Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông

Được đăng lên bởi Bí Đao
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3632 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông.
Cập nhật lúc: 10:24 26/11/2013
Nghề giáo là một nghề đặc biệt. Hàng ngày, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với
các em học sinh – những người không cùng lứa tuổi, thế hệ…với chúng ta. Những
quan sát hàng ngày cho thấy các em - ở lứa tuổi học sinh THPT thông mà chúng
ta đang trực tiếp giảng dạy có những rung cảm và những suy nghĩ không giống
người lớn. Vì vậy, một vấn đề đặt ra là chúng ta phải hiểu được các em hiện có
những gì, có thể làm được gì, các em sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có được gì
trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi. Có hiểu được những điều đó ta
mới hiểu được nguyên nhân của những phẩm chất tâm lý đặc trưng cho nhân
cách. Mặt khác, ở mỗi lứa tuổi có những thuận lợi và khó khăn riêng, đòi hỏi ta
phải có phương pháp giáo dục thích hợp với từng lứa tuổi và từng cá nhân. Trong
quá trình dạy học và giáo dục nếu ta không chú ý tới điều đó thì dù người giáo
viên có am hiểu khoa học đến đâu cũng khó có thể đạt được kết quả tốt trong
công tác sư phạm của mình
ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I.

VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA LỨA TUỔI HỌC SINH THPT

Học sinh THPT còn gọi là tuổi thanh niên, là giai đoạn phát triển bắt đầu từ lúc
dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi người lớn. Tuổi thanh niên được tính từ 15 đến
25 tuổi, được chia làm 2 thời kì:
+ Thời kì từ 15-18 tuổi: gọi là tuổi đầu thanh niên
+ Thời kì từ 18-25 tuổi: giai đoạn hai của tuổi thanh niên (thanh niên sinh viên)
Tuổi thanh niên cũng thể hiện tính chất phức tạp và nhiều mặt của hiện tượng,
nó được giới hạn ở hai mặt: sinh lí và tâm lý. Đây là vấn đề khó khăn và phức tạp vì
không phải lúc nào nhịp điệu và các giai đoạn của sự phát triển tâm sinh lý cũng trùng
hợp với các thời kỳ trưởng thành về mặt xã hội. Có nghĩa là sự trưởng thành về mặt
thể chất, nhân cách trí tuệ, năng lực lao động sẽ không trùng hợp với thời gian phát
triển của lứa tuổi. Chính vì vậy mà các nhà tâm lý học Macxit cho rằng: Khi nghiên
cứu tuổi thanh nên thì cần phải kết hợp với quan điểm của tâm lý học xã hội và phải
tính đến quy luật bên trong của sự phát triển lứa tuổi. Do sự phát triển của xã hội nên
sự phát triển của trẻ em ngày càng có sự gia tốc, trẻ em lớn nhanh hơn và sự tăng
trưởng đầy đủ diễn ra sớm hơn so với các thế hệ trước, nên tuổi dậy thì bắt đầu và kết
thúc sớm hơn khoảng 2 năm. Vì vậy, tuổi thanh niên cũng bắt đầu sớm hơn. Nhưng
việc phát triển tâm lý của tuổi thanh niên không chỉ phụ thuộc vào giới hạn lứa tuổi,
mà trước hết...
Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông.
Cập nhật lúc: 10:24 26/11/2013
Nghề giáo là một nghề đặc biệt. Hàng ngày, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với
các em học sinh – những người không cùng lứa tuổi, thế hệ…với chúng ta. Những
quan sát hàng ngày cho thấy các em - ở lứa tuổi học sinh THPT thông mà chúng
ta đang trực tiếp giảng dạy có những rung cảm và những suy nghĩ không giống
người lớn. Vì vậy, một vấn đề đặt ra là chúng ta phải hiểu được các em hiện có
những gì, có thể làm được gì, các em sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có được gì
trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi. Có hiểu được những điều đó ta
mới hiểu được nguyên nhân của những phẩm chất tâm lý đặc trưng cho nhân
cách. Mặt khác, ở mỗi lứa tuổi có những thuận lợi và khó khăn riêng, đòi hỏi ta
phải có phương pháp giáo dục thích hợp với từng lứa tuổi và từng cá nhân. Trong
quá trình dạy học và giáo dục nếu ta không chú ý tới điều đó thì dù người giáo
viên có am hiểu khoa học đến đâu cũng khó có thể đạt được kết quả tốt trong
công tác sư phạm của mình
ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA LỨA TUỔI HỌC SINH THPT
Học sinh THPT còn gọi là tuổi thanh niên, là giai đoạn phát triển bắt đầu từ lúc
dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi người lớn. Tuổi thanh niên được tính từ 15 đến
25 tuổi, được chia làm 2 thời kì:
+ Thời kì từ 15-18 tuổi: gọi là tuổi đầu thanh niên
+ Thời kì từ 18-25 tuổi: giai đoạn hai của tuổi thanh niên (thanh niên sinh viên)
Tuổi thanh niên cũng thể hiện tính chất phức tạp và nhiều mặt của hiện tượng,
nó được giới hạn ở hai mặt: sinh lí và tâm lý. Đây là vấn đề khó khăn và phức tạp vì
không phải lúc nào nhịp điệu và các giai đoạn của sự phát triển tâm sinh lý cũng trùng
hợp với các thời kỳ trưởng thành về mặt xã hội. Có nghĩa là sự trưởng thành về mặt
thể chất, nhân cách trí tuệ, năng lực lao động sẽ không trùng hợp với thời gian phát
triển của lứa tuổi. Chính vì vậy mà các nhà tâm lý học Macxit cho rằng: Khi nghiên
cứu tuổi thanh nên thì cần phải kết hợp với quan điểm của tâm lý học xã hội và phải
tính đến quy luật bên trong của sự phát triển lứa tuổi. Do sự phát triển của xã hội nên
sự phát triển của trẻ em ngày càng có sự gia tốc, trẻ em lớn nhanh hơn và sự tăng
trưởng đầy đủ diễn ra sớm hơn so với các thế hệ trước, nên tuổi dậy thì bắt đầu và kết
thúc sớm hơn khoảng 2 năm. Vì vậy, tuổi thanh niên cũng bắt đầu sớm hơn. Nhưng
việc phát triển tâm lý của tuổi thanh niên không chỉ phụ thuộc vào giới hạn lứa tuổi,
mà trước hết là do điều kiện xã hội (vị trí của thanh niên trong xã hội; khối lượng tri
thức, kỹ năng kỹ xảo mà họ nắm được và một loạt nhân tố khác…) có ảnh hưởng đến
sự phát triển lứa tuổi. Trong thời đại ngày nay, hoạt động lao động và xã hội ngày
càng phức tạp, thời gian học tập của các em kéo dài làm cho sự trưởng thành thực sự
về mặt xã hội càng đến chậm. Do đó có sự kéo dài của thời kì tuổi thanh niên và giới
hạn lứa tuổi mang tính không xác định (ở mặt này các em được coi là người lớn,
Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông - Người đăng: Bí Đao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông 9 10 37