Ktl-icon-tai-lieu

đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2011

Được đăng lên bởi thinh-nguyen-van1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2011
Môn: HOÁ HC; Khi: B
đề thi
Câu s
153 429 517 638 794 846
1.
C B A D D A
2.
D C B B A B
3.
A C A D A D
4.
C A B C C D
5.
C B B B A C
6.
D A A B D B
7.
B C A A B C
8.
B A C C D A
9.
B D D D B C
10.
A A B A C D
11.
C A B B A B
12.
C A A C C B
13.
D D A C B C
14.
B B C A A D
15.
D A D D B B
16.
C B B C C D
17.
A A C B D D
18.
B B C C D D
19.
C B C A C D
20.
B C D A B C
21.
C C D A B B
22.
D C A B A D
23.
A D A D D C
24.
D D A D C C
25.
B D D D D B
26.
B B A A D C
27.
B C C B C D
28.
D D D C B A
29.
D D A D A C
30.
A A B C D B
31.
B D B A C B
32.
B C D C C C
33.
C A C A B B
1
đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2011 - Trang 2
đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2011 - Người đăng: thinh-nguyen-van1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2011 9 10 514