Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TIẾNG ANH; Khối A1

Mã đề thi
318

426

537

681

794

859

B

B

B

B

B

C

C

A

B

D

B

A

C

D

C

C

C

B

B

B

A

A

B

C

B

C

C

B

A

A

B

D

D

C

D

C

C

B

A

D

D

B

D

A

B

A

D

D

A

C

B

D

A

A

B

D

C

C

D

C

A

B

A

D

C

A

D

A

B

B

B

B

B

A

D

A

A

B

C

B

C

D

D

A

D

C

C

D

B

C

D

B

B

A

D

C

B

D

C

B

A

B

C

C

A

C

D

D

D

C

B

B

B

D

D

C

C

A

D

D

B

B

B

A

D

D

B

D

A

D

D

A

A

C

A

A

C

B

C

D

C

C

C

C

B

D

A

A

D

D

A

D

D

B

A

A

A

A

A

D

D

A

D

D

A

A

C

D

A

B

C

A

B

C

B

B

C

A

C

D

C

B

D

C

A

B

D

C

C

B

C

A

A

B

A

D

D

C

D

A

A

C

D

D

D

A

C

D

D

A

C

A

A

A

C

C

C

A

C

B

B

D

C

D

D

D

C

D

B

C

C

B

A

C

C

B

B

C

A

D

1

Câu số
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Mã đề thi
318

426

537

681

794

859

A

C

D

B

A

A

B

A

A

C

B

B

C

B

B

C

C

B

A

D

C

A

A

B

C

C

A

A

B

D

D

D

B

A

B

D

B

C

D

A

C

A

D

D

D

A

A

D

A

A

D

B

A

B

A

B

D

B

A

A

A

D

B

D

C

B

B

A

D

A

B

A

D

D

D

C

A

D

D

C

A

B

D

A

A

B

B

A

D

A

C

B

C

B

B

B

A

D

B

D

A

A

B

A

B

A

B

B

C

B

D

D

D

D

C

B

B

C

A

D

A

D

A

B

B

B

A

A

D

C

B

C

C

C

B

B

C

A

B

B

D

C

D

B

B

C

D

C

A

C

A

C

D

C

B

B

A

C

D

D

D

C

D

C

A

B

C

C

D

B

A

D

C

A

A

A

C

C

A

B

C

D

D

B

C

C

D

A

A

D

B

D

D

C

C

D

B

C

A

A

B

C

C

C

B

A

B

C

B

C

D

D

A

D

C

C

D

D

D

B

C

A

C

C

C

C

A

B

B

A

C

D

A

D

C

A

B

B

C

B

2

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: TING ANH; Khi A1
1
đề thi
Câu s
318 426 537 681 794 859
1.
B B B B B C
2.
C A B D B A
3.
C D C C C B
4.
B B A A B C
5.
B C C B A A
6.
B D D C D C
7.
C B A D D B
8.
D A B A D D
9.
A C B D A A
10.
B D C C D C
11.
A B A D C A
12.
D A B B B B
13.
B A D A A B
14.
C B C D D A
15.
D C C D B C
16.
D B B A D C
17.
B D C B A B
18.
C C A C D D
19.
D C B B B D
20.
D C C A D D
21.
B B B A D D
22.
B D A D D A
23.
A C A A C B
24.
C D C C C C
25.
B D A A D D
26.
A D D B A A
27.
A A A D D A
28.
D D A A C D
29.
A B C A B C
30.
B B C A C D
31.
C B D C A B
32.
D C C B C A
33.
A B A D D C
34.
D A A C D D
35.
D A C D D A
36.
C A A A C C
37.
C A C B B D
38.
C D D D C D
39.
B C C B A C
40.
C B B C A D
Đáp án thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012 - Trang 2
Đáp án thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012 9 10 883