Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ may

Được đăng lên bởi sea.duckling
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 15940 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Công nghệ may

Trang 1

BÀI 1: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
1.Đường may can:
a) Khái niệm:
- Là đường may tới trên máy, dùng để may 2 hoặc nhiều lớp vải với nhau như ráp
sườn áo, vai áo…
b) Sản phẩm áp dụng: thường áp dụng may sườn áo sườn tay, sườn quần…
c) Qui trình thực hiện:
- B1: Chuẩn bị chi tiết.
- B2: May đường may can.
- B3: Ủi rẻ đường may.
d) Các sai hỏng thường gặp:
Một số sai hỏng:
- Đường may bị nhăn.
- Đường may không thẳng.
Nguyên nhân:
- Chỉ quá căng, vải với kim không phù hợp.
- Không canh đều đường may khi may.
Biện pháp khắc phục:
- Phải chỉnh chỉ trước khi may, và chọn chỉ với kim cho phù hợp.
- Phải canh đều đường may khi may.
2. Đường may diễu:
a) Khái niệm:
- Được sử dụng trên đường may can. Thường được áp dụng để may đè mívải ( bâu
sơ mi, quần, áo jean…). Tùy theo sản phẩm mà người ta may diễu lớn nhỏ.
b) Sản phẩm áp dụng: thường dùng để diễu vòng nách áo sơ mi, quần jean, áo
khoác…
c) Qui trình thực hiện:
- B1: Chuẩn bị chi tiết.
- B2: May đường may thứ nhất.
- B3: May đường may thứ 2.
d) Các sai hỏng thường gặp:
Một số sai hỏng:
- Đường may bị nhăn.
- Đường may không thẳng
- Đường diễu bị nhăn, vặn, không êm.
Nguyên nhân:
- Chỉ quá căng, vải với kim không phù hợp.

Công nghệ may

Trang 2

- Không canh đều đường may khi may.
- Do không vuốt cho mép vải êm trước khi may đường may đều.
Biện pháp khắc phục:
- Phải chỉnh chỉ trước khi may, và chọn chỉ với kim cho phù hợp.
- Phải canh đều đường may khi may.
- Phải vuốt cho mép vải êm trước khi may đường may đều.
3. Đường may lộn:
a) Khái niệm: là đường may dựa trên đường may can, sau đó ta lộn gấp dấu mép
vải vào trong may tiếp một đường nữa.
b) Sản phẩm áp dụng: thường áp dụng để may sườn quần, sườn áo khi không vắt
sổ.
c) Qui trình thực hiện:
- B1: Chuẩn bị chi tiết
- B2: May đường may thứ nhất.
- B3: May đường may thứ 2.
d) Các sai hỏng thường gặp:
Một số sai hỏng:
- Đường may bị nhăn.
- Đường may không thẳng.
Nguyên nhân:
- Chỉ quá căng, vải với kim không phù hợp.
- Không canh đều đường may khi may.
- Do không vuốt cho mép vải êm trước khi may đường may đều.
Biện pháp khắc phục:
- Phải chỉnh chỉ trước khi may, và chọn chỉ với kim cho phù hợp.
- Phải canh đều đường may khi may.
- Phải vuốt cho mép vải êm trước khi may đường may đều.

Công nghệ may

Trang 3

BÀI 2: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI
I. Nội dung:
1. Túi không nắp
a) Sản phẩm áp dụng: thường áp dụng trên áo sơ mi nam, nữ, túi sau quần tây nữ
…
b) Hình dáng sản phẩm:

c) Chi tiết may 1 túi
- Túi x 1
- Keo miệng túi x 1
- ...
Công nghệ may Trang 1
BÀI 1: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
1.Đường may can:
a) Khái niệm:
- Là đường may tới trên máy, dùng để may 2 hoặc nhiều lớp vải với nhau như ráp
sườn áo, vai áo…
b) Sản phẩm áp dụng: thường áp dụng may sườn áo sườn tay, sườn quần…
c) Qui trình thực hiện:
- B1: Chuẩn bị chi tiết.
- B2: May đường may can.
- B3: Ủi rẻ đường may.
d) Các sai hỏng thường gặp:
Một số sai hỏng:
- Đường may bị nhăn.
- Đường may không thẳng.
Nguyên nhân:
- Chỉ quá căng, vải với kim không phù hợp.
- Không canh đều đường may khi may.
Biện pháp khắc phục:
- Phải chỉnh chỉ trước khi may, và chọn chỉ với kim cho phù hợp.
- Phải canh đều đường may khi may.
2. Đường may diễu:
a) Khái niệm:
- Được sử dụng trên đường may can. Thường được áp dụng để may đè mívải ( bâu
sơ mi, quần, áo jean…). Tùy theo sản phẩm mà người ta may diễu lớn nhỏ.
b) Sản phẩm áp dụng: thường dùng để diễu vòng nách áo mi, quần jean, áo
khoác…
c) Qui trình thực hiện:
- B1: Chuẩn bị chi tiết.
- B2: May đường may thứ nhất.
- B3: May đường may thứ 2.
d) Các sai hỏng thường gặp:
Một số sai hỏng:
- Đường may bị nhăn.
- Đường may không thẳng
- Đường diễu bị nhăn, vặn, không êm.
Nguyên nhân:
- Chỉ quá căng, vải với kim không phù hợp.
Công nghệ may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ may - Người đăng: sea.duckling
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Công nghệ may 9 10 213