Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi trangqtdn53aneu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt
và nguy cơ bị đào thải khỏi nền kinh tế gia tăng. Các doanh nghiệp Việt
Nam đang nỗ lực thích nghi với sự canh tranh đó trên mọi phương diện,
đặc biệt là trong quản lý doanh nghiệp.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố cho
thấy năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất
Châu Á – Thái Bình Dương (những nơi có thể thu thập số liệu) – thấp
hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần. So
với các nước láng giềng ASEAN có mức thu nhập trung bình, năng suất
lao động của Việt Nam vẫn có khoảng cách lớn, chỉ bằng một phần năm
Malaysia và hai phần năm Thái Lan. Bên cạnh các nguyên nhân về trình
độ tay nghề, thể lực của lao động còn phải nhắc đến việc quản lý chưa đạt
hiệu quả tạo ra các mâu thuẫn, lãng phí trong quá trình làm việc của công
nhân. Hiện nay, việc áp dụng Kaizen trong các doanh nghiệp Việt Nam
không còn mới nhưng chưa thực sự phát huy hết lợi ích để giải quyết
được các vấn đề trên. Nội dung đề án tìm hiểu về việc áp dụng Kaizen
nhằm tìm ra một số giải pháp cho việc tăng hiệu quả cho hoạt động cải
tiến trong doanh nghiệp.

1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KAIZEN
I.

Giới thiệu về Kaizen
1.
Khái niệm
Kaizen là một từ thông dụng của Nhật Bản với ý nghĩa là cải tiến liên tục
(“Kai” - ”thay đổi” hay “làm cho đúng” và “zen” - “tốt”). Trong quản trị chất
lượng, Kaizen là hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người
nhắm không ngừng cải thiện môi trường làm việc. Đây là một phương pháp
quản trị chất lượng xuất phát từ quản trị chất lượng toàn diện. Từ năm 1986,
cuốn sách “Kaizen chìa khoá của sự thành công” được xuất bản thì thuật ngữ
Kaizen đã được coi là khái niệm cơ bản trong quản lý.
Trong lần xuất bản năm 1993 của “The New Shorter Oxford English
Dictionary”, từ “Kaizen” cũng được bổ sung và định nghĩa như sau: Kaizen là
sự cải tiến liên tục quá trình làm việc, nâng cao năng suất, …v.v. như một triết
lý kinh doanh”. Ngày nay, Kaizen được nhắc tới như một triết lý kinh doanh,
phương pháp quản lý hữu hiệu làm nên thành công của các công ty Nhật Bản.
Tuy vậy, những cải tiến trong Kaizen là những cải tiến nhỏ, mang tính chất
tăng dần và quá trình Kaizen mang lại kết quả ấn tượng trong một thời gian
dài. Khái niệm Kaizen lý giải vì sao các công ty Nhật Bản không thể duy trì
mãi một trạng thái trong một thời gian dài. Trong khi đó, cách quản lý của
phương Tây lại sùng bái Đổi mới: tạo ra nhữn...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh đang diễn ra khốc liệt
nguy b đào thải khỏi nền kinh tế gia tăng. Các doanh nghiệp Việt
Nam đang nỗ lực thích nghi với sự canh tranh đó trên mọi phương diện,
đặc biệt là trong quản lý doanh nghiệp.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố cho
thấy năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất
Châu Á Thái Bình Dương (những i thể thu thập số liệu) thấp
hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần Hàn Quốc 10 lần. So
với các nước láng giềng ASEAN mức thu nhập trung bình, năng suất
lao động của Việt Nam vẫn khoảng ch lớn, chỉ bằng một phần năm
Malaysia hai phần năm Thái Lan. Bên cạnh các nguyên nhân về trình
độ tay nghề, thể lực của lao động còn phải nhắc đến việc quản lý chưa đạt
hiệu quả tạo ra các mâu thuẫn, lãng phí trong quá trình làm việc của công
nhân. Hiện nay, việc áp dụng Kaizen trong các doanh nghiệp Việt Nam
không còn mới nhưng chưa thực sự phát huy hết lợi ích để giải quyết
được các vấn đ trên. Nội dung đề án tìm hiểu về việc áp dụng Kaizen
nhằm tìm ra một số giải pháp cho việc tăng hiệu quả cho hoạt động cải
tiến trong doanh nghiệp.
1
Đề án môn học quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học quản trị kinh doanh - Người đăng: trangqtdn53aneu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề án môn học quản trị kinh doanh 9 10 501