Ktl-icon-tai-lieu

Dạy con quản lý tiền bạc

Được đăng lên bởi Lê Thuận
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bà Neale S.Godfrey, tác giả cuốn sách “ Tiền không mọc trên cây” đã có những lời
khuyên tài chính cho trẻ em trong một buổi hội thảo tại TP.HCM.

Bà Neale S.Godfrey, tác
giả cuốn sách “ Tiền không mọc trên cây”

Bà nguyên chủ tịch The First Women’s Bank, nhà sáng lập The First Children’s Bank, tổng giám
đốc điều hành công ty Children’s Financial Network, Inc.
Mô hình 4 chiếc bình
Bà Neale S.Godfrey cho rằng trẻ lên ba tuổi bố mẹ có thể dạy trẻ cách quản lý tiền bạc và cho
tiền tiêu vặt.
Việc quản lý tiền bạc phải được thực hiện theo nguyên tắc “S.O.S”: Saving (tiết kiệm) hướng dẫn
trẻ trích một phần tiền tiêu vặt để dành cho mục đích tiết kiệm ngắn hạn lẫn dài hạn; Offering
(ủng hộ- biếu tặng) khuyên răn trẻ nên giành một phần tiền để quyên góp cho các tổ chức từ
thiện hay kém may mắn hơn; Spending (chi tiêu) hỗ trợ trẻ lập ra những kế hoạch cho các khoản
chi tiêu và chi tiêu trong sự giám sát của gia đình.
Đối việc cho trẻ tiền tiêu vặt, chuyên gia Mỹ cho rằng, muốn cho trẻ tiền tiêu vặt phụ huynh hãy
giải thích cho trẻ hiểu được phương thức "làm thì mới được trả công". Phụ huynh sẽ phân ra hai
loại công việc giao cho trẻ. Một loại là việc mà con phải tự làm và không bao giờ được trả tiền
như đánh răng, ăn uống, học giỏi…bởi đây là các hoạt động liên quan trực tiếp tới cá nhân, bắt
buộc trẻ phải tự làm và chịu trách nhiệm với tư cách của một “công dân gia đình”
Loại việc bố mẹ sẽ trả tiền cho con như giao các cháu tưới cây, cho thú ăn, dọn dẹp phòng, thu
báo chí cũ, lau bàn ghế....nhằm khuyến khích tinh thần lao động và trách nhiệm của chúng với
đồng tiền. Số tiền mà cha mẹ cho nên căn cứ vào số tuổi, chẳng hạn trẻ 3 tuổi thì mỗi lần hoàn
thành tốt công việc cho 3.000 đồng, với trẻ 5 tuổi sẽ là 5.000 đồng, 10 tuổi cho 10.000 đồng…

Về việc giúp đỡ con tiết kiệm tiền bà Neale S.Godfrey cho rằng, để giúp con tiết kiệm được tiền,
bố mẹ chuẩn bị cho trẻ 4 chiếc bình để chia tiền ra, sau đó dạy cho con cách phân bổ tiền. Bình 1
dành cho các hoạt động từ thiện. Bình 2 là tiền cơ động (chi tiêu bất kì thứ gì trẻ muốn). Bình 3
dùng cho tiền tiết kiệm trung hạn; Bình 4 là tiền tiết kiệm dài hạn, trẻ dùng cho việc thực hiện
các ước mơ sau này của mình như vào ĐH.
Việc phân chia tài chính trong 4 chiếc bình sẽ được bỏ vào từ các khoản thu của trẻ (tiền tiêu vặt
hằng tuần, tiền được tặng, được thưởng, tiền từ công việc làm thêm…) với tỷ lệ phân chia như
sau: Bình 1 chiếm 10% số tiền; 3 bình còn lại chiếm 30% số tiền.
"Tôi nói với các con rằng tôi yêu chúng, đơn giản...
Bà Neale S.Godfrey, tác giả cuốn sách “ Tiền không mọc trên cây” đã có những lời
khuyên tài chính cho trẻ em trong một buổi hội thảo tại TP.HCM.
Bà Neale S.Godfrey, tác
giả cuốn sách “ Tiền không mọc trên cây”
Bà nguyên chủ tịch The First Women’s Bank, nhà sáng lập The First Children’s Bank, tổng giám
đốc điều hành công ty Children’s Financial Network, Inc.
Mô hình 4 chiếc bình
Bà Neale S.Godfrey cho rằng trẻ lên ba tuổi bố mẹ có thể dạy trẻ cách quản lý tiền bạc và cho
tiền tiêu vặt.
Việc quản lý tiền bạc phải được thực hiện theo nguyên tắc “S.O.S”: Saving (tiết kiệm) hướng dẫn
trẻ trích một phần tiền tiêu vặt để dành cho mục đích tiết kiệm ngắn hạn lẫn dài hạn; Offering
(ủng hộ- biếu tặng) khuyên răn trẻ nên giành một phần tiền để quyên góp cho các tổ chức từ
thiện hay kém may mắn hơn; Spending (chi tiêu) hỗ trợ trẻ lập ra những kế hoạch cho các khoản
chi tiêu và chi tiêu trong sự giám sát của gia đình.
Đối việc cho trẻ tiền tiêu vặt, chuyên gia Mỹ cho rằng, muốn cho trẻ tiền tiêu vặt phụ huynh hãy
giải thích cho trẻ hiểu được phương thức "làm thì mới được trả công". Phụ huynh sẽ phân ra hai
loại công việc giao cho trẻ. Một loại là việc mà con phải tự làm và không bao giờ được trả tiền
như đánh răng, ăn uống, học giỏi…bởi đây là các hoạt động liên quan trực tiếp tới cá nhân, bắt
buộc trẻ phải tự làm và chịu trách nhiệm với tư cách của một “công dân gia đình”
Loại việc bố mẹ sẽ trả tiền cho con như giao các cháu tưới cây, cho thú ăn, dọn dẹp phòng, thu
báo chí cũ, lau bàn ghế....nhằm khuyến khích tinh thần lao động và trách nhiệm của chúng với
đồng tiền. Số tiền mà cha mẹ cho nên căn cứ vào số tuổi, chẳng hạn trẻ 3 tuổi thì mỗi lần hoàn
thành tốt công việc cho 3.000 đồng, với trẻ 5 tuổi sẽ là 5.000 đồng, 10 tuổi cho 10.000 đồng…
Dạy con quản lý tiền bạc - Trang 2
Dạy con quản lý tiền bạc - Người đăng: Lê Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dạy con quản lý tiền bạc 9 10 278