Ktl-icon-tai-lieu

Crossword

Được đăng lên bởi Thanh Tâm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
The Future Of Education
Student’s name:……………………..…………..

Class: Teen5/1

1

2

3

6

9

4

7

10

5

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27
29

32
33

Page 1

take

swim

catch

begin

speak

buy

get

sing

eat

do

feed

bring

ride

know

drink

run

go

put

are

hit

throw

fly

write

have

make

become am

30

31

Mr. Thanh Nam

28

sleep

see

wear

read

sell

The Future Of Education
The end

Mr. Thanh Nam

Page 2

...
The Future Of Educaon
Student’s name:……………………..………….. Class: Teen5/1
1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21 22 23
24
25 26 27 28
29 30
31 32
33
Mr. Thanh Nam Page 1
sleep take
swim catch
begin speak
buy get
sing eat
do feed
bring ride
know drink
run go
put are
hit throw
!y write
have make
become am
see wear
read sell
Crossword - Trang 2
Crossword - Người đăng: Thanh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Crossword 9 10 18