Ktl-icon-tai-lieu

Để cương ôn tập giữ học kì 2Văn

Được đăng lên bởi pucazeze-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để cương ôn tập giữ học kì 2
Môn: Tiếng Việt - Khối 2
I/ Đọc:
- Đọc tất cả các bài tập đọc đã học từ tuần 18 đến hết tuần 26
II/ Chính tả:
- Viết chính tả và làm các bài tập đã học từ tuần 18 đến hết tuần 26
III/ Luyện từ và câu:
- Đặt và trả lời các câu hỏi Khi nào?, Ở đâu?, Như thế nào?, Vì sao?
*Minh họa
1/Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a/ Cô giáo thường khen em khi em tham gia phát biểu bài trong giờ học.
.................................................................................................................................
b/ Học sinh tựu trường vào cuối tháng tám.
.................................................................................................................................
c/ Cặp của Mai để trên ghế.
.................................................................................................................................
d/ Minh ngồi ở dãy thứ hai bên trái.
.................................................................................................................................
e/ Không được tắm ở đoạn kênh này vì có nước xoáy.
.................................................................................................................................
g/ Không được chơi đá bóng ở đoạn đường này vì dễ gây ra nguy hiểm cho
người tham gia giao thông.
.................................................................................................................................
h/ Chim sơn ca bị nhốt trong lồng.
.................................................................................................................................
i/ Ngựa phi nhanh như tên bắn.
.................................................................................................................................
k/ Voi kéo gỗ rất khỏe.
.................................................................................................................................
2/Em có thể điền dấu chấm câu vào câu"Sơn Ca hot hay qua"cho thích hợp
A.Dấu chấm than (!)
B.Dấu chấm (.)
C.Dấu chấm hỏi (?)
3/Đoạn văn Có lẽ người đã gửi nhầm số nhà. Con đừng bóc thư, để trả lại
bưu điện A, hay con đi hỏi bác Nga xem bác có biết tên Tường hay không,
chuyển giúp cho họ có bao nhiêu câu?
A. Một
B. Hai
C. Ba

IV/Tập làm văn:
*Đáp lời chào, lời tự hỏi, xin lỗi, Đáp lời đồng ý
Đề 1 :Viết một đoạn văn ngắn ( Từ 4 đén 5 câu )kể về mùa hè.
* Câu hỏi gợi ý
a/ Mùa hè bất đầu từ thánh mấy trong năm?
b/ Mặt trời mùa hè như thế nào ?
c/ Cây trái t...
Để cương ôn tập giữ học kì 2
Môn: Tiếng Việt - Khối 2
I/ Đọc:
- Đọc tất cả các bài tập đọc đã học từ tuần 18 đến hết tuần 26
II/ Chính tả:
- Viết chính tả và làm các bài tập đã học từ tuần 18 đến hết tuần 26
III/ Luyện từ và câu:
- Đặt và trả lời các câu hỏi Khi nào?, Ở đâu?, Như thế nào?, Vì sao?
*Minh họa
1/Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a/ Cô giáo thường khen em khi em tham gia phát biểu bài trong giờ học.
.................................................................................................................................
b/ Học sinh tựu trường vào cuối tháng tám.
.................................................................................................................................
c/ Cặp của Mai để trên ghế.
.................................................................................................................................
d/ Minh ngồi ở dãy thứ hai bên trái.
.................................................................................................................................
e/ Không được tắm ở đoạn kênh này vì có nước xoáy.
.................................................................................................................................
g/ Không được chơi đá bóng ở đoạn đường này vì dễ gây ra nguy hiểm cho
người tham gia giao thông.
.................................................................................................................................
h/ Chim sơn ca bị nhốt trong lồng.
.................................................................................................................................
i/ Ngựa phi nhanh như tên bắn.
.................................................................................................................................
k/ Voi kéo gỗ rất khỏe.
.................................................................................................................................
2/Em có thể điền dấu chấm câu vào câu"Sơn Ca hot hay qua"cho thích hợp
A.Dấu chấm than (!)
B.Dấu chấm (.)
C.Dấu chấm hỏi (?)
3/Đoạn văn Có lẽ người đã gửi nhầm số nhà. Con đừng bóc thư, để trả lại
bưu điện A, hay con đi hỏi bác Nga xem bác có biết tên Tường hay không,
chuyển giúp cho họ có bao nhiêu câu?
A. Một
B. Hai
C. Ba
Để cương ôn tập giữ học kì 2Văn - Trang 2
Để cương ôn tập giữ học kì 2Văn - Người đăng: pucazeze-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Để cương ôn tập giữ học kì 2Văn 9 10 749