Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Được đăng lên bởi Thuận Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nộidung:
A.Làmquen_xâydựngnộiquylớphọc
B.MộtsốvấnđềchungcủaHoạtđộngTNST
C.TổchứcHĐ TNSTtrongtrườngtrunghọc
D.ĐánhgiáHĐ TNSTcủahọcsinhtrunghọc
E.HỗtrợthôngtintrựctuyếntrongtổchứcHĐ TNST
F.Thựchành:ThiếtkếnộidungchươngtrìnhHĐ TNST

ĐÁNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG
TẠO CUẢ HỌC SINH TRUNG HỌC

Mô hình tảng băng
về cấu trúc năng lực
1.
Làm

2.

Hànhvi
(quansátđược)

Kiếnthức
Kỹnăng

Suynghĩ

Tháiđộ
Chuẩn,giátrị,niềmtin

3.Mongmuốn

Độngcơ
Nétnhâncách
Tưchất

Thếnàolàđánhgiátheonănglực?

-

Đánhgiátheonănglựclàquátrìnhthuthậpthôngtin,phântíchvàxửlýthôngtin,giảithíc
hthựctrạngviệcđạtmụctiêuGD,tìmhiểunguyênnhân,ranhữngQĐSPgiúphshọctậpn
gàycàngtiếnbộ
Đánhgiátheonănglựclàđánhgiákiếnthức,kỹnăngvàtháiđộtrongbốicảnhcóýnghĩa(L
eenpil, 2001);

-Đánhgiátheonănglựcđượccoilàbướcpháttriểncaohơnsovớiđánhgiákiếnthức,kỹnăng.

So sánh sự khác biệt: đánh giá năng lực người học và
đánh giá kiến thức, kĩ năng người học
Tiêuchí so

Đánh giá năng lực

sánh

Đánh giá kiến thức, kĩ năng

1. Mục đích chủ

- Đánh giá khả năng học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào

- Xác định việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục

yếu nhất

giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

- Đánh giá, xếp hạng giữa những người học với nhau

- Vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

2. Ngữ cảnh

- Gắn với ngữ cảnh học tập và thực tiễn cuộc sống của học sinh.

đánh giá

- Gắn với nội dung học tập (những kiến thức, kĩ năng, thái độ) được học trong
nhà trường

- Những kiến thức, kĩ năng, thái độ ở nhiều môn học, nhiều hoạt động giáo dục và

- Những kiến thức, kĩ năng, thái độ ở một môn học cụ thể

3. Nội dung

những trải nghiệm của bản thân học sinh trong cuộc sống xã hội (tập trung vào

- Qui chuẩn theo việc người đó có đạt hay không một nội dung đã được học

đánh giá

năng lực thực hiện)
- Qui chuẩn theo các mức độ phát triển năng lực của người học

4. Công cụ đánh

- Nhiệm vụ, bài tập trong tình huống bối cảnh thực

- Câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ trong tình huống hàn lâm hoặc tình huống thực

5. Thời điểm

- Đánh giá ở mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong

- Thường diễn ra ở những thời điểm nhất định trong quá trình dạy học, đặc biệt

đánh giá

khi học.

là: trước và sau khi dạy.

6. Kết quả đánh

- Năng lực người học phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ hoặc bài tập đã hoàn

- Năng lực người học phụ thuộc vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay bài tập đã

giá

thành.

hoàn thành.

- Thực hiện được nhiệm vụ càng khó và phức...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Người đăng: Thuận Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo 9 10 17