + 1 = (1 + 6x)y
x2 + 12x + 2 = (x − 2) x2 + 8x + 1
√
Đến đây, ta phân vân không biết nên thay y 2 =
Đặt x2 + 8x + 1 = y. Ta tìm số a thích
x2 + 3 hay 2y 2 = 2x2 + 6. Vậy ta sẽ tìm a thích hợp:
hợp để cộng vào hai vế:
√
x2 + 12x + 2 = (x − 2) x2 + 8x + 1
10x2 + 3x + 1 = (1 + 6x)y
⇔ x2 + 12x + 2 = (x − 2)y
⇔ a(x2 + 3) + 10x...
CON ĐƯNG ĐI HC
Nhà xut bn Trưng Hc S
Tháng 1 Năm 2013
CON ĐƯỜNG ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CON ĐƯỜNG ĐẠI HỌC - Người đăng: Huy Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
CON ĐƯỜNG ĐẠI HỌC 9 10 386