Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án câu hỏi cuộc thi biển đảo tổ quốc em

Được đăng lên bởi ruaconda07tt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 15804 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI DỰ THI
“CUỘC THI BIỂN ĐẢO, TỔ QUỐC EM”
* Câu 1: Em cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn
vào ngày, tháng, năm nào ? Nước ta có khoảng bao nhiêu đảo lớn, nhỏ ? Hãy
kể tên hai quần đảo xa bờ nhất nước ta và các quần đảo đó thuộc tỉnh nào ?
Trả lời
Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Luật có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Nước ta có khoảng trên 3.000 đảo lớn nhỏ, các đảo phân bố từ Bắc xuống
Nam, nhưng chủ yếu tập trung ở vùng biển ven bờ Bắc bộ và Nam bộ. Trong đó
các tỉnh, thành phố có nhiều đảo nhất phải kể đến là Quảng Ninh (2.078 đảo), Hải
Phòng (243 đảo), Kiên Giang(157 đảo), Khánh Hòa (103đảo) Hai quần đảo xa bờ
nhất của nước ta là quần đảo Hoàng Sa (thuộc Thành phố Đà Nẵng) và Quần đảo
Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa).
* Câu 2: Nếu đi trên một con tàu dọc theo bờ biển với vận tốc 20 hải lý / giờ
thì sau bao lâu em sẽ đi hết chiều dài của bờ biển Việt Nam ?
Nước ta có bờ biển dài 3.260 km. Diện tích biển hơn 1 triệu km2, gấp ba lần
diện tích đất liền (1 triệu km2 biển/ 330.363 km2 đất liền).
Trả lời
Với bờ biển dài 3.260 km kéo dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thì nước ta
cứ 100 km2 đất liền có 1km bờ biển (trung bình của thế giới là 600km2 đất liền/
1km bờ biển). Và với tỷ lệ 1 hải lý = 1,852 km (1.852 m), các bạn sẽ tính được thời
gian bao lâu để đi hết bờ biển Việt Nam trên con tàu có tốc độ 20 hải lý/ giờ.
* Câu 3: Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên
nhiên thế giới? Vịnh đó được công nhận vào ngày, tháng, năm nào ? Vì sao
được công nhận ?
Trả lời
Vịnh biển được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là Vịnh
Hạ Long thuộc Tỉnh Quảng Ninh của nước ta. Hạ Long đã được UNESCO hai lần
công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/12/1994, Vịnh Hạ Long được
công nhận về giá trị về thẩm mỹ. Ngày 2/12/2000, Vịnh Hạ Long được công nhận
về giá trị địa chất, địa mạo.
Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới bởi vì Vịnh Hạ Long
(vịnh nơi rồng đáp xuống) là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu
vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm vùng biển đảo thuộc thành phố Hạ Long,
Thành phố Cẩm Phả, thành phố Hải Phòng và một phần của huyện đảo Vân Đồn.
Là trung tâm của một khu vực rộng lớn có những yếu tố ít nhiều tương đồng
về địa chất, địa mạo, cảnh quan, khí hậu và văn hóa, với vịnh Bái Tử Long phía
Đông Bắc và quần đảo Cát Bà phía Tây Nam, vịnh Hạ Long giới hạn trong diện
tích...
BÀI DỰ THI
“CUỘC THI BIỂN ĐẢO, TỔ QUỐC EM”
* Câu 1: Em cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn
vào ngày, tháng, năm nào ? Nước ta khoảng bao nhiêu đảo lớn, nhỏ ? Hãy
kể tên hai quần đảo xa bờ nhất nước ta và các quần đảo đó thuộc tỉnh nào ?
Trả lời
Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Luật hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Nước ta khoảng trên 3.000 đảo lớn nhỏ, các đảo phân bố từ Bắc xuống
Nam, nhưng chủ yếu tập trung vùng biển ven bờ Bắc bộ Nam bộ. Trong đó
các tỉnh, thành phố nhiều đảo nhất phải kể đến Quảng Ninh (2.078 đảo), Hải
Phòng (243 đảo), Kiên Giang(157 đảo), Khánh a (103đảo) Hai quần đảo xa bờ
nhất của nước ta quần đảo Hoàng Sa (thuộc Thành phố Đà Nẵng) Quần đảo
Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa).
* Câu 2: Nếu đi trên một con tàu dọc theo bờ biển với vận tốc 20 hải lý / giờ
thì sau bao lâu em sẽ đi hết chiều dài của bờ biển Việt Nam ?
Nước ta bờ biển dài 3.260 km. Diện tích biển hơn 1 triệu km2, gấp ba lần
diện tích đất liền (1 triệu km2 biển/ 330.363 km2 đất liền).
Trả lời
Với bờ biển dài 3.260 km kéo dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thì nước ta
cứ 100 km2 đất liền 1km bờ biển (trung bình của thế giới 600km2 đất liền/
1km bờ biển). Và với tỷ lệ 1 hải lý = 1,852 km (1.852 m), các bạn sẽ tính được thời
gian bao lâu để đi hết bờ biển Việt Nam trên con tàu có tốc độ 20 hải lý/ giờ.
* Câu 3: Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên
nhiên thế giới? Vịnh đó được công nhận vào ngày, tháng, năm nào ? sao
được công nhận ?
Trả lời
Vịnh biển được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới Vịnh
Hạ Long thuộc Tỉnh Quảng Ninh của nước ta. Hạ Long đã được UNESCO hai lần
công nhận di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/12/1994, Vịnh Hạ Long được
công nhận về giá trị về thẩm mỹ. Ngày 2/12/2000, Vịnh H Long được công nhận
về giá trị địa chất, địa mạo.
Hạ Long được công nhận di sản thiên nhn thế giới bởi vì Vịnh Hạ Long
(vịnh nơi rồng đáp xuống) là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu
vực biển Đông Bắc Việt Nam, bao gồm vùng biển đảo thuộc thành phố Hạ Long,
Thành phố Cẩm Phả, thành phố Hải Phòng và một phần của huyện đảo Vân Đồn.
Là trung tâm của một khu vực rộng lớn có những yếu tố ít nhiều tương đồng
về địa chất, địa mạo, cảnh quan, khí hậu văn hóa, với vịnh Bái Tử Long phía
Đông Bắc quần đảo Cát phía Tây Nam, vịnh Hạ Long giới hạn trong diện
tích khoảng 1.553 km² bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn đảo đá vôi,
trong đó vùng lõi của Vịnh có diện tích 334 km² quần tụ dày đặc 775 hòn đảo. Lịch
sử kiến tạo địa chất đá vôi của Vịnh đã trải qua khoảng 500 triệu năm với những
hoàn cảnh cổ địa rất khác nhau; và quá trình tiến hóa carxtơ đầy đủ trải qua trên
Đáp án câu hỏi cuộc thi biển đảo tổ quốc em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án câu hỏi cuộc thi biển đảo tổ quốc em - Người đăng: ruaconda07tt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đáp án câu hỏi cuộc thi biển đảo tổ quốc em 9 10 925