Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Địa Lý lớp 9 HK2

Được đăng lên bởi Vễun Ngiynh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP HỌC KÌ
Câu 1: Nêu đặc điểm số dân và nguồn lao động nước ta?
Năm 2002, số dân là 79.7 triệu người; nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh ( Dẫn chứng năm 1998 là
37.4 triệu lao động . Mỗi năm tăng khoảng1.1 triệu lao động ).
- Mặt mạnh:


Nguồn lao động rất dồi dào; 42,53 triệu người, chiếm 51,2 % tổng số dân



Mỗi năm tăng thêm một triệu lao động



Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú, tiếp thu nhanh khoa học
kỉ thuật. Trình độ chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao. Dẫn chứng : 5 triệu lao động có trình
độ CMKT, trong đó có 23% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Nhưng đội ngũ lao động có
CMKT còn mỏng so với yêu cầu.



Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên, lao động có kỉ thuật ngày càng đông

-Hạn chế:


Lực luợng lao động có trình độ cao còn ít



Nhiều lao động chưa qua đào tạo ( 75%)



Thiếu tác phong CN, tính kỉ luật chưa cao



Năng suất lao động vẫn còn thấp



Phần lớn lao động có thu nhập thấp



Phân công lao động XH còn chậm chuyển biến



Quỹ thời gian lao động chưa sử dụng hết.

Câu 2: Tại sao ĐBSCL lại trồng được nhiều loại cây ăn quả có giá trị?
-

Vùng ĐBSCL là vùng có vị trí địa lý thuận lợi.

-

Đất: diện tích rộng (hơn 4 triệu ha). Đất phù sa ngọt ven sông Tiền, sông Hậu (1.2 triệu ha) thích
hợp trồng nhiều loài cây ăn quả; vùng đất phèn, đất mặn cũng được cải tạo để trồng cây ăn quả.

-

Khí hậu: Nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào

-

Nguồn nước: Có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt (sông mê công đem lại nguồn lợi lớn)
cung cấp lượng nước dồi dào thích hợp cho việc tưới tiêu.

-

Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn và ổn định.

-

Người dân có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc cây ăn quả.

Câu 3: Nêu khái niệm ngành CN trọng điểm? Cho vd?
Công nghiệp trọng điểm là: ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất CN, có thế mạnh lâu dài
mang lại hiệu quả KT cao và tác động mạnh tới các ngành KT khác.
VD: N ước ta có một số ngành công nghiệp trọng điểm như:chế biến nông, lâm, thuỷ sản, CN sản xuất
hàng tiêu dùng CN cơ khí và điện tử, CN dầu khí, điện, hoá chất và sản xuất vật liệu xây dựng.
Câu 4: Vì sao nói VN có thế mạnh du lịch?
Nói Việt Nam có thế mạnh để phát triển du lịch vì:
-

Có vị trí địa lý thuận lợi, có nguồn tài nguyên du lịch phong phú( phong cảnh, bãi tắm đẹp khí hậu
tốt có nhiều vườn quốc gia với các động thực vật quý hiếm,…)

1

-

Có bờ biển dài kéo dài từ Bắc đến Nam với nhiều vũng vịnh đẹp, đã hình thành nhiều trung tâm
du lịch như: Bãi Cháy (Quãng Ninh...
ÔN TẬP HỌC KÌ
Câu 1: Nêu đặc điểm số dân và nguồn lao động nước ta?
Năm 2002, số dân là 79.7 triệu người; nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh ( Dẫn chứng năm 1998 là
37.4 triệu lao động . Mỗi năm tăng khoảng1.1 triệu lao động ).
- Mặt mạnh:
Nguồn lao động rất dồi dào; 42,53 triệu người, chiếm 51,2 % tổng số dân
Mỗi năm tăng thêm một triệu lao động
Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú, tiếp thu nhanh khoa học
kỉ thuật. Trình độ chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao. Dẫn chứng : 5 triệu lao động có trình
độ CMKT, trong đó có 23% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Nhưng đội ngũ lao động có
CMKT còn mỏng so với yêu cầu.
Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên, lao động có kỉ thuật ngày càng đông
-Hạn chế:
Lực luợng lao động có trình độ cao còn ít
Nhiều lao động chưa qua đào tạo ( 75%)
Thiếu tác phong CN, tính kỉ luật chưa cao
Năng suất lao động vẫn còn thấp
Phần lớn lao động có thu nhập thấp
Phân công lao động XH còn chậm chuyển biến
Quỹ thời gian lao động chưa sử dụng hết.
Câu 2: Tại sao ĐBSCL lại trồng được nhiều loại cây ăn quả có giá trị?
- Vùng ĐBSCL là vùng có vị trí địa lý thuận lợi.
- Đất: diện tích rộng (hơn 4 triệu ha). Đất phù sa ngọt ven sông Tiền, sông Hậu (1.2 triệu ha) thích
hợp trồng nhiều loài cây ăn quả; vùng đất phèn, đất mặn cũng được cải tạo để trồng cây ăn quả.
- Khí hậu: Nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào
- Nguồn nước: Có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt (sông mê công đem lại nguồn lợi lớn)
cung cấp lượng nước dồi dào thích hợp cho việc tưới tiêu.
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn và ổn định.
- Người dân có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc cây ăn quả.
Câu 3: Nêu khái niệm ngành CN trọng điểm? Cho vd?
Công nghiệp trọng điểm là: ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất CN, có thế mạnh lâu dài
mang lại hiệu quả KT cao và tác động mạnh tới các ngành KT khác.
VD: N ước ta có một số ngành công nghiệp trọng điểm như:chế biến nông, lâm, thuỷ sản, CN sản xuất
hàng tiêu dùng CN cơ khí và điện tử, CN dầu khí, điện, hoá chất và sản xuất vật liệu xây dựng.
Câu 4: Vì sao nói VN có thế mạnh du lịch?
Nói Việt Nam có thế mạnh để phát triển du lịch vì:
- Có vị trí địa lý thuận lợi, có nguồn tài nguyên du lịch phong phú( phong cảnh, bãi tắm đẹp khí hậu
tốt có nhiều vườn quốc gia với các động thực vật quý hiếm,…)
1
Đề cương ôn tập Địa Lý lớp 9 HK2 - Trang 2
Đề cương ôn tập Địa Lý lớp 9 HK2 - Người đăng: Vễun Ngiynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn tập Địa Lý lớp 9 HK2 9 10 875