Ktl-icon-tai-lieu

Đề chuyên hóa LAm Sơn

Được đăng lên bởi Huỳnh Lê Thảo Nguyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 15 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Đình Hành – GV THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai

1

ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA
Năm học: 2012-2013
Thời gian làm bài: 120 phút
---------------------Câu 1:
1- Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a- Điện phân dung dịch NaCl bão hòa không màng ngăn với các điện cực trơ.
b- Cho dd NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2
c- Cho dd NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2
d- Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HI.
2-Nguyên liệu để sản xuất quặng nhôm là quặng boxit thành phần chính là Al 2O3 thường có lẫn SiO2 và
Fe2O3.
a. Nêu phương pháp loại bỏ tạp chất trong quặng boxit.
b. Sau khi làm sạch tạp chất, người ta cho điện phân hỗn hợp nóng chảy của Al 2O3 và criolit hãy cho biết
vai trò của criolit trong quá trình điện phân này.
3- Chứng minh sự có mặt đồng thời của các khí trong hỗn hợp gồm: CO2, SO2, H2, H2S.
Câu 2:
1- Hợp chất hữu cơ A mạch hở có CTPT là C 4H6O4 khi cho A tác dụng với dd KOH thì trong sản phẩm
có muối B của 1 axit hữu cơ và rượu C. Khi đốt cháy hoàn toàn muối B thì sản phẩm thu được không có
H2O. Xác định CTCT của A.
2- Từ etilen cùng các chất vô cơ và các thiết bị cần thiết khác, viết các PTHH thực hiện chuyển hóa etilen
thành các chất sau: ax axetic, benzen, nhựa PVC, cao su buna.
3- Khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa một loại chất béo A bằng dd KOH người ta thu được glyxerol và
hỗn hợp gồm 2 muối C17H35COOK và C15H31COOK.. Xác định Công thức cấu tạo có thể có của A.
Câu3:
1- Cho m1 (gam) Fe tan hết trong dung dịch H 2SO4 đặc nóng thu được khí SO 2 là sản phẩm khử duy nhất
14
và dung dịch B chứa 8,28 gam muối. Biết khối lượng H 2SO4 phản ứng gấp
lần khối lượng Fe phản
3
ứng.
a- Tính m1
b- Cho thêm một lượng BaCl2 vừa đủ vào dung dịch để kết tủa hết gốc sunfat. Lọc kết tủa, thu được dung
dịch C. Thêm dd AgNO3 vào C thu đc m2 (gam) chất rắn. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra và tính m2.
2- Tiến hành thí nghiệm sau: thả viên bi sắt hình cầu có khối lượng 3,78 g và 250ml dd H 2SO4 loãng. Sau
1
khi đường kính viên bi giảm
thì thấy khí ngừng thoát ra. Tính nồng độ mol của dung dịch H 2SO4 đã
3
dùng. Giả thiết viên bi đồng chất và bị ăn mòn đều từ mọi phía., thể tích dung dịch thay đổi không đáng
kể.
Câu4:
1- Chia một thể tích dung dịch rượu etylic 460 thành 2 phần bằng nhau:
+) Phần 1: cho tác dụng với Na dư thu được 1,9V lít khí.
+) Phần 2: lên men giấm sau một thời gian, lấy toàn bộ dung dịch thu được cho tác dụng với NaHCO 3 dư
thu được 0,3V lít khí.
Tính hiệu suất của phản ứng lên men giấm.
Biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ ...
Nguyễn Đình Hành – GV THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai
ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA
Năm học: 2012-2013
Thời gian làm bài: 120 phút
----------------------
Câu 1:
1- Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a- Điện phân dung dịch NaCl bão hòa không màng ngăn với các điện cực trơ.
b- Cho dd NaHSO
4
vào dung dịch Ba(HCO
3
)
2
c- Cho dd NaHCO
3
vào dung dịch Ca(OH)
2
d- Hòa tan Fe
3
O
4
vào dung dịch HI.
2-Nguyên liệu để sản xuất quặng nhôm quặng boxit thành phần chính Al
2
O
3
thường lẫn SiO
2
Fe
2
O
3
.
a. Nêu phương pháp loại bỏ tạp chất trong quặng boxit.
b. Sau khi làm sạch tạp chất, người ta cho điện phân hỗn hợp nóng chảy của Al
2
O
3
criolit hãy cho biết
vai trò của criolit trong quá trình điện phân này.
3- Chứng minh sự có mặt đồng thời của các khí trong hỗn hợp gồm: CO
2
, SO
2
, H
2
, H
2
S.
Câu 2:
1- Hợp chất hữu A mạch hở CTPT C
4
H
6
O
4
khi cho A tác dụng với dd KOH thì trong sản phẩm
muối B của 1 axit hữu rượu C. Khi đốt cháy hoàn toàn muối B thì sản phẩm thu được không
H
2
O. Xác định CTCT của A.
2- Từ etilen cùng các chất vô cơ và các thiết bị cần thiết khác, viết các PTHH thực hiện chuyển hóa etilen
thành các chất sau: ax axetic, benzen, nhựa PVC, cao su buna.
3- Khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa một loại chất béo A bằng dd KOH người ta thu được glyxerol và
hỗn hợp gồm 2 muối C
17
H
35
COOK và C
15
H
31
COOK.. Xác định Công thức cấu tạo có thể có của A.
Câu3:
1- Cho m
1
(gam) Fe tan hết trong dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng thu được khí SO
2
là sản phẩm khử duy nhất
dung dịch B chứa 8,28 gam muối. Biết khối lượng H
2
SO
4
phản ứng gấp
14
3
lần khối lượng Fe phản
ứng.
a- Tính m
1
b- Cho thêm một lượng BaCl
2
vừa đủ vào dung dịch để kết tủa hết gốc sunfat. Lọc kết tủa, thu được dung
dịch C. Thêm dd AgNO
3
vào C thu đc m
2
(gam) chất rắn. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra và tính m
2
.
2- Tiến hành thí nghiệm sau: thả viên bi sắt hình cầu có khối lượng 3,78 g và 250ml dd H
2
SO
4
loãng. Sau
khi đường kính viên bi giảm
1
3
thì thấy khí ngừng thoát ra. Tính nồng độ mol của dung dịch H
2
SO
4
đã
dùng. Giả thiết viên bi đồng chất bị ăn mòn đều từ mọi phía., thể tích dung dịch thay đổi không đáng
kể.
Câu4:
1- Chia một thể tích dung dịch rượu etylic 46
0
thành 2 phần bằng nhau:
+) Phần 1: cho tác dụng với Na dư thu được 1,9V lít khí.
+) Phần 2: lên men giấm sau một thời gian, lấy toàn bộ dung dịch thu được cho tác dụng với NaHCO
3
thu được 0,3V lít khí.
Tính hiệu suất của phản ứng lên men giấm.
Biết các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Khối lượng riêng của rượu etylic= 0,8g/ml ớc
là 1g/ml.
2- Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu đều no, đơn chức, mạch hở, chỉ chứa 3 ng tố C,H,O. Cho A tác dụng
vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối một rượu. Đun nóng toàn bộ lượng rượu
trên với H
2
SO
4
đặc 170
0
C thu được 336ml khí olefin(đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn A rồi dẫn toàn bộ
sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
thì khối lượng bình tăng thêm 7,75g. Hãy xác đinh
công thức cấu tạo của 2 chất trong hỗn hợp A.( các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
------------HẾT-------------
1
Đề chuyên hóa LAm Sơn - Người đăng: Huỳnh Lê Thảo Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề chuyên hóa LAm Sơn 9 10 539