Ktl-icon-tai-lieu

đề cương

Được đăng lên bởi Mai Nguyen Thi Quynh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP PPDH TOÁN
I. Các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn toán- Mục tiêu dạy học môn toán ở
THCS.
1.Trình bày tóm tắt các nguyên tắc dạy học môn toán ở trường THCS. Cho ví dụ
minh họa?
Nguyên tắc 1: Đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng, tính thực tiễn.
 Tính khoa học vừa yêu cầu chính xác về mặt toán học, vừa yêu cầu chính xác về
mặt triết học.,
 Trang bị cho HS những tri thức toán học chính xác.
 Qua việc dạy toán cần rèn cho HS phương pháp suy nghĩ, suy luận và phương
pháp học tập.
 Cho HS thấy nhiều kiến thức toán học là có nguồn gốc từ thực tiễn hay có
những ứng dụng trong thực tiễn.
Vd: Số tự nhiên ra đời do nhu cầu đếm, khái niệm diện tích xuất hiện từ nhu cầu
đo đạc ruộng đất.
 Cần dạy cho HS thói quen giải toán, không nên vội vàng mà phải xem xét kỹ
càng một cách tổng thể.
Nguyên tắc 2: Đảm bảo sự thống nhất giữa cụ thể và trừu tượng
 Quan niệm trước kia là khi dạy đi từ cụ thể đến trừu tượng, còn nay là sử dụng
cả hai tùy thuộc vào mục đích và nội dung daỵ học và đặc điểm của người học.
VD: Khi dạy hằng đẳng thức (a+b)2 = a2 + 2ab + b2 ta cho HS tính diện tích các hình như
sau:
a

b
a
b

S1= a2, S2= ab, S3= b2, S4= ab.

S1 S2
S4 S3

Diện tích hình vuông lớn có độ dài a+b là S=( a+b)2
cần làm cho HS thấy nhiều kiến thức toán học là có nguồn gốc từ thực tiễn hay có những
ứng dụng trong thực tiễn.cần làm cho HS thấy nhiều kiến thức toán học là có nguồn gốc từ
thực tiễn hay có những ứng dụng trong thực tiễn.
Mà S= S1+S2+S3+S4= a2 + ab + b2 + ab= a2 + 2ab + b2

Vậy (a + b)2= a2 + 2ab +b2
 Việc lĩnh hội của tri thức một nội dung trừu tượng cần kèm theo nó sự minh họa
bởi cái cụ thể, nếu không có sự cụ thể hóa thì cái trừu tượng trở thành hình thức trống
rỗng, ngược lại khi làm việc với nhũng cái cụ thể cần hưỡng tới cái trừu tượng. Có như
thế mới gạt được dấu hiệu không bản chất để nắm cái bản chất, gạc được những cái cá
biệt để nắm được quy luật.
VD: Khái niệm hàm số được quy định bởi những mối liên hệ giữa diện tích hình
tròn với bán kính, giữa đường đi với thời gian trong chuyển động đều
Với vận tốc không đổi.
 Khi sử dụng các loại dụng cụ trực quan cần chú ý:
 Không sử dụng tràn lan mà chỉ sử dụng ở những chổ HS gặp khó khăn trong lĩnh
hội.
 Khi dùng dụng cụ trực quan cần hướng HS suy nghĩ đến cái trừu tượng, đồ dùng
trực quan chỉ là chổ dựa để HS tư duy toán học.
 Khi sử dụng đồ dùng trực quan hổ trợHS làm việc với một kiến thức trừu
tượng.GV cần có kế hoạch để HS hoạt động với kiến thức ngay cả khi mất đi chổ dựa
...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP PPDH TOÁN
1.Trình bày tóm tắt các nguyên tắc dạy học môn toán ở trường THCS. Cho ví d
minh họa?
Nguyên tắc 1: Đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng, tính thực tiễn.
Tính khoa học vừa yêu cầu chính xác về mặt toán học, vừa yêu cầu chính xác về
mặt triết học.,
Trang bị cho HS những tri thức toán học chính xác.
Qua việc dạy toán cần rèn cho HS phương pháp suy nghĩ, suy luận và phương
pháp học tập.
Cho HS thấy nhiều kiến thức toán học là có nguồn gốc từ thực tiễn hay có
những ứng dụng trong thực tiễn.
Vd: Số tự nhiên ra đời do nhu cầu đếm, khái niệm diện tích xuất hiện từ nhu cầu
đo đạc ruộng đất.
Cần dạy cho HS thói quen giải toán, không nên vội vàng mà phải xem xét kỹ
càng một cách tổng thể.
Nguyên tắc 2: Đảm bảo sự thống nhất giữa cụ thể và trừu tượng
Quan niệm trước kia là khi dạy đi từ cụ thể đến trừu tượng, còn nay là sử dụng
cả hai tùy thuộc vào mục đích và nội dung daỵ học và đặc điểm của người học.
VD: Khi dạy hằng đẳng thức (a+b)
2
= a
2
+ 2ab + b
2
ta cho HS tính diện tích các hình như
sau:
S1= a
2
, S2= ab, S3= b
2
, S4= ab.
Diện tích hình vuông lớn có độ dài a+b là S=( a+b)
2
Mà S= S1+S2+S3+S4= a
2
+ ab + b
2
+ ab= a
2
+ 2ab + b
2
S1 S2
S4 S3
I. Các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn toán- Mục tiêu dạy học môn toán ở
THCS.
cần làm cho HS thấy nhiều kiến thức toán học là có nguồn gốc từ thực tiễn hay có những
ứng dụng trong thực tiễn.cần làm cho HS thấy nhiều kiến thức toán học là có nguồn gốc từ
thực tiễn hay có những ứng dụng trong thực tiễn.
a
b
a
b
đề cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương - Người đăng: Mai Nguyen Thi Quynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
đề cương 9 10 657