Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học trò

Được đăng lên bởi Hướng Dương
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ LỨA TUỔI CỦA HỌC
TRÒ-CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG QUAN HỆ THẦY- TRÒ
“Tài liệu sưu tầm”
PGS.TS. Võ Thị Minh Chí
Viện Nghiên cứu Sư phạm - ĐHSPHN
1. Đặt vấn đề:
Ngày nay, với quan điểm dạy học hướng vào người học, thì việc phải hiểu đối tượng mà người thầy
đang tác động vào học sinh, là điều vô cùng cần thiết, không chỉ cho công việc dạy học, mà cho cả
công tác giáo dục. Trong một vài năm gần đây, do tác động của nhiều yếu tố, vấn đề quan hệ thầy- trò
không được tuân thủ,
không mang tính chất đạo lý bị phanh phui trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài việc thể
hiện tính dân chủ trong đưa tin, các sự việc được đề cập đến đã phản ánh tính “có vấn đề”, liên quan
đến quan hệ thầy- trò trong các nhà trường phổ thông hiện nay. Vấn đề được đề cập đến ở trên không
phải là mới, chưa phải là phổ biến song, từ góc độ nghiên cứu, quản lý, các nhà khoa học cần phải quan
tâm hơn.
Một thực tế hết sức đơn giản là, sự phát triển của đứa trẻ ngày nay diễn ra theo các giai đoạn hoàn toàn
khác so với trẻ 15 năm trước: tổ chức não và cơ thể điều khiển hành vi của con người được sinh ra bằng
con đường tự nhiên (được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ đến 1 tuổi, thích nghe kể các câu chuyện cổ tích,
thích được học các câu thơ, các câu đồng dao do Ông, Bà truyền miệng…), chắc chắn, về nguyên tắc,
sẽ khác với những đứa trẻ được sinh ra do sự trợ giúp của “mổ đẻ”, hoặc nhờ sự “kích thích” (đẻ chỉ
huy), phần lớn lại được nuôi dưỡng một cách nhân tạo (nghĩa là bỏ qua giai đoạn tác động với bầu sữa
của người mẹ), lớn lên trong môi trường máy vi tính. Mỗi một con người trong số này sẽ có “tiếng nói”
của cơ thể, của não theo cách riêng của mình. Xin được phép không bình luận về cái tốt và chưa tốt ở
hai cách sống trên, nhưng rõ ràng là, mỗi con người trong số họ đều cần đến sự tích cực hoá các hệ
thống não khác nhau, dẫn đến sự cố kết có quy luật, theo giai đoạn, của tổ hợp các vùng xác định trên
não, điều khiển hành vi, các hoạt động, đời sống tâm lý nói chung ở con người; Trong khi đó, yêu cầu
mà xã hội đặt ra cho đứa trẻ vẫn không thay đổi.
Với những lý do nêu trên, có thể nhận thấy, phải hiểu được tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ nói chung, của
học trò “hôm nay” nói riêng, là điều cần thiết, với tư cách là một yếu tố, điều kiện “Cần”. Trong bài

viết này, xin phép dừng ở những đặc điểm Tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở (THCS)
ngày nay.
2. Các đặc điểm tâm sinh lý cơ bản ở học sinh THCS:
2.1. Các đặc điểm tâm sinh lý cần chú ý và những rối loạn có thể xảy ra v...
HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ LỨA TUỔI CỦA HỌC
TRÒ-CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG QUAN HỆ THẦY- TRÒ
“Tài liệu sưu tầm”
PGS.TS. Võ Thị Minh Chí
Viện Nghiên cứu Sư phạm - ĐHSPHN
1. Đặt vấn đề:
Ngày nay, với quan điểm dạy học hướng vào người học, thì việc phải hiểu đối tượng mà người thầy
đang tác động vào học sinh, điều cùng cần thiết, không chỉ cho công việc dạy học, cho cả
công tác giáo dục. Trong một vài năm gần đây, do tác động của nhiều yếu tố, vấn đ quan hệ thầy- trò
không được tuân thủ,
không mang tính chất đạo bị phanh phui trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài việc thể
hiện tính dân chủ trong đưa tin, các sự việc được đề cập đến đã phản ánh tính “có vấn đề”, liên quan
đến quan hệ thầy- trò trong các nhà trường phổ thông hiện nay. Vấn đề được đề cập đến trên không
phải là mới, chưa phải là phổ biến song, từ góc độ nghiên cứu, quản lý, các nhà khoa học cần phải quan
tâm hơn.
Một thực tế hết sức đơn giản là, sự phát triển của đứa trẻ ngày nay diễn ra theo các giai đoạn hoàn toàn
khác so với trẻ 15 năm trước: tổ chức não và cơ thể điều khiển hành vi của con người được sinh ra bằng
con đường tự nhiên ược nuôi dưỡng bằng sữa mẹ đến 1 tuổi, thích nghe kể các câu chuyện cổ tích,
thích được học các câu thơ, các câu đồng dao do Ông, truyền miệng…), chắc chắn, về nguyên tắc,
sẽ khác với những đứa trẻ được sinh ra do sự trợ giúp của mổ đẻ”, hoặc nhờ sự “kích thích” (đẻ chỉ
huy), phần lớn lại được nuôi dưỡng một cách nhân tạo (nghĩa là bỏ qua giai đoạn tác động với bầu sữa
của người mẹ), lớn lên trong môi trường máy vi tính. Mỗi một con người trong số này sẽ có “tiếng nói”
của thể, của não theoch riêng của mình. Xin được phép không bình luận về cái tốt chưa tốt
hai cách sống trên, nhưng ràng là, mỗi con người trong số họ đều cần đến sự tích cực hoá các hệ
thống não khác nhau, dẫn đến sự cố kết quy luật, theo giai đoạn, của tổ hợp các vùng xác định trên
não, điều khiển hành vi, các hoạt động, đời sống tâm nói chung con người; Trong khi đó, yêu cầu
mà xã hội đặt ra cho đứa trẻ vẫn không thay đổi.
Với những do u trên, thể nhận thấy, phải hiểu được tâm sinh lứa tuổi của trẻ nói chung, của
học trò “hôm nay” nói riêng, điều cần thiết, với cách một yếu tố, điều kiện “Cần”. Trong bài
Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học trò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học trò - Người đăng: Hướng Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học trò 9 10 71