Ktl-icon-tai-lieu

dạy học tích hợp

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH

Contents

TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
(chuyên đề bồi dưỡng sư phạm)

TÁC GIẢ: TS. NGUYỄN VĂN TUẤN
MỤC LỤC

THÁNG 6 NĂM 2010

I. CƠ SỞ CHUNG CHO VIỆC ĐÀO TẠO TÍCH HỢP............................................................3
1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC......................................................................................3
1.1. GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG DẠY HỌC........................................................3
1.2. GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ ĐẦU RA..............................................................4
1.3. GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC...................................................6
2. ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC (CBT) TRONG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC.........................................................................................................................12
II. DẠY HỌC TÍCH HỢP.........................................................................................................14
1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO MÔDUN ĐỊNH
HƯỚNG NĂNG LỰC..........................................................................................................14
2. PHƯƠNG PHÁP DẠY THEO QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG............................................................................................17
2.1. DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.......................................................17
2.2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG..........................................20
3. GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP.........................................................................................26

Page 2

I. CƠ SỞ CHUNG CHO VIỆC DẠY HỌC TÍCH HỢP
1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC
1.1. GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG DẠY HỌC
Trong khoa học giáo dục thì chương trình dạy học mang tính ”hàn
lâm, kinh viện” còn được gọi là giáo dục ”định hướng nội dung”. Đặc
điểm cơ bản của giáo dục định hướng nội dung là chú trọng việc
truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo các môn học đã được quy
định trong chương trình dạy học. Những nội dung của các môn học
này dựa trên các khoa học chuyên ngành tương ứng. Người ta chú
trọng việc trang bị cho HS hệ thống tri thức khoa học khách quan về
nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên chương trình giáo dục định hướng
nội dung chưa chú trọng đầy đủ đến chủ thể người học cũng như đến
khả năng ứng dụng tri thức đã học trong những tình huống thực ...
Contents
MỤC LỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
TÀI LIỆU HỌC TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
(chuyên đề bồi dưỡng sư phạm)
TÁC GIẢ: TS. NGUYỄN VĂN TUẤN
THÁNG 6 NĂM 2010
dạy học tích hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dạy học tích hợp - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
dạy học tích hợp 9 10 548