Ktl-icon-tai-lieu

con lắc đơn

Được đăng lên bởi Câulạcbộ Giasưkinhtế
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LÝ 12 – CON LẮC ĐƠN – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Mục lục
Dạng 1: Vận tốc và lực căng T trong dao động con lắc đơn ...................................................................2
Dạng 2:Nhanh chậm đồng hồ ...................................................................................................................2
Dạng 3: Tăng giảm chiều dài con lắc ......................................................................................................3
Dạng 4: Tăng giảm khối lương con lắc đơn .............................................................................................3
Dạng 5: Lập phương trình dao động ........................................................................................................3
Dạng 6: Công thức chu kỳ, tần số ............................................................................................................5
Dạng 7: Bài toán va chạm trong chuyển động con lắc đơn .....................................................................5
Dạng 8: Chu kỳ trùng phùng của con lắc .................................................................................................5
Dang 9: Con lắc đơn chuyển động trong lực lạ .......................................................................................6
Dạng 10: Bài toán dao động điều hòa gắn với chuyền động của con lắc đơn .........................................7
Dạng 11: Năng lượng con lắc đơn ...........................................................................................................7

HONGMINHBKA@GMAL.COM – SDT: 0974 876 295

1

VẬT LÝ 12 – CON LẮC ĐƠN – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Dạng 1: Vận tốc và lực căng T trong dao động con lắc đơn
Câu 1. Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng 100g, dây dài 80 Cm dao động tại nơi có g =10m/s2. Ban đầu lệch
vật khỏi phương thẳng đứng một góc 100 rồi thả nhẹ. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc và lực căng dây là :
A.  0,24m/s và 1N.
B.  0, 24 m/s và 1,03N. C. 0, 24 m/s và 1,03N.
D. 5,64m/s và
2,04N.
Câu 2. Một con lắc đơn có vật có khối lượng 100g, chiều dài dây l = 40 Cm. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc
300 rồi buông tay. Lấy g =10m/s2. Lực căng dây khi vật qua vị trí cao nhất là:
A. 0,2N
B. 3 / 5 N
C. 3 / 2 N
D. 0,5N
Câu 3. Một con lắc đơn: vật có khối lượng 200g, dây dài 50 Cm dao động tại nơi có g =10m/s2. Ban đầu lệch vật
khỏi phương thẳng đứng một góc 100 rồi thả nhẹ. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc 50 thì vận tốc và lực căng dây là :
A.  0,34m/s và 2,04N. B.  0,34m/s và 2N....
HONGMINHBKA@GMAL.COM SDT: 0974 876 295
1
VẬT LÝ 12 – CON LẮC ĐƠN – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Mc lc
Dạng 1: Vận tốc và lực căng T trong dao động con lắc đơn ................................................................... 2
Dạng 2:Nhanh chậm đồng hồ ................................................................................................................... 2
Dạng 3: Tăng giảm chiều dài con lắc ...................................................................................................... 3
Dạng 4: Tăng giảm khối lương con lắc đơn ............................................................................................. 3
Dạng 5: Lập phương trình dao động ........................................................................................................ 3
Dạng 6: Công thức chu kỳ, tần số ............................................................................................................ 5
Dạng 7: Bài toán va chạm trong chuyển động con lắc đơn ..................................................................... 5
Dạng 8: Chu kỳ trùng phùng của con lắc ................................................................................................. 5
Dang 9: Con lắc đơn chuyển động trong lực lạ ....................................................................................... 6
Dạng 10: Bài toán dao động điều hòa gắn với chuyền động của con lắc đơn ......................................... 7
Dạng 11: Năng lượng con lắc đơn ........................................................................................................... 7
con lắc đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
con lắc đơn - Người đăng: Câulạcbộ Giasưkinhtế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
con lắc đơn 9 10 323